Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система самовиховання

Система самовиховання, шляхи роботи над собою.

Самовиховання- це формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети.

Для керівника педагогічного закладу робота над собою - необхідна передумова набуття і збереження професіоналізму. Без такої роботи з розвитку власної майстерності не уявляли собі навіть найталановитіші педагоги. А.С.Макаренко неодноразово підкреслював: «Майстром може стати кожний, якщо йому допоможуть, і якщо він сам працюватиме», «наскільки він оволодіває майстерністю, - залежить від власної наполегливості».

З чого починається самовиховання керівника?

1.З визначення власних індивідуальних особливостей («Я-реальний»). Самопізнання як процес цілеспрямованого отримання інформації про розвиток якостей своєї особистості - складна психологічна дія, якої треба спеціально вчитися. «Пізнай себе - і ти пізнаєш світ», - говорили древні, підкреслюючи важливість і складність цього процесу. Яким чином людина пізнає себе? Через самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання. Відповідно людина чітко визначає позитивні і негативні якості своєї особистості.

2. Зіставлення «Я-реального» з «Я-ідеальним». Для цього у людини повинен бути професійний ідеал (модель ідеального керівника навчального закладу). За допомогою порівняння визначається спільне і відмінне між тим, ким я є сьогодні і тим, ким я хочу бути в майбутньому.

3.Визначення необхідності і можливостей окреслення напрямків подальшого саморозвитку. Цей етап здійснюється за допомогою таких методів, як самопрогнозування, самопроектування, самомоделювання.

4. Вибір та впровадження методичних засобів реалізації програми бажаних змін: самонаказ, самопереконання, самонавіювання, самосхвалення, самозаохочення, самоосуд.

5. Визначення результатів роботи над собою (вторинні процедури самопізнання та інтегрального саморозгляду) у разі необхідності -самокорекція.

Етапи самовиховання Способи самовиховання
1. Самопізнання самоспостереження самоаналіз самооцінювання
2. Планування роботи над самозобов'язання самозобов’язання особисті плани роботи над собою девіз життя
3. Реалізація програми самопереконання самонавіювання самонаказ самосхвалення самозаохочення самоосуд
4. Контроль і корекція самоконтроль самозвіт самооцінка

4. Фактори ефективності педагогічної діяльності.Сьогоднішній час вирізняється бурхливою змінною динамікою життя, наявністю непередбачених, складних ситуацій, зміною поглядів, ставлень до світу, людської моралі, поведінки. Саме в такій атмосфері росте нове покоління і щоб вести його за собою педагогу потрібно:

1. Постійно змінюватися, як того вимагає сьогодення.

2. Зберігати та накопичувати власну енергію для повноцінного людського життя.

3.Сприймати світ не як суцільну катастрофу, а як виняткову можливість жити в ньому, тобто мати позитивну «Я - концепцію».

Останнє знаходиться у прямій залежності від того, чи є для педагогів їхня діяльність значущою, чи є вони її суб'єктами і чи отримують у ній визнання.

У психолого-педагогічній літературі з проблем управління освітою однією з головних функцій керівника визначається його вміння створити в колективі особливу атмосферу, яка сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителя.

Дня 97 % як вчителів, так і учнів позитивний настрій має неабияке значення. Для цього керівнику навчального закладу обов'язково треба стати психологом, як кожному, хто має владу над іншими.

Скільки таких директорів у наших школах?

Серед керівників шкіл дослідниками виявлено 34 % таких, які прагнуть підтримувати у колег хороший та бадьорий настрій. Слід визнати, що сьогоднішні вчителі втрачають інтерес до своєї роботи, від 70 % до 83 % вчителів переживають стреси, нервові зриви, в емоціях 39 % вчителів переважає апатія. В чому причини? Економічний фактор хоч і значний, але не є єдиний чинник негативного стану вчителів: для однієї половини з них таким чинником є неналежні відносини з колегами, для другої - взаємини, стиль спілкування, співпраці з керівниками шкіл.

Визначимо основні фактори ефективності педагогічної діяльності:

1. Визначення керівництвом успіху вчителя; створення у колективі атмосфери поваги і довіри до вчителя, вияв уваги до його потреб і запитів.

2. Під час контролю діяльності вчителів з боку адміністрації акцент робити на позитивне; всебічне сприяння самоутвердженню вчителя в колективі, підвищенню його фахової підготовки.

3. Розробка механізмів організації праці, її оплати та оцінки.

4. Авторитет керівника.

5. Керівник має знати рівень освіченості, професійної підготовки кожного вчителя, його інтереси та здібності.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 884; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.