Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Амортизатори і стабілізатори поперечної стійкості 4 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Підсилювач автомобіля КамАЗ-5320складається: з клапана керування, силового циліндра та роторно лопатевого насоса двохсторонньої дії, які з’єднані трубопроводами.

Порівняно з підсилювачем ЗІЛ клапан керування має такі відмінності:В корпусі 1 клапана керування по періметру через 30о просвердлено три наскрізних отвора і три глухих, в які вставлено 9 плунжерів 2 і шисть реактивних пружин 3. В двох плунжерах глухих отворів

виготовлені зворотній клапан 6 і запобіжний клапан 8.

Рис.1. Клапан управління гідропідсилювачем рульового керування

1 – корпус клапана; 2 – реактивний плунжер; 3 і 5 – пружини; 4 – золотник клапана; 6 – зворотній клапан; 7 – плунжер; 8 – запобіжний клапан

Зворотній клапан 6 при непрацюючому насосі з’єднує лінію високого тиску з лінією зливу. В цьому випадку він забезпечує роботу рульового механізму, як без підсилювача.

Запобіжний клапан 8, запобігає насос від перенавантажень. Він відкривається при досягненні тиску 65…70 кгс/см2 і з’єднує лінію високого тиску з лінією зливу.

До клапана керування підведено два шланга від насоса гідропідсилювача: шланг високого тиску, по якому підводиться масло від насоса, і шланг низького тиску, по якому масло відводиться у насос через радіатор. При здійснені повороту в ту або іншу сторону внаслідок опору повороту коліс створюється сила, яка хоче здвинути гвинт в осьовому напрямку. У випадку коли ця сила перевищує попередній стиск реактивних пружин, то гвинт разом із золотником, затиснутим між упорними підшипниками, переміщується відносно корпуса клапана управління. При повороті направо (рис. 2. б) золотник рушить вліво і своїм центральним виступом направляє рідину під тиском в порожнину зліва від поршня і рушить поршень-рейку вправо при цьому на сошці створюється додаткове зусилля, яке повертає керовані колеса. Одночасно з цим порожнина справа від поршня сполучається з лінією зліву і направляє масло у бачок насоса. При закінченні повороту рульового колеса осьове зусилля що діє на вал-гвинт зменьшуеться і реактивні плунжери і пружини повертають золотник у нейтральне положення і подальший поворот керованих коліс припиняється.Тиск в робочій порожнині циліндра зростає з підвищенням опору коліс. При цьому збільшується тиск під реактивними плунжерами, які прагнуть повернути вал- гвинт і золотник у нейтральне положення. Збільшення ( зниження) зусилля на рульовому колесі з збільшенням (зменшенням) зусилля повороту коліс створює «відчуття дороги»

 

Контрольні запитання.

 

1. Яке призначення рульового керування й з чого воно складається?

2. Яке призначення рульового механізму та як добирають його передаточне число?

3. Як класифікують рульові механізми?

4. Яке призначення рульової трапеції?

5. З яких деталей складається рульова трапеція?

6. Яку будову має черв’ячний рульовий механізм ?

7. Яку будову має рейковий рульовий механізм ?

8. Яке призначення рульового приводу?

9. Яку будову має рульовий привод при залежній підвісці ?

10. Яку будову має рульовий привод при незалежній підвісці ?

11. Яка будова шарнірів рульових тяг автомобілів ГАЗ; ЗІЛ; МАЗ і КамАЗ ?

12. Яку будову має комбінований рульовий механізм автомобіля ЗІЛ?

13. Яку будову має комбінований рульовий механізм автомобіля КамАЗ?

14. Яку будову має підсилювач рульового механізму автомобіля ЗІЛ?

15. Яку будову має підсилювач рульового механізму автомобіля МАЗ?

16. Які причини збільшення вільного ходу рульового колеса?

17. Як визначити вільний хід рульового колеса?

18. Як усунути осьовий люфт рульового колеса автомобіля ГАЗ-24-10?

19. Як працює підсилювач рульового механізму автомобіля КамАЗ при повороті направо?

20. Як працює підсилювач рульового механізму автомобіля ЗІЛ при повороті направо?

21. Як працює підсилювач рульового механізму автомобіля КамАЗ при повороті направо?

22. Як працює підсилювач рульового приводу автомобіля МАЗ при повороті направо?

 

 

Гідровакуумний підсилювач гальм.

 

Робота гідро вакуумного підсилювача ґрунтується на використанні енергії розрідження у впускному трубопроводі двигуна, завдяки чому створюється додатковий тиск рідини в системі гідроприводу гальм.

 

Це дає змогу при порівняно невеликих зусиллях на гальмівній педалі мати значне зусилля у гальмівних механізмах коліс. Гідровакуумний підсилювач гальм

Використовують на легкових автомобілях і вантажних ГАЗ-53-12, ГАЗ-3307.

Основними частинами гідровакуумного підсилювача є циліндр 9 з клапаном керування ї камера 15. Гідропідсилювач сполу­чений відповідними трубопроводами з головним гальмовим циліндром 13, впускним трубопроводом 14 двигуна і роздільником 12 гальм.

Камера 15 складається з штампованого корпусу і кришки, між якими затиснута діафрагма 16. Вона жорстко з'єднана з штоком 10 поршня 11 і відтискується конічною пружиною 1 у вихідне положення після розгаль­мування. У поршні 11 є запірний кульковий клапан. Звер­ху на корпусі циліндра міститься корпус 6 клапана 7 ке­рування.

Поршень 8 жорстко з'єднаний з клапаном 7, за­кріпленим на діафрагмі 4. Усередині корпусу 6 розміщений вакуумний клапан З і зв'язаний із ним за допомогою штока атмосферний клапан 2. Порожнини І і ІІклапана сполучаються відповідно з порожнинами ІІІ і IV камери, яка через запірний клапан сполучена із впускним трубопрово­дом двигуна.

Коли педаль відпущена і двигун працює, у порожнинах камери є розрідження і під дією пружини 1 усі деталі гідроциліндра містяться в лівому крайньому положенні.

У момент натиснення на педаль гальма рідина від голов­ного гальмового циліндра 13 перетікає через кульковий клапан у поршні 11підсилювача до гальмових меха­нізмів коліс. В міру підвищення тиску в системі пор­шень 8 клапана керування піднімається, закриваючи ва­куумний клапан 3 і відкриваючи атмосферний клапан 2.

При цьому атмосферне повітря починає проходити через фільтр 5 у порожнину IV, зменшуючи в ній розрідження. Оскільки в порожнині ІІІ розрідження зберігається, різ­ниця тисків переміщує діафрагму 16, стискуючи пружину 1 і через шток 10 діючи на поршень 11.При цьому на пор­шень підсилювача починають діяти дві сили: тиск рідини від головного гальмового циліндра і тиск з боку діафрагми, які посилюють ефект гальмування.

При відпусканні педалі тиск рідини на клапан керуван­ня знижується, його діафрагма 4 прогинається вниз і від­криває вакуумний клапан 3, сполучаючи порожнини ІІІ і IV. Тиск у порожнині IV спадає, і всі рухомі деталі каме­ри і циліндра переміщуються вліво у вихідне положення, настає розгальмування. Якщо гідропідсилювач несправний, привод діятиме тільки від педалі головного гальмового ци­ліндра з меншою ефективністю.

 

 

Гальмівний привід автомобіля МАЗ-5335.

 

Гальмівний привід автомобіля МАЗ-5335.

1 – компресор; 2 – масловологовідокремлювач; 3 – регулятор тиску; 4 – конденсаційний балон; 5 – подвійний захисний клапан; 6 і 7 – повітряні балони; 8 – клапан керування гальмами причепа; 9 – трубопроводи; 10 – задні гальмівні камери; 11 – з’єднувальна головка; 12 – роз’єднувальний кран; 13 – двохсекційний гальмівний кран; 14 – передні гальмівні камери.

 

У автомобілів родини МАЗ здійснюється роздільний привід передніх і задніх гальмівних механізмів. Під дією стиснутого повітря із компресора 1 повітря через вологомасловідокремлювач 2, регулятор тиску 3 і конденсаційний балон 4, надійде у конденсаційний балон 4, поступає у подвійний захисний клапан 5, а від нього окремо в приводи передніх і задніх гальмівних механізмів.

Із повітряного балона 7 через нижню секцію двохсекційного крана 13 стиснуте повітря надходить до гальмівних камер передніх коліс, а із балона 6 через верхню секцію крана 13 до гальмівних камер задніх коліс. Із балона 6 через клапан 8 і роз’єднувальний кран 12 стиснуте повітря надходить до з’єднувальної головки 11 гальмівної системи причепа.

Регулятор тиску - призначений для підтримання тиску в пневмоприводі гальмівної системи в межах 6,2…7,35 кгс/см2 шляхом періодичного розвантаження компресора, запобіжний клапан вбудований в регулятор тиску здійснює перепуск повітря в атмосферу при досягненні тису в системі 8,5 кгс/см2

 

Регулятор тиску з запобіжним клапаном складається з корпуса, в якому розташовано поршень 8, регулювальний болт 13, запобіжний клапан 17.

Стиснуте повітря і компресора надходить у порожнину А, відкриває зворотній клапан 21 і потрапляє в порожнину В, яка з’єднана з повітряними балонами.

При підвищенні тиску в порожнині В до 7,35 кгс/см2 стиснуте повітря , долаючи опір пружини 12 регулювального пристрою, відтискає діафрагму 11 від сідла і поступає через канали в корпусі регулятора в над поршневу порожнину Б розвантажувального пристрою.

Стиснуте повітря, діє на поршень 8, переміщує його вниз і відкриває клапан 5; при цьому повітря через канал 7 і штуцер 1 виходить у атмосферу.

При падінні тиску в порожнині В до величини 6,2 кгс/см2 діафрагма 11 під дією пружини 12 сідає на сідло, припиняє надходження повітря в порожнину Б.

Повітря,що знаходиться у порожнині Б, через дросельний отвір в поршні 8 сполучається з атмосферою. Поршень 8 під дією стиснутого повітря повертається попереднє положення; при цьому клапан 5 сідає на сідло і припиняється вихід повітря в атмосферу. Компресор починає нагнітати стиснуте повітря в порожнину А.

Клапан 17 запобігає пневматичну систему від надлишкового тиску у випадку несправності розвантажувального пристрою регулятора тиску. Він складається з корпуса 19, ковпака 15, регулювального гвинта 16, гумового клапана 18 і пружини 14.

Повітря із порожнини В надходить до клапана через похилий канал. При досягненні тиску в порожнини В вище 8,5 кгс/см2 відкривається клапан 18 і випускає надлишок повітря у атмосферу через радіальний отвір у корпусі клапана.

Вологомасловідокремлювач - призначений для очищення повітря від конденсату.

Він складається з радіатора 1, корпуса 2, з’єднаних один з одним з’єнувальним фланцем. Радіатор являє собою звернуту змійкою оребрену алюмінієву трубку.

Повітря, що нагнітається компресором в радіатор по нижньому штуцеру 3, і надходить в радіатор де охолоджується і поступає в корпус вологомасловідокрем-лювача.

Всередині потік повітря проходить через три напрямних дика 4, які змінюють напрямок повітряного потоку і придають йому колове обертання. Далі потік проходить до фільтру 5 і змінив напрямок поступає через центральний верхні відвідний канал А в пневмосистему. Діафрагма 6 разом з напрямним стаканом 7 під тиском стиснутого повітря міститься в нижньому положенні. Клапан 8 і зливний отвір 10 закриті; при цьому між діафрагмою 6 і стаканом 7 є зазор, і конденсат що осідає стікає в стакан – відстійник по стержню клапана.

При включенні радіатора тиск стиснутого повітря вологомасловідокрем-лювача починає знижуватися. Напрямний стакан 7 разом з діафрагмою під дією зусилля пружини клапана 8 переміщується вгору. Діафрагма притискається до тарілки і роз’єднує порожнину під стаканом 7 від внутрішньої порожнини вологомасловідокремлювача. При подальшому падінні тиску у внутрішній порожнині стакан 7 переміщується вверх, клапан 8 відходить від сідла і відкривається зливний отвір 10.

В корпусі вологомасловідокремлювача вбудовано клапан 9, який при нормальній роботі радіатора постійно притискається до сідла під дією пружини. У випадку замерзання радіатора диск повітря на клапан зверху знижується, а тиск повітря,що надходить від компресора підвищується; клапан відкривається і повітря минаючи радіатор поступає у систему.

 

Особливості привода гальм автомобілів КамАЗ.Гальмова система автомобілів родини КамАЗ виконує функції робочого, стоянкового, за­пасного й допоміжного гальм, а також забезпечує аварійне розгаль­мовування стоянкового гальмового механізму. Різні за функціональ­ним призначенням гальма, автономні й незалежні, мають спільні елементи в схемі пневматичного привода й характеризуються висо­кою ефективністю.

Робоче гальмо забезпечує службове й екстрене гальмування до повної зупинки автомобіля. Керують приводом робочого гальма ножною педаллю, й воно діє на два контури, які приводять роздільно гальмові камери передніх коліс і коліс середнього та заднього мостів.

Стоянкове гальмо виконано разом із запасним у вигляді пружинних енергоакумуляторів у гальмових камерах заднього візка, які діють на гальмові механізми коліс. Для вмикання стоянкового гальма рукоятку ручного крана керування переводять у верхнє фік­соване положення. Як запасне гальмо пружинні енергоакумулятори спрацьовують автоматично в разі повного або часткового виходу з ладу привода робочого гальма й забезпечують плавне зниження швидкості автомобіля аж до зупинки. Отже, гальмові механізми ко­ліс заднього візка спільні для робочого, стоянкового й запасного гальм.

Допоміжне гальмо призначається для зменшення наванта­ження на колісні гальмові механізми під час гальмування на довгих спусках. Дія його грунтується на використанні протитиску, який створюється у випускних трубопроводах після перекриття їхнього перерізу спеціальною заслінкою й вимкнення подачі палива в ци­ліндри двигуна. Керування заслінкою й вимкнення подачі палива здійснюються дистанційно пневматичними циліндрами.

Пневматичний привод гальм виконано за багатокон-турною схемою (рис. 1). Усього в схемі передбачено п'ять контурів і спільну ділянку, звідки система живиться стисненим по­вітрям.

Компресор 4 подає стиснене повітря до регулятора тиску 5, який править за розвантажувальний пристрій, і далі в запобіжник від за­мерзання 6, де повітря насичується парою спирту, що не дає замер­зати конденсату вологи, котра випадає з повітря. Подвійний 7і по­трійний 10 захисні клапани розподіляють повітря в трубопроводи п'яти незалежних контурів.

До першого контуру привода гальмових механізмів передніх коліс і причепа входять: прилади загальної гілки живлення: компресор 4, автоматичний регулятор тиску 5, запопіжник від замерзання конденсату 6, ліва частина потрійного захисного клапану 10, повітряний балон 18 (20 л.);нижня секція гальмового крана 20;клапан обмеження тиску 21; клапан контрольного виводу,гальмові камери передніх коліс 23, трубопроводи і шланги між перерахованими приладами; трубопровід від нижньої секції гальмового крана 20, нижня секція клапана керування гальмами причепа з двохпроводним приводом, і від нього до клапана керування гальмами причепа з однопроводним приводом, далі до роз’єднувальних кранів 14, і з’єднуавльних головок 15 нижнього і середнього виводів до причепа та трубопроводи і шланги що з’єдують віщеперераховані прилади.

До другого контуру привода гальмових механізмів коліс середньо­го й заднього мостів (возика) і причепа входять: компресор 4, автоматичний регулятор тиску 5, запопіжник від замерзання конденсату 6, права частина потрійного захисного клапану 10, повітряний балон 8 ( 40 л.);верхня секція галь­мового крана 20; автоматичний регулятор гальмівних сил 13; чотиригальмо­ві камери 17 енегоакумулдяторів возика, клапан контрольного виводу; верхня секція клапана керування гальмами причепа з двохпроводним приводом, і від нього до клапана керування гальмами причепа з однопроводним приводом, далі до роз’єднувальних кранів 14, і з’єднуавльних головок 15 нижнього і середнього виводів до причепа та трубопроводи і шланги що з’єдують віщеперераховані прилади.

До третього контуру привода механізмів стоянкової й запасної систем тягача і причепа, а також живлення комбінованої системи причепа входять: прилади загальної гілки живлення: компресор 4, автоматичний регулятор тиску 5, запопіжник від замерзання конденсату 6, ліва частина подвійного захисного клапану 7, два повітряні балони 16 по (20 л.), клапан контрольного виводу на другому балоні, кран керування стоянковою і запасною гальмівними системами, прискорювальний клапан 11, ліва частина двох магістрального перепускного клапану 12, чотири енергоакумулятори 17 возика, трубопроводи і шланги між перерахованими приладами; середня секція клапана керування гальмами причепа з двохпроводним приводом, і від нього до клапана керування гальмами причепа з однопроводним приводом, далі до роз’єднувальних кранів 14, і з’єднуавльних головок 15 нижнього і середнього виводів до причепа та трубопроводи і шланги що з’єдують віщеперераховані прилади.

До четвертого контуру привода приладів допоміжної гальмової системи й споживачів стисненого повітря (пневмосигнал, скло­очисник) входять: прилади загальної гілки живлення: компресор 4, автоматичний регулятор тиску 5, запопіжник від замерзання конденсату 6, права частина подвійного захисного клапану 7, повітряний балон 9 (40 л.) з клапаном контрольного виводу, кран стоянкової і допоміжної гальмівних механізмів 2, двох циліндрів 19 приводу заслінок випускного трубопроводу і циліндра З вимикання подачі палива та трубопроводи і шланги що з’єдують віщеперераховані прилади.

П'ятий контур привода аварійного розгальмовування стоянкового гальма входять: прилади загальної гілки живлення: компресор 4, автоматичний регулятор тиску 5, запопіжник від замерзання конденсату 6, нижня частина потрійного захисного клапану 10, кран 1 системи аварійного розгальмовування, права частина двох магістрального перепускного клапану 12, чотири енергоакумулятори 17 возика, трубопроводи і шланги між перерахованими приладами. Цей контур забезпечує триразове розгальмовування стоянкового гальма при непрацюючому двигуні після застосування аварійного гальмування, щоб можна було відбуксирувати автомобіль з місця аварії. На випадок відмови зазначеної системи в енергоакумуляторах передба­чено ручне розгальмовування за допомогою болтів, які при їх викручуванні стискають пружини енергоакумуляторів.

Захисні клапани подвійний 7 і потрійний 10 розподіляють стиснене повітря від компресора відповідно по двох і трьох контурах. У разі пошкодження одного з контурів клапани вимикають той, що вийшов із ладу, й зберігають тиск повітря в інших.

Регулятор гальмівних сил 13 автоматично регулює тиск повітря в гальмових камерах коліс середнього й заднього мостів ав­томобіля залежно від навантаження, що припадає на осі.

Клапан обмеження тиску 21 зменшує тиск у гальмових камерах передніх коліс у момент часткового гальмування, що виклю­чає занос і поліпшує керованість. Під час повного гальмування кла­пан збільшує його інтенсивність і прискорює випускання повітря в разі розгальмовування.

Прискорювальний клапан 11 призначається для спрацьо­вування енергоакумуляторів у разі аварійного гальмування.

Двомагістральний клапан 12 дає змогу здійснювати керу­вання пружинними енергоакумуляторами або від прискорювального клапана, тобто від ручного крана керування, або від крана аварійно­го розгальмовування.

Справність приладів і механізмів гальмової системи контро­люється за світловими й звуковими сигналами, які надходять від датчиків пневматичної дії, а також безпосередньо за мано­метром, установленим в кабіні водія.

 

Схема пневмопривода гальмової системи автомобілів КамАЗ:

1 – кран аварійного розгальмовування; 2– гальмовий кран зворотної дії; 3–циліндр вимикання подачі палива; 4–компре­сор; 5 – регулятор тиску; 6–запобіжник від замерзання; 7, 10–відповідно подвійний і потрійний захисні клапани; 8, 9–повітряні балони відповідно другого й четвертого контурів; 11 – прискорювальний клапан; 12 – двомагістральний клапан; 13 –регулятор гальмівних сил; 14 –роз'єднувальний кран; 15–сполучна головка; 16, 18 –повітряні балони відпові­дно третього й першого контурів; 17–гальмові камери з енергоакумулятором; 19– циліндр привода заслінки випускного трубопроводу; 20 –гальмовий кран; 21 –клапан обмеження тиску; 22 –пневматичний кран керування; 23–гальмова камера переднього колеса

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 1543; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.047 сек.