Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення частки ринку фірми
Читайте также:
 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. Internet-крамниця – це своєрідна Web-вітрина, фор­ма роботи фірми в Internet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі.
 3. Брокерська діяльність на фондовому ринку
 4. Будівельні роботи, їх визначення і класифікація.
 5. В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы.
 6. Визначення
 7. Визначення
 8. Визначення (вибір) сил і засобів виховного впливу.
 9. Визначення ваги рухомих частин талевої системи.
 10. Визначення виду, масштабу і характеру пожежі
 11. Визначення вологості суміші
 12. Визначення втрат енергії при ламінарному режимі течії рідини в трубі круглого поперечного перерізу

Частка ринку фірми – це питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту. Ринкова частка фірми відображає найважливіші результати конкурентної боротьби, фіксує ступінь домінування фірми на ринку, її можливості впливати на структуру та обсяги попиту та пропозиції, ціни та динаміку ринку в цілому.

Існують наступні методи розрахунку частки ринку: за обсягом продажу в натуральному вираженні, за вартісними показниками; в окремому сегменті, за результатами маркетингових зусиль, відносна частка ринку.

Простіший спосіб визначення ринкової частки підприємства полягає у знаходженні співвідношення обсягів продажу підприємства та галузі або ринку в цілому. Розрахунки здійснюється за формулою:

де Ч – ринкова частка підприємства, %;

Оn. – обсяг продажу продукції підприємства в натуральному чи вартісному виразі;

Ор. – обсяг продажу продукції на ринку (або в галузі) в натуральному чи вартісному виразі.

Частка ринку в окремому сегменті визначається як обсяг продажу товарів фірми в даному сегменті до місткості даного сегменту (загального обсягу продажу) товарів у окремому сегменті.

На споживчому ринку, для якого характерний високий рівень конкуренції, частка товарів підприємства в загальному обсязі їх на ринку практично пропорційна його маркетинговим зусиллям. Останні (маркетингові зусилля) вимірюються витратами на маркетинг. Проте кошти на маркетинг використовуються тим чи іншим підприємством з різною ефективністю. З огляду на такі припущення частка ринку підприємства може бути розрахована за такою формулою:

,

де Ві – витрати на маркетинг і-го підприємства;

Еі – ефективність кожної грошової одиниці, витраченої на маркетинг і-тим підприємством;

m – кількість підприємств на ринку.

Відносна частка ринку визначається як співвідношення частки ринку фірми і частки ринку конкурентів (або трьох головних конкурентів).

Частка ринку фірми
Частка ринку конкурентів

Відносна =

частка ринку

 

 

Частка ринку фірми
Частка ринку трьох основних конкурентів

Відносна =

частка ринку

 

Частка ринку відносно лідера розраховується як співвідношення абсолютної частки ринку фірми і частки ринку основного конкурента.

 

Частка ринку фірми
Частка ринку лідера

Частка ринку =

відносно лідера

 

На зменшення частки ринку впливають зменшення обсягів реалізації продукції фірми, що може бути спричинено появою нових конкурентів або зростанням місткості ринку. В першому випадку для збереження частки ринку необхідно зосередити зусилля на модифікації наявної та розробці нової продукції, а в другому – нарощувати обсяги виробництва продукції.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 10265; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.