Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Під будівництво заводу мінеральних вод
Про виділення земельної ділянки

Геологічні дослідження, проведені на території селища Туринка, свідчать про наявність значних запасів столової мінеральної води в обсягах, достатніх для її промислового виробниц­тва. У зв'язку з цим правління ВАТ «Зоря» просить розглянути на черговій сесії Туринської селищної ради питання про виділення ділянки в урочищі Зимовець під будівництво заводу мінеральних вод. Побудований завод дасть можливість забезпе­чити робочими місцями 100—120 місцевих жителів. У разі пози­тивного вирішення питання ВАТ «Зоря» прийме участь у дольовому фінансуванні об'єктів соціально-культурної сфери у смт Туринка.

Генеральний директор П. О. Митусь

 

2) лист-відповідь. Він може містити готовність вико­нати прохання за певних умов або відмову в його задо­воленні чи відхилення пропозиції. Як правило, його пи­шуть за такою структурою:

а) стислий виклад прохання;

б) причини, з яких прохання не може бути задоволе­
не чи пропозиція не може бути прийнята;

в) констатація відмови чи відхилення пропозиції.

 

Приклад:

Генеральному директору

ВАТ «Сяйво»

Стороженку А. В.

Відносно прохання ВАТ «Сяйво»

У листі № 17/14 від 28.08.04 ВАТ «Сяйво» звернулося до нас із проханням розглянути можливість постачання електродвигу­нів ЕМ 1500.

На жаль, ми не можемо задовольнити ваше прохання, ос­кільки ця модель двигуна знімається з виробництва в IV кв. 2004 р. Замість неї ми будемо випускати з 01.01.05 двигун ЕМ 1600а з покращеними характеристиками. Запрошуємо ва­ших фахівців приїхати до нас і ознайомитися з новим двигу­ном.

Якщо параметри його будуть відповідати вашим потребам, можемо укласти угоду про поставку вам цих двигунів.

Генеральний директор П. І. Зайченко

 

3) лист-запит вибудовують за такою структурою:

а) обґрунтування актуальності запиту;

б) зміст запиту;

в) очікуваний результат, формулювання гарантії.

 

Приклад:

Генеральному директору

ВАТ «Зоря»

Зайченку П. І.

Про постачання комплектуючих до кондиціонера

Правління ВАТ «Сяйво» планує з 01.01.05 запустити у ви­робництво нову модель кондиціонера. Звертаємося до вас із про­ханням постачати нам у якості комплектуючої деталі електро­двигуни змінного струму потужністю 1,5 кВт. Місячна потреба у цих двигунах планується в обсягах 700—750 шт.

У разі вашої згоди наш представник буде відряджений до вас для укладення відповідної угоди.

Генеральний директор А. В. Стороженко

 

4) супроводжувальний лист містить:

а) повідомлення про надіслані матеріали;

б) уточнювальні дані.

 

Приклад:

Начальнику фінансового відділу

ВАТ «Зеніт»

Коновалову О. Б.

Про плановий прибуток на 2005 рік

Надсилаємо розрахунки планового прибутку Рівненського заводу електротоварів на 2005 рік. У розрахунки закладені прог­нозні дані щодо індексів цін на товари і послуги у 2004 році.

Додаток: на 2-х арк. в 3-х прим.

Директор І. Т. Бутенко

 

5) лист-запрошення передбачає:

а) повідомлення про захід, до участі в якому запро­шується адресат;

6) конкретні дані про терміни проведення заходу та
умови участі в ньому.

 

Приклад:

Директору ТОВ «Мрія»

Міщенку О. П.

Про збори представників малого підприємництва району

Райдержадміністрація 22 червня проводить збори представ­ників малого підприємництва району. Просимо вас взяти участь У цих зборах.

Збори будуть проведені в приміщенні районного Будинку культури. Початок роботи о 10 год. Закінчення зборів плануєть­ся о 14-й годині.

Голова райдержадміністрації І. Т. Борисенко

 

6) інформаційний лист містить:

а) інформацію про можливість надання послуги, продукції, товару;

б) умови одержання послуги, продукції, товару.

 

Приклад:

Директору ТОВ «Імпульс»

Трофімчуку О. Р.

Про можливість постачання прокату чорних металів

Доводимо до вашого відома, що наше підприємство має мож­ливість постачати вам прокат чорних металів у будь-якому асор­тименті і в необмеженій кількості.

Відпускна ціна 1 т металопрокату — 450 грн. Умови відван­таження: залізницею — мінімальна партія поставки — 60 т; са­мовивозом — мінімальна партія поставки — 10 т.

У разі згоди просимо відрядити вашого працівника з відпо­відними повноваженнями для укладення договору.

Директор заводу І. М. Білик

 

7) лист-повідомлення подібний за структурою до листа-запрошення та інформаційного листа. Його пи­шуть конкретному адресату у відповідь на лист-запит,
починаючи словами: «Повідомляємо», «Ставимо до ві­дома» тощо, далі викладаються певні факти.

 

Приклад:

Директору ТОВ «Мальва»

Петренку С. П.

Про можливість відпуску продукції ТОВ «Мальва»

На ваш лист № 17-32/4 від 14. 01. 2004

Повідомляємо, що державне підприємство «Львівприлад» у зв'язку з виробничими обставинами може продати вам запроше­ну продукцію на суму 487 тис. грн., а не на суму 750 тис. грн.

Генеральний директор В. І. Носенко

 

8) лист-підтвердження містить:

а) повідомлення про одержання поштового відправ­лення, товарів, цінностей, грошей чи про те, що раніше складений документ залишається в силі;

б) підтверджує певний факт, розмову тощо.
Приклад:

Генеральному директору супермаркету «УНІОН»

Говорову І. В.

Про розбіжність у кількості відправленого товару

Підтверджуємо одержання від вас телеграми про виявлену фактичну розбіжність у кількості товару, відправленого вагоном № 7003/02 з даними супроводжувальних документів.

Директор М. О. Кирик

 

9) лист-нагадування передбачає вказівку про набли­ження або закінчення терміну виконання певного зо­бов'язання чи проведення заходу.

 

Приклад:

Генеральному директору ВАТ «Імпульс»

Ілляшенко М. П.

Про поставку товарів за договором № 17/32 Нагадуємо вам, що відповідно до договору № 17/32 від 19.01.03 ви повинні закінчити поставку обумовлених договором

товарів до 15 липня поточного року.

Генеральний директор П. С Ґонтар

 

10) гарантійний лист є документом, що забезпечує виконання викладених у ньому зобов'язань, оплату чи надання чого-небудь адресату. Такі листи мають підви­щену правову функцію, тому текст їх повинен бути гра­нично чітким і зрозумілим.

 

Приклад:

Директору Перемишлянського районного Будинку культури Онищенку В. П.

Про надання концертної зали

Просимо надати концертну залу Будинку культури для про­ведення 12 травня зборів представників малого підприємництва району.

Оплату за користування залою гарантуємо згідно з виставле­ним вами рахунком.

Голова об'єднання

підприємців та промисловців

Перемишлянського району П. В. Чуркін

Головний бухгалтер В. І. Луцій

Вибір виду ділових листів залежить від наміру адреса­та і його відносин з діловими партнерами. Іноді доводить­ся використовувати структурні елементи з різних їх видів.

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 3246; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.