Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація фізичних вправ за типом скорочення

Класифікація фізичних вправ за обсягом працюючих м’язів

ФІЗІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СПОРТИВНОЇ ТА ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ФІЗІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СПОРТИВНОЇ ТА ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

1. Класифікація ФВ за обсягом працюючих м’язів, типом скорочення, співвідношенням «сила-швидкість».

2. Циклічні вправи анаеробного та аеробного характеру.

3. Ациклічні фізичні вправи.

4. Класифікація фізичних вправ оздоровчого характеру.

5. Визначення фізичної працездатноті за індексом гарвардського степ-тесту, за допомогою методу степергометрії. Визначення індексу максимального споживання кисню.

6. Визначення стану фізичного здоров’я людини.

7. Визначення рівня рухової активності та її вплив на стан здоров’я людини.

 

З точки зору фізіології сукупність неперервно пов’язаних один з одним рухових дій (рухів), що спрямовані на досягнення певної цілі (вирішення рухової задачі) є вправою.

Значна кількість фізичних, в тому числі і спортивних, вправ обумовлюють необхідність їх класифікації.

При фізичній систематизації м’язової роботи в якості класифікаційних ознак виділяють обсяг активної роботи м’язової групи, тип м’язових скорочень, силу та потужність скорочень м’язів, енерговитрати.

 

локальні навантаження, при яких активуються менше 1/3 всієї м’язової маси тіла (стрільба з лука, пістолета, певні гімнастичні вправи тощо);

регіонарні, коли скорочуються від 1/3 до 2/3 всієї м’язової маси (гімнастичні вправи, що виконуються тільки м’язами рук та поясу верхніх кінцівок, м’язами тулуба тощо);

глобальні, у здійсненні яких задіяні більше 2/3 всієї м’язової маси тіла (біг, веслування, їзда на велосипеді тощо).

статичні (збереження фіксованого положення тіла без переміщення тіла в просторі, деякі вправи у гімнастів, стійка «стрілка» та інші);

динамічні (всі вправи, пов’язані з переміщенням тіла - ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання та інші).

 

Класифікація фізичних вправ за співвідношенням «сила-швидкість»силові - основні м’язові групи, що приймають участь в роботі, розвивають максимальні або майже максимальні напруження в статичному або динамічному режимі, при малій швидкості руху в умовах більшого зовнішнього опору.

швидкісно-силові - такі види роботи, при якій ведучі м’язові групи проявляють відносно велику силу (30-50% від максимальної) і швидкість скорочення (30-60% від максимальної швидкості скорочення).

на витривалість - активні м’язи розвивають не дуже великі за силою та швидкістю скорочення, але здатні виконувати їх протягом тривалого часу (декількох хвилин до багатьох годин).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2667; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.