Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні запитання та задачі
1. Охарактерізувати положення Нітрогену в періодичній системі Д.І.Менделєєва. Написати електрону формулу атома Нітрогена. З точки зору будови атома розглянути можливі валентні стани та ступені окиснення Нітрогена.

2. Написати рівняння реакцій одержання азоту:

а) термічним розкладом амоній дихромату та амоній нітриту;

б) взаємодією амоніаку з оксидом купруму (II) при нагріванні;

в) спалюванням амоніаку при відсутності каталізатора.

3. Написати рівняння реакцій одержання амоніаку:

а) з нітриду алюмінію;

б) з амоній хлориду;

в) з азоту та водню.

4. Написати продукти термічного розкладу нітратів:

5. Написати рівняння реакції диспропорціонування фосфору в лужному середовищі, підібрати коефіцієнти методом електронного балансу.

6. Написати рівняння реакцій взаємодії концентрованої та розведеної нітратної кислоти з цинком, міддю, миш’яком та сурмою.

7. Закінчити рівняння реакцій та підібрати коефіцієнти методом електронного балансу:

a)

b)

c)

d)

e)

8.Написати йонні та молекулярні рівняння реакцій гідролізу:

 

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 183; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.163.20.57
Генерация страницы за: 0.001 сек.