Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття об’єднань громадян. Види об’єднань громадян

Рекомендовані джерела

Тема № 4. Об’єднання громадян

План лекції:

1. Поняття об’єднань громадян. Види об’єднань громадян.

2. Громадські організації. Політичні партії. Трудові колективи.

3. Легалізація об’єднань громадян.

4. Органи самоорганізації громадян як суб’єкти адміністративного права.

Нормативні та інструктивні матеріали: 9, 21, 25

Основні: 1, 5-7, 10

Додаткові: 6-9, 11, 12

Періодичні видання: 1, 4, 10

Міні-лексикон:

 

об’єднання громадян, громадські організації, політичні партії, трудовий колектив, легалізація об’єднань громадян, органи самоорганізації громадян, принципи діяльності об’єднань громадян

 

 

Об’єднання громадян
є добровільне громадське формування, утворене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Засновниками об’єднань громадян можуть бути особи, яким виповнилось 18 років і які є громадянами України, громадянами інших держав чи особами без громадянства.

Відмінність адміністративно-правового статусу об’єднань громадян від адміністративно-правового статусу державних структур полягає у тому, що у відносинах з іншими суб’єктами права і між собою об’єднання громадян виступають виключно від власного імені і не мають державно-владних повноважень. Держава інтенсивно і цілеспрямовано регулює їх діяльність. Використані у цій сфері управлінські форми і методи істотно відрізняються від тих, які застосовуються щодо державних органів.

Свій регламентуючий вплив держава поширює тільки на ті повноваження об’єднань громадян, які реалізуються безпосередньо у взаємовідносинах з державними органами. Суть такого регулювання зводиться до того, щоб, по-перше, через норми адміністративного права закріпити повноваження громадських об’єднань у сфері державного управління, по-друге, створити реальні гарантії їх реалізації.

Залежно від мети створення і діяльності об’єднання громадян - політична партія; - громадська організація (рух, конгрес, асоціація, фонд, союз та ін.)
За територіальним масштабом діяльності - всеукраїнські; - місцеві; - міжнародні
За способом обліку членів громадських організацій - що мають фіксоване індивідуальне членство; - що не мають фіксованого індивідуального членства
За шляхом легалізації - шляхом реєстрації; - шляхом повідомлення про заснування

 

Залежно від віку, по досягненні якого дозволяється бути членом об’єднань громадян - політичні партії (з 18 років); - громадські організації дорослого населення (з 14 років); - молодіжні та дитячі громадські об’єднання (встановлюється статутами, засновник – з 14 років)

Місце для заповнення

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 242; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.