Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Резонанс струмів, добротність та згасання контуру
Розглянемо коло з паралельним з’єднанням R, L, C (рис. 4.5)

До кола прикладемо синусоїдну напругу u=Um sinωt.

Нехай в колі BL=Bc, тоді B= BL -Bc =0, a , тобто повна провідність кола дорівнює активній.

В цьому випадку струм в нерозгалуженій ділянці кола I досягне максимального значення (I=UG), а струми в гілках з індуктивністю IL та ємністю Іс за умови, що BL=Bc >>G, значно перевищать струм в нерозгалуженій ділянці кола. Тому резонанс в колі з паралельним з’єднанням R,L,C одержав назву резонансу струмів.

Резонанс струмів – це явище резонансу на ділянці електричного кола, що містить паралельне з’єднання R, L, C.

Побудуємо векторну діаграму для випадку резонансу струмів (рис. 4.6): .

Отже, при резонансі струмів струм в резисторі дорівнює струму в нерозгалуженій ділянці кола, а струм і напруга на вході кола співпадають за фазою.

Таким чином, загальною умовою резонансу струмів для даного кола являється: BL=Bc; або , або .

Отже, резонансу струмів можна досягти змінюючи L, C або , відповідно будемо мати резонансні параметри: ;;

При резонансі струмів струми в індуктивній котушці та конденсаторі будуть однакові:

;

;

де = BLO=BCO [См] – хвильова провідність.

Реактивна потужність при резонансі

, тоді , а коефіцієнт потужності .

Відношення струму в гілці з індуктивністю, або струму в гілці з ємністю до струму в нерозгалуженій ділянці кола при резонансі називають добротністю контуру

.

Величина, обернена добротності, називається згасанням резонансного контуру

.

Для збільшення добротності контуру необхідно , тобто .

Нехай , в цьому випадку в колі маємо тільки ідеальні індуктивність та ємність, і . Отже, струм в нерозгалуженій ділянці кола буде дорівнювати нулю, при цьому енергія від джерела не надходить, а відбуваються лише періодичні коливання енергії між магнітним полем котушки та електричним полем конденсатора.

б)
а)
 
 

В реальних електричних колах індуктивна котушка та конденсатор мають активний опір (рис. 4.7, а)

 

В цьому випадку необхідно враховувати еквівалентні індуктивні та ємності провідності (рис. 4.7, б):

 

BL eк=BC eк, де ;

.

Тоді: ,

звідси знаходимо резонансну частоту в реальному контурі

.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1927; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.