Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття адміністративно-правових відносин, їх види і структура

Адміністра-тивно-правові відносини Особливості адміністра-тивно-правових відносин:   – це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, суб’єкти яких наділені правами і обов’язками у сфері державного управління. 1) вони виникають у сфері виконавчої, тобто владно-організаційної діяльності; 2) ці відносини виникають у зв’язку з діяльністю органів виконавчої влади; 3) для них характерною є наявність обов’язкового суб’єкта – органа виконавчої влади; 4) цей обов’язковий суб’єкт діє завжди владно, отже відно­сини є публічно-владними; 5) відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої із сторін, при цьому згода іншої сторони не є обов’язковою; 6) відносини між учасниками відносин розглядаються, як правило, у позасудовому порядку; 7) у випадку порушення однією із сторін вимог адміністра­тивно-правових норм, вона відповідає перед державою в особі її органів (як правило, органів виконавчої влади).

 

       
 
 
   

 

 


За сферою виникнення
відносини у сфері функціонування державних утворень, що знаходяться за межами виконавчої влади

 

     
   
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
   

 


Суб’єкти – носії передбачених адміністративно-правовими нормами прав та обов’язків, які здатні ці права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати. Об’єкти – те, заради чого виникають власне адміністративні правовідносини: поведінка, воля, свідомість, матеріальні цінності, нематеріальні блага Зміст
Суб’єктивні юридичні права, тобто міра дозволеної поведінки, що визначається державою Юридичні обов’язки, тобто міра необхідної поведінки, яка забезпечується державою

 

Питання для самопідготовки

1. Поняття та ознаки адміністративно-правових відносин.

2. Склад адміністративно-правових відносин.

3. Класифікація адміністративно-правових відносин.

4. Поняття та особливості адміністративно-правових норм.

5. Види адміністративно-правових норм.

6. Структура адміністративно-правових норм.

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 276; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.