Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Громадські організації. Політичні партії. Трудові колективи

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Громадська організація – це об’єднання громадян для забезпечення і захисту власних законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Політична партія – це об’єднання прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, для якого головною метою є: - участь у виробленні державної політики; - формування органів влади; - формування органів місцевого самоврядування; - представництво у складі органів влади і органів місцевого самоврядування. Політичні партії легалізуються тільки шляхом реєстрації у Міністерстві юстиції. Заява про реєстрацію політичної партії повинна бути підтримана підписами не менше 1 тисячі громадян України, що мають виборче право. Легалізація громадських організацій здійснюється Міністерством юстиції, органом місцевої державної адміністрації, виконкомами рад народних депутатів.
Трудові колективи наділені державно-правовою, адміністративною правосуб’єктністю, а також володіють нею і в інших галузях права: трудовому, кримінально-процесуальному.
Особливістю колективу є: по-перше, те, що він повинен виражати і захищати свої інтереси; по-друге, в ньому немає ієрархічних зв’язків, його члени рівні. Членство у трудовому колективі є наслідком вступу на роботу, у ВНЗ, вступу у кооператив тощо. Повноваження трудового колективу втілюються загальними зборами (конференцією), яке може при необхідності створити раду трудового колективу і визначає його функції.
Загальні збори (конференція) є основною формою втілення повноважень трудового колективу. Збори трудового колективу створюють ради трудового колективу, заслуховують звіти про їх діяльність, розглядають проект колективного договору і уповноважують профспілковий комітет підписати його з адміністрацією підприємства від імені трудового колективу, вирішують інші важливі питання діяльності підприємства.
Рада підприємства визначає загальні напрями економічного та соціального розвитку, порядок розподілу прибутку; вирішення питання про створення дочірніх підприємств, утворенні та припиненні діяльності філій та інших відокремлених підрозділів; входження підприємства в асоціації і об’єднання та вихід з них; приймає рішення щодо основних питань зовнішньоекономічної діяльності, розглядає конфліктні ситуації, що виникли між адміністрацією підприємства і трудовим колективом та приймає заходи щодо їх розв’язання; вирішує інші питання, передбачені статутом підприємства.
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.