Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сенат Посольська палата
Читайте также:
  1. На 1-му, верхньому рівні СЕП міститься Центральна розрахункова палата.
  2. Счетная палата

Король Сейм

       
   


(засід. магнати – (посли (делегати)

світські і духовні) від воєводств –

шляхтичі)

 

сеймики обирали

З ІІ пол. ХVІІ ст. значення вальн. Сейму падає, починає зростати значення земських сеймиків.

(„Ліберум вето” – вільна заборона, що могла застосовуватись з боку будь-якого посла).

 

Закарпаття

Король (Виріш. пит. іноз. сп., військ., фін., вносив, затв. і оприл. закони. Кор. вл. спадкова як по чолов. так і по жіноч. лінії – закон 1723р)

 

Державні збори – станово-предст.орган.

 

 

І палата (табула) ІІ палата (табула)

(великі і світ. Феод., (по 2 представники від комітат, віл.

духов., вищі сановники) кор. міст і капітулів)

_______________________________________________________

 

Адміністративно-територіальний поділ

Воєводства (банати)


Очол. воєводи

 

Комітати Сеймики

представ. всіх вільних

мешк. коміт.

Очол. наджупан

 
 


Округи – очол. фесолгабіро

 
 


Райони (циркули) – очол. заст. фесолгабіра

 

3. Судоустрій та право.

Суди на західноукраїнських землях мали чітко виражений становий характер.

У Польщі шляхетськими судами першими інстанції були:

1. Гродський суд або замковий. Суд чинив намісник, староста або воєвода. Розглядав кримінальні справи усіх вільних людей.

2. Підкормський суд. Діяв у кожному повіті. Розглядав земельні спори.

3. Земський суд (суддя, підсудок і писар). Розглядав в основному цивільні справи шляхти. Діяв у кожному повіті. Обирався шляхтою.

Скарги на рішення цих судів розглядались коронним трибуналом. Був ще асесорський суд, який засідав під головуванням канцлера (апеляційні інстанції для королівських міст), маршаловські суди. Сейм також міг вирішувати судові справи.

Домінальні вотчинні суди, тобто суди поміщиків – у приватновласницьких селах і містах. Суди старост – у королівських маєтках і малих державних містах. Міський суд (лавники на чолі з війтом) на містах з Магдебурзьким правом.

В Угорщині (на Закарпатті) судовими організаціями були:

а) верховні суди – королівська курія (апеляційна інстанція) і королівської палати – для дворян і суд таверника і персоналія – особливі центральні суди для міст і міщан.

б) районні палати (голова, п’ять – шість звичайних і кілька надзвичайних засідателів).

в) комітатські суди(дворянські) з секціями з цивільним і кримінальним складом

г) міські суди. Справи розглядали міські ради

д) сільський суд (у справах кріпаків), сільський голова (староста), управитель феодала, інколи сам феодал.Існували і земські суди – апеляція щодо рішень сільського старости, ради містечка, а також суду управителя.

Право.У Польщі джерелом права були звичаї, нормативні акти Литви і Польщі, в тому числі привілеї, постанови, статути, ордонанси, тощо. Важливим джерелом права було Магдебурзьке право. Найважливішим джерелом права були Литовські статути.

На Закарпатті діяли закони короля і Державних зборів, королівської грамоти та інші. у ХVІ ст. королівські закони і декрети були кодифіковані. У 1584р. з’явилася перша система законів. У 1619 з’явився перший свого роду процесуальний кодекс. В Угорщині і Закарпатті діяли норми звичаєвого права, неабиякого значення мала й судова практика, зокрема верховних судів. У 1723р. навіть були зібрані і видані рішення верховних судів.

 

Завдання для самоконтролю

  1. Яке становище різних верств населення на західноукраїнських землях у другій половині 17 ст. – другій половині 18 ст.?
  2. Відтворіть таблицю адміністративного поділу і державного устрою на західноукраїнських землях.
  3. Дайте загальну характеристику правовим відносинам
  4. Яка специфіка судів на західноукраїнських землях другої половини 17 ст. – першої половини 18 ст.?

 

 

Розділ VІІ. Суспільно-політичний лад та особливості права на українських землях в складі Російської та Австрійської імперії (ХІХ – п. ХХ ст.).

Тема: 20. Державно-політичний лад на українських землях в складі Російської імперії (ХІХ – п. ХХ ст.).

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 164; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.