Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до діяльності менеджера освіти
1. Діагностичні.

2. Прогностичні.

3. Проектувальні.

4. Координаційно-регулюючі (організаторські).

5. Комунікативні.

6. Мотиваційні.

7. Емоційно-вольові.

8. Оцінні.

9. Когнітивні (гностичні).

10. Мовні.

11. Моральні.

12. Фізіологічні.

13. Фізичні.

Перелічені вимоги окреслюють комплекс якостей, які необхідні професіоналу-керівнику освітянського закладу для виконання управлінських функцій.

- аналітико-синтетична здатність мислення;

- комунікабельність;

- емпатія;

- рефлексія;

- енергійність;

- творчі сили;

- стійкість поглядів і принциповість;

- витримка й терпимість до індивідуальних особливостей характеру оточення;

-уміння викривати недоліки й помилки, критичність і самокритичність, нетерпимість до слабкості, особливо власної;

- спроможність побачити, підтримати нове, конструктивне за будь-якої ситуації тощо.

Анкетне опитування педагогічних працівників системи освіти щодо якостей особистості, які заважають керівникові бути лідером, показало, що найбільш вагомими негативними якостями є

1. Грубість, нетактовність (34 %).

2. Некомпетентність (21 %).

3. Невміння організовувати роботу відділу (18 %).

4. Відсутність вимогливості (10 %).

5.Безініціативність, м'якість характеру, суб'єктивне ставлення до людей та їх вчинків (8 %).

6. Невміння довести справу до кінця, недисциплінованість (6 %).

7. Формальне, поверхове ставлення до роботи (3 %).

Як ви вважаєте чи відрізняються характеристики жінки-керівника від чоловіка-керівника? Цікаве дослідження було проведено Ярославом Шкурко (кандидатом психологічних наук). За даними вченого директора шкіл (чоловіки і жінки) характеризуються однаково високими показниками терпимості до дискомфорту, вмінням бути самими собою та вмінням не претендувати на свободу підлеглого. Водночас жінки-директори шкіл характеризуються

- наявністю більшої стійкості в умовах стресових ситуацій, що виникають у процесі управлінської діяльності директора школи (13 % проти 4,3 %);

-майже втричі більшими показниками, що характеризують успішність індивідуального підходу до підлеглих (34,8 % проти 13 %).

Він зазначає, що звертає увагу виражене вміння жінок-директорів шкіл відчувати до людини, що потребує психологічної допомоги, теплі почуття, симпатію, щиру повагу, зацікавленість у її розвитку як особистості.

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1114; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.