Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І основи їх діяльності

Лекція 3. Об'єднання міжнародних спортивних федерацій

 

Зміст: Об'єднання міжнародних спортивних федерацій. Національні олімпійські комітети і основи їхньої діяльності. Основні положення Олімпійської хартії щодо прав і обов'язків НОК.

 

Міжнародні спортивні об'єднання (МСО), всесвітні і регіональні неурядові міжнародні організації в області фізичної культури, фізичного виховання і спорту. Членами МСО є національні спортивні організації, у ряді випадків і міжнародні, а також окремі особи. Розрізняють МСО універ­сального, загального характеру, діяльність яких не обмежена якою-небудь однією областю фізичної культури і спорту (наприклад Міжнародна рада фізичного виховання і спорту), і спеціальні - по видах спорту (міжнародні спортивні федерації боксу, волейболу і т. д.), по галузях знань і діяльності, що мають пряме відношення до фізичної культури і спорту (Федерація спортивної медицини), що об'єднують спортсменів за професійною (Міжнарод­ний спортивний союз залізничників), релігійною (Міжнародний католицький союз фізичного виховання і спорту) та іншою приналежністю. Існували МСО, членами яких були національні спортивні організації лише соціалістичних країн (Спортивний комітет дружніх армій) або лише капіталістичних (Міжнародна рада військового спорту).

Більшість МСО керують розвитком любительського спорту, деякі об'єднують організації любительського і професійного спорту (наприклад, міжнародні федерації тенісу, футбольних асоціацій). Існує МСО професій­ного спорту (наприклад, міжнародна федерація боротьби). Структура і статути більшості МСО, принципи їх створення і діяльності у загальних рисах ідентичні прийнятим для міжнародної неурядової організації.

Завдання МСО: допомога в створенні відповідних національних організацій, визнання їх, встановлення і зміцнення зв'язків з ними, контроль за виконанням цими організаціями прийнятих статутів; вивчення і поширен­ня міжнародного досвіду в своїй області; створення матеріально-фінансової бази для розвитку фізичної культури і спорту; розробка правил і положень, що стосуються певного виду спорту; планування і організація міжнародних змагань; реєстрація рекордів та інші. Бюджети МСО склада­ються з членських внесків національних спортивних організацій, приватних пожертвувань, інколи з субсидій урядових і міжурядових організацій, відрахувань від доходів, що отримуються при проведенні змагань, від видав­ничої діяльності, плати за право трансляції змагань по телебаченню і так далі. В 1973 налічувалося понад 200 МСО.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 729; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.