Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виборча система: поняття та види

Поняття та види виборів в Україні

Вибори – це одна з форм прямого народовладдя та передбачений Конституцією та законами України процес, унаслідок якого шляхом таємного голосування певна спільність людей формує конституційно якісний і кількісний склад представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Види виборів:

1. за територіальної ознакою:

- загальнодержавні (загальнонаціональні);

- місцеві (локальні, комунальні, адміністративні);

2. за об'єктом, що передбачає органи або посади, до яких входять або на які обираються представники народу:

- вибори парламенту – вибори до Верховної Ради України;

- вибори на посаду Президента України;

- вибори представницького органу територіальної автономії – вибори ВР АРК;

- вибори представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад);

- вибори сільських, селищних, міських голів;

3. з огляду на правові наслідки:

- дійсні;

- недійсні;

4. за часом проведення:

- чергові;

- позачергові або дострокові;

- повторні;

- вибори замість депутатів, голів (сільських, селищних, міських), які вибули;

- вибори, що проводяться у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці;

5. за кількісною ознакою участі виборців:

- загальні (основні);

- часткові (додаткові).

 

Виборча система – це порядок організації і проведення ви­борів до представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і здійснення громадянами своїх виборчих прав, а також певний, встановлений законом, спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів голосування виборців.

Види виборчих систем:

1. Мажоритарна;

2. Пропорційна;

3. Змішана.

Мажоритарна система

Ця система є найстарішою серед виборчих систем. Назва походить від французького majoryte, що означає "більшість".

Мажоритарна система – це система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) від округу одержують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються необраними.Мажоритарна система застосовується у багатьох країнах світу, в т.ч. США, Франція, Великобританія, Канада.

При застосування мажоритарної системи виборчі округи найчастіше бувають одномандатними, рідше – багатомандатними.

Види мажоритарних систем:

1. мажоритарна система абсолютної більшості;

2. мажоритарна система відносної більшості;

3. мажоритарна система кваліфікованої більшості.

Мажоритарна система відносної більшості – це найпростіша різновидність мажоритарної системи, за умов якої запровадження обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців. Ця система досить результативна. При цій системі відбувається здійснюється в один тур.

Мажоритарна система абсолютної більшості – це різновид мажоритарної системи, за умов якої для обрання кандидата вимагається зібрати більше половини голосів виборців, тобто за формулою 50 % + 1 голос.

Кількість голосів виборців визначається трьома способами:

1. залежно від загального числа зареєстрованих виборців;

2. залежно від загального числа виборців, які брали участь у виборах (одержали виборчі бюлетені) – недійсні бюлетені, якщо виборець утримався від голосування;

3. залежно від загального числа виборців, які брали участь у голосуванні.

При застосуванні цієї системи, як правило, обов'язків нижній поріг участі в голосуванні. Іноді також встановлюється мінімум кількості голосів виборців, набрання яких є теж умовою обрання кандидата. Недолік системи – це її нерезультативність. Голосування за цією системою, як правило, передбачає повторне голосування або повторні вибори.

Мажоритарна система кваліфікованої більшості – це різновид мажоритарної системи, який передбачає, що обраним вважається кандидат (або список кандидатів), який отримав певну, кваліфіковану більшість голосів виборців.

Кваліфікована більшість встановлюється законодавством і, як правило, перевищує більшість абсолютну. Застосовується зовсім рідко. Ця система – нерезультативна.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1629; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.