Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I. Загальні положення

Укладання кредитної угоди між підприємством-позичальником та банком.

У випадку прийняття рішення банком про надання підприємству кредиту між ними повинна бути укладена кредитна угода. Зміст цієї угоди визначається банком та підприємством самостійно. Кредитна угода може містити наступні розділи:

Цей розділ включає :

А) найменування сторін;

Б) предмет угоди - вид кредиту;

В) основні умови кредитування:

· Сума або граничний розмір кредиту комерційні банки встановлюють у відповідності з кредитним рейтингом підприємства та власною системою лімітів сум окремих видів кредитів;

· Термін кредитукожний комерційний банк встановлює у відповідності зі своєю кредитною політикою, яка визначає лімітні періоди, надання кредитів по окремих їх видах;

· Розмір процентної ставкиє найбільш важливим фактором при оцінці та виборі кредитної установи. Її розмір формується на основі облікової ставки центрального банку України та вартості міжбанківського кредиту, а також інших складових, які були розглянуті вище;

· Форма кредитної ставкивідображає рівень її динаміки на протязі кредитного періоду. Ставка може бути фіксованою(використовується при короткостроковому кредитуванні) та плаваючою;

· Вид кредитної ставки. Розрізняють процентну ставку (для нарощування суми боргу) та облікову (або так звані дисконтні позики), коли відсоток утримується в момент видачі кредиту. При використанні процентної ставки використовується теперішня вартість боргу, а при обліковій – майбутня вартість боргу. Тому при однаковому розмірі цих ставок для підприємства вигідніше буде отримання кредиту з процентною ставкою, тому що його платежі по обслуговуванню боргу, а отже й вартість кредиту будуть меншими.

· Порядок погашення кредиту – це спосіб погашення основної суми боргу та нарахованих відсотків.

* Порядок нарахування та сплати відсотка. Ці умови характеризуються строками його сплати, які можуть бути у вигляді наступних схем:

а) сплата всієї суми відсотка в момент надання кредиту (дисконтнікредити);

б) сплата суми відсотка по кредиту рівномірними частинами;

в) сплата суми відсотка в момент погашення основного боргу.

2) Порядок погашення (амортизації) основної суми боргу. Ці умови впливають на розмір реальних кредитних ресурсів, що використовуються, та на вартість кредиту. Існує декілька варіантів погашення основного боргу:

а) одночасне погашення кредиту одразу в кінці терміну кредитування (в таких випадках може надаватися пільговий період);

б) поступове погашення позики – частина основної суми кредиту сплачується рівними внесками на протязі терміну кредитування, значна частина – після закінчення терміну;

в) “амортизаційне” погашення – основна сума кредиту сплачується поступово на протязі строку кредиту. Платежі здійснюються регулярно та включають певну частину суми кредиту та процент. Разом з останнім внеском погашають частину кредиту, що залишилась.

Механізм погашення кредиту обумовлюється при укладанні кредитної угоди. Порядок погашення , при якому виплати відбуваються нерегулярно передбачає більш високий кредитний відсоток.

Погашення заборгованості по позиках відбувається платіжним дорученням у терміни, узгоджені з банком.

Відсотки за користування кредитом нараховуються щомісячно у розмірі , який передбачено у кредитному договорі. Сплата відсотків відбувається за фактичну кількість днів користування позикою.

* Умови забезпечення повернення боргувпливають на вартість кредиту. Більш надійне забезпечення кредиту сприяє зниженню його вартості при інших рівних умовах.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 490; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.