Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Банкрутство підприємства, фінансово-економічні передумови та наслідки його виникнення

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Санація підприємства, умови та форми її проведення, розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства

Правові засади регулювання банкрутства підприємств в Україні

У відповідності до Закону України “Про банкрутство” під банкрутством розуміється пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи задовольнити у встановлений термін зобов’язання, що пред’явлені йому кредиторами і виконати зобов’язання перед бюджетом.

Банкрутство підприємства є результатом розвитку кризових явищ (фінансової кризи) в його діяльності.

На практиці з кризою асоціюється загроза неплатоспроможності, діяльність підприємства у безприбутковій зоні, відсутність потенціалу для розвитку.

Розвитку фінансової кризи на підприємстві можуть сприяти ряд факторів, які діляться на дві групи:

1) Зовнішні (незалежні від діяльності підприємства):

· Спад кон’юнктури в економіці;

· Значний рівень інфляції;

· Нестабільність податкового законодавства;

· Нестабільність фінансового та валютного ринків;

· Посилення конкуренції в галузі;

· Криза окремої галузі.

2) Внутрішні (залежні від діяльності підприємства):

· Втрата клієнтів та покупців готової продукції;

· Зменшення кількості замовлень та угод на збут товару;

· Неритмічність виробництва;

· Підвищення собівартості та зниження продуктивності праці

· Зростання розміру неліквідних оборотних коштів та наднормативні запаси;

· Зменшення обсягів реалізації продукції.

Всі перераховані фактори сприяють створенню певних передумов (симптомів) виникнення ситуації банкрутства:

1) Зниження прибутковості, наслідком чого є дефіцит власних оборотних коштів та виникнення тотальної заборгованості;

2) Достатньо довготривала неплатоспроможність підприємства, причиною якої є низька ліквідність його активів. Така ситуація характеризується значним перевищенням невідкладних фінансових зобов’язань над сумою залишку грошових коштів та високоліквідних активів. При чому ця ситуація є хронічною.

3) Порушення фінансової стійкості підприємства, яке заважає нормальному ходу господарської діяльності. Сутність цього положення полягає в тому, що обсяг позикового капіталу підприємства значно перевищує обсяг його активів. Мова йде про виникнення так званої “чистої від’ємної вартості”(ЧВВ), яка визначається як різниця між сумою позикового капіталу (ПК)та сумою активів (А):

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 774; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.