Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства

Правовий статус громадянина України як основа спеціальних адміністративно-правових статусів

 

Громадяни як суб’єкти адміністративного права України – це фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які мають суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки, встановлені адміністративно-правовими нормами.
Права та обов’язки громадян у сфері державного управління
Загальні права і обов’язки громадян поширюються на всі галузі й сфери управління. Загальні обов’язки громадян: дотримання законів, підзаконних актів; своєчасна сплата встановлених законом податків і зборів. Спеціальні права і обов’язки – це права й обов’язки громадян у тій чи іншій сфері управління. Наприклад, у сфері економіки кожен громадянин має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприєм­ницької чи іншої, не забороненої законом економічної діяльності.

 

Іноземець – це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином іншої держави або держав.
Особа без громадянства – це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

 

 


Право на інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види підприємницької діяльності, передбачені законодавством України
Право на працю
Право на відпочинок
Право на охорону здоров’я
Право на соціальний захист
Право на житло
Майнові та особисті немайнові права
Право на освіту
Право на користування досягненнями культури
Право на участь в об’єднаннях громадян
Право на свободу совісті
Права у шлюбних і сімейних відносин
Гарантії особистих прав
Пересування на території України і вибір місця проживання
Право на судовий захист своїх прав

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 

 


не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та самоврядування
не можуть брати участь у референдумах
не можуть набувати статусу державного службовця
Бути членами політичних партій
не поширюється загальний військовий обов’язок

 

 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 427; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.