Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання до лекції 10
Читайте также:
 1. Академічні лекції є кількох видів.
 2. Бойчук П.М. Лекції з школознавства
 3. Відповісти на запитання письмово.
 4. Відповісти на запитання письмово.
 5. Є ситуація «запитання — відповідь» Як змінити її на ситуацію діалогу?
 6. Запитання для самоперевірки
 7. Запитання для самоперевірки
 8. Запитання до лекції 2
 9. Запитання до лекції 4
 10. Запитання до лекції 6
 11. Запитання до лекції 8

Хімія в’яжучих речовин

Лекція 10

Заняття 13

Запитання до лекції 9

Хімія напівпровідників.

Хімія металів.

Лекція 9

Заняття 12

 

План

1. Елементи ІІ групи. Кальцій, магній та їх сполуки.

2. Твердість води, та способи її усунення.

3. Алюміній та його сполуки.

4. Хімія напівпровідників.

Література:

Основна:

2. Глинка Н.Л. Общая химия .:– Л. Химия 2007

3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія .: - Підручник для студентів вищ. навч. закладів.- Київ, Ірпінь, ВТФ “Перун”, 1998р.

 

Додаткова:

1. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.: – Л; Химия 1970

2. Коровин Н.В. Общая химия .: - учебн. для технических направл. и спец ВУЗов – 2е изд. – М.;Высш. Школа 2000г.

3. Лабораторные работы по химии, под ред. Н.В. Коровина – М.; В.школа 1985г.

4. Лучинский Т.К. Курс химии – М.; В.школа 1985г.

5. Інструкції до лабораторних робот з хімії для студентів спеціальності :

5.06010101. :- Підготувала викладач Л.О.Іваннікова – ДВНЗ “МПК” 2010р.

Домашнє завдання:

 

[1]С. 312 – 324

 

[2] c. 513 - 525

 

 

1. Які елементи-метали належать до другої групи ?

2. Які природні мінерали, що в складі мають елементи ІІ групи главної підгрупи, поширені в природі ?

3. Які вони мають хімічні властивості ?

4. Що таке твердість води ?

5. Які види твердості існують ?

6. Що називається зм’якшенням води ?

7. В чому полягає сенс реагентного методу ?

8. В чому полягає сенс методу іонного обміну ( катіонний метод )?

9. Що діється під час прання білизни у твердій воді ?

10. Що знаєте про алюміній та його сполуки ?

11. Де використовують алюміній та його сполуки у будівництві ?

 

 

План

1. Будівельні розчиниКласифікація в’яжучих речовин.

Повітряні та гідравлічні в’яжучі речовини.

2. Сполуки кальцію та магнію, що використовуються у будівництві.

3. Скло, гідравлічні в’яжучі речовини, сілікатний цемент ( портладцемент ).

Процеси тужавлення та твердіння цементів.

4. Бетон. Корозія бетону та її запобігання. Гідравлічні та спеціальні домішки,

похідні цементи. Гліноземний цемент.

Література:

Основна:

2. Глинка Н.Л. Общая химия .:– Л. Химия 2007

3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія .: - Підручник для студентів вищ. навч. закладів.- Київ, Ірпінь, ВТФ “Перун”, 1998р.

 

Додаткова:

1. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.: – Л; Химия 1970

2. Коровин Н.В. Общая химия .: - учебн. для технических направл. и спец ВУЗов – 2е изд. – М.;Высш. Школа 2000г.

3. Лабораторные работы по химии, под ред. Н.В. Коровина – М.; В.школа 1985г.4. Лучинский Т.К. Курс химии – М.; В.школа 1985г.

5. Інструкції до лабораторних робот з хімії для студентів спеціальності :

5.06010101. :- Підготувала викладач Л.О.Іваннікова – ДВНЗ “МПК” 2010р.

Домашнє завдання:

 

[1] с. 495 – 504

 

1. Що називають будівельними розчинами ?

2. На які групи поділяють будівельні розчини ?

3. Які сполуки кальцію використовують у будівництві ?

4. Що називають “пушонкою” , “ кіпелкою” ?

5. Де використовують “вапневе тісто”, “ вапневе молоко”, вапневий розчин ?

6. В чому механізм твердіння вапна ?

7. Перелічить відомі гіпси .

8. Який склад ангідритового цементу, крейди, мармуру, природного ангідриту ? Де застосуються ?

9. Які сполуки магнію використуються у будівництві ?

10. Що таке розчинне скло ?

11. Який склад віконного ( звичайного ) скла ?

12. Які умови руйнування скла ?

13. Які мінерали називають сіталами ?

14. Що знаєте про шлакосітали, скловолокно, склопластики, кварцеве скло ?

15. На які групи поділяються гідравлічні в’яжучі ?

16. Як одержують портландцемент (сілікатний цемент ) ?

17. Для чого існує гідравлічний модуль ( М ) ?

18. Розповісти про процеси тужавіння та твердіння цементів.

19. Як впливає тонкості помолу, температури та кількості води на твердіння цементу ?

20. Перелічити види корозії бетону.

21. Що таке гідравлічна домішка ?

22. Чим відрізняється гліноземний (алюмінатний або боскитний) цемент від силікатного ?

23. Який винахід зробили метробудівникі ?

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 163; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.8.185
Генерация страницы за: 0.002 сек.