Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Легалізація об’єднань громадян

Легалізація є функцією виконавчої влади і здійснюється чітко фіксованими у законодавстві органами: Міністерством юстиції; місцевими органами державної виконавчої влади; виконкомами сільських, селищних, міських рад.
Порядок легалізації (реєстрації чи повідомлення) регламентований Законом України «Про об’єднання громадян», а також Положенням про порядок легалізації об’єднань громадян від 26.02.1993 р. Заява про реєстрацію у 2-місячний строк з дня надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк. Рішення про відмову повинно містити підстави такої відмови. Це рішення може бути оскарженим у судовому порядку. Про зміни, що сталися в статутних документах, об’єднання громадян повідомляє у 5-денний строк у реєструючий орган. У реєстрації може бути відмовлено тільки у випадку, якщо надані для реєстрації документи суперечать законодавству України. У випадку реєстрації об’єднання громадян набуває статусу юридичної особи. Для реєстрації об’єднання громадян надається: заява; статут (положення); протокол установчого з’їзду (конференції)або загальних зборів; відомості установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів; відомості про склад керівництва центральних статутних органів; дані про місцеві осередки; документи про сплату реєстраційного збору. Політичні партії в порядку, передбаченому законодавством, мають право: брати участь у виробленні державної політики; брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх складі; доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації. Об’єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Об’єднання громадян, створені ними установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухоблік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

 

До об’єднання громадян, що порушує законодавство, можуть застосовуватись такі стягнення:
- попередження;
- штраф;
- тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності;
- тимчасова заборона (зупинення) діяльності об’єднання в цілому;
- примусовий розпуск (ліквідація)

 

 
 

 


шляхом реорганізації, згідно із статутом шляхом ліквідації, що проходить або через саморозпуск, або через примусовий розпуск
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 196; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.