Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік коштів до запитання і строкових коштів фізичних осіб

Бухгалтерські проводки

1. Розміщення депозиту:

Д-т 2600, 1200, 1001

К-т 261

2. Погашення депозиту:

Д-т 261

К-т 2600, 1200, 1001

3. Нарахування процентів:

Д-т 7021

К-т 2618

4. Сплата процентів:

Д-т2618

К-т 2600, 1200, 1001, 261

5. Безпосереднє зарахування суми процентів на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника:

Д-т 7021

К-т 2600, 1200, 1001

6. Сплата процентів авансом:

· сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит:

Д-т 3500 К-г 261

· амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:

Д-т 7021

К-т 3500

7. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору:

· якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися:

Д-т 2618 – на суму нарахованих процентів

К-т 2600 1200, 1001, 261 – на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою

К-т 7021 – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою

· якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися:

Д-т 2600, 1200, 1001, 261 На суму різниці між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою процентами
К-т 7021

 

 

 

В установах банків фізичним особам відкриваються поточні, депозитні та депозитні ощадні рахунки згідно з Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 № 527.

Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. За довіреністю власника рахунка, засвідченою нотаріально, операції за рахунком може здійснювати інша особа-резидент. Банки нараховують проценти за коштами на поточних рахунках та зараховують їх на поточні рахунки фізичних осіб. За розрахунково-касове обслуговування фізичні особи сплачують банку комісійну винагороду.Кошти фізичних осіб до запитання обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України:

262 Кошти до запитання фізичних осіб

2620 П Поточні рахунки фізичних осіб

2621 П Кошти за довірчими операціями фізичних осіб

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками

Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб обліковуються за рахунком:

2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб

Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб обліковуються за рахунком:

7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб обліковуються за рахунком:

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.