Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рекомендовані джерела. Тема 5. Органи державного управління

Тема 5. Органи державного управління

План лекції:

1. Поняття, зміст і компетенція органу державної влади.

2. Класифікація органів виконавчої влади. Система управлінських органів.

3. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади за Конституцією України.

4. Кабінет Міністрів України: порядок утворення, склад, основні повноваження.

5. Центральні органи державного управління галузевої та функціональної компетенції.

6. Особливості адміністративно-правового статусу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

7. Органи державного управління на місцевому рівні.

 

Нормативні та інструктивні матеріали: 1, 4-8, 10, 11, 14, 19, 26, 28

Основні: 1-4, 6, 9, 10

Додаткові: 2, 4, 6-9, 11,12, 17

Інтернет-ресурси: 1-3

Міні-лексикон:

 

орган державної влади, правовий статус органу державної влади, Президент України, кадрові, забезпечувальні, контрольні повноваження Президента України, Кабінет міністрів України, центральні органи державного управління, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

1. Поняття, зміст і компетенція органу державної влади

 

Орган державної влади – організаційно-відокремлена частина державно-управлінського апарату, що здійснюється від імені і за дорученням держави, відповідні функції і внаслідок цього наділена відповідною компетенцією, певною організаційною структурою, територіальним масштабом діяльності.

 
 

 


1) вони є автономними частинами апарату управління;
2) органи державної влади здійснюють державні функції, виконуючи законодавчі акти та нормативні акти органів управління вищого рівня;
3) органи державної влади наділені владною компетенцією, саме вона визначає предмет видання, права, обов’язки, територіальні межі діяльності кожного окремого органу;
4) несуть відповідальність за свою діяльність перед державою;
5) підпорядковані вищестоящим державним органам;
6) органи державної влади утворюються державою;
7) їх положення, структура і діяльність регламентовані правом;
8) управлінська діяльність органів державної влади має безперервний характер, чим відрізняється від подібної діяльності, яка лише епізодично здійснюється в органах, які представляють інші гілки влади

 

 

Правовий статус органів державної влади складається з трьох блоків
цільовий – містить норми про цілі, завдання та функції органу державної влади. Цей елемент компетенції включає права і обов’язки, пов’язані із здійсненням влади, участю в управлінських відносинах організаційно-структурний – включає нормативне регулюван-ня порядку утворення, реорганізації, ліквідації органу державного уп-равління, його підпо-рядкованості, станов-лення та зміни орга-нізаційних структур, право на офіційні символи компетенція, яка скла-дається з владних повноважень відносно визначених предметів відання  

Місце для заповнення 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 256; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.