Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Міжнародний спортивний рух

Структура міжнародного спортивного руху (МСР). Починаючи з 1960-х років ХІХ століття, історія фізичної культури відбулася подія, яка до нашого часу є складовою і невід'ємною частиною спортивного, громадського життя і міждержавних відносин – виник міжнародний спортивний рух – рух, що об'єднує організації та особи, зацікавлені у розвитку й удосконаленні спорту Землі. Цей рух представлено основними структурами – МСО (міжна­род­ними спортивними об'єднаннями) і НСЗ (національними спортивними об'єднаннями), які мають сприяти використанню можливостей спорту сприяють встановленню тісних контактів між різними країнами.

Сьогодні таких об'єднань в МСР налічується понад 500. Натомість, МСО (НСЗ) поділяються на:

а) універсальні і спеціальні загального характеру, діяльність яких не обмежена якоюсь однією областю фізичної культури та спорту. До них належать: Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародна Рада фізичного виховання і спорту, Асоціація національних олімпій­ських комітетів (АНОК), Асоціація міжнародних спортивних федерацій й Міжнародна олімпійська академія;

б) за видами спорту – це передусім міжнародні спортивні федерації, численність яких до кінця ХІХ століття перевищувала 100. Перші федерації з'явилися наприкінці 80-х років ХІХ століття: Міжнародна федерація з гімнастики – 1881р., Міжнародна федерація гребних товариств – 1892р., Міжнародна телекомунікаційна спілка ковзанярів – 1892р. тощо.

в) за галузями знань та банківської діяльності – це МСО, котрі мають безпосереднє відношення до культури і спорту. Наприклад, Міжнародна федерація спортивної медицини, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародне суспільство психології спорту, Міжнародна асоціація вищих шкіл фізичної освіти, Міжнародна асоціація спортивної преси та інші;

г) що об'єднають спортсменів за якоюсь приналежністю: професійною – Міжнародний спортивний союз залізничників, Міжнародна федерація університетського спорту, Міжнародний робочий спортивний комітет та інших; релігійною – Міжнародна асоціація молодих християн, Міжнародний католицький союз фізичного виховання і спорту ін.

З 1978р. в МСР з'явилося урядове МСО у сфері фізичної культури та спорту – Комітет із розвитку спорту ради Європи. До складу цього МСО ввійшло 47 держав Європи. Воно діє відповідно статті 3 і 6 Європей­ської культурної конвенції і покликане, по-перше, стимулювати, забезпечу­вати координацію спортивної політики у державах, по-друге, розвивати демократичні основи спорту, пропаганду етичних цінностей та соціальній інтеграції. Республіки Білорусь також представленій у даному МСО. На сьогодні понад 200 держав беруть участь у Міжнародному спортивному русі і у його структурах.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2139; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.