Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зв’язки суспільних явищ і завдання їх статистичного вивчення

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Розділ 8

 

План

8.1. Зв’язки суспільних явищ і завдання їх статистичного вивчення.

8.2. Загальні методи вивчення зв’язків.

8.3. Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку.

8.4. Нелінійні залежності.

8.5. Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз.

8.6. Непараметричні показники тісноти зв’язку.

 

Одним із найбільш загальних законів об’єктивного світу є закон зв’язку і залежності між явищами суспільного життя. Ці явища найбільш складні, оскільки вони формуються під дією численних, різноманітних і взаємопов’язаних факторів.

Усі явища суспільного життя існують не ізольовано, вони органічно пов’язані між собою, залежать один від одного і знаходяться в постійному русі і розвитку. Розкриваючи взаємозв’язки і взаємозалежності між явищами можна пізнати їх суть і закони розвитку. Тому вивчення взаємозв’язків є основним завданням усякого статистичного аналізу.

Суспільні явища або окремі їх ознаки, які впливають на інші й обумовлюють їх зміну, називаються факторними (х), а суспільні явища або окремі їх ознаки, які змінюються під впливом факторних, називаються результативними (y).

За характером залежності явищрозрізняють функціональні і кореляційні зв’язки.

Функціональнимназивається зв'язок, за якого певному значенню факторної ознаки завжди відповідає чітко визначене значення результативної ознаки. Функціональні зв’язки характеризуються певною відповідністю між причиною і наслідком. Кореляційним називається зв'язок, за якого кожному значенню факторної ознаки, відповідає декілька значень результативної ознаки. В кореляційних зв’язках між причиною і наслідком немає повної відповідності, а спостерігається лише певне співвідношення.

За напрямомрозрізняють зв’язки прямі й обернені.

Прямий зв'язок– це такий зв'язок, коли зі зростанням факторної ознаки, результативна також зростає.

За оберненогозв’язку зі збільшенням факторної ознаки результативна зменшується або, навпаки, зі зменшенням факторної ознаки, результативна зростає.За формоюзв'язок ділиться на прямолінійний і криволінійний.

За прямолінійноїкореляційної залежності рівним змінним середніх значень факторної ознаки відповідають приблизно рівні зміни середніх значень результативної ознаки.

За криволінійноїкореляційної залежності рівним змінним середніх значень факторної ознаки відповідають нерівні зміни середніх значень результативної ознаки.

За кількістю факторних ознак зв’язок розрізняють однофакторний і багатофакторний.

За однофакторному зв’язку досліджується залежність результативної ознаки тільки від однієї факторної ознаки.

За багатофакторному зв’язку досліджується кореляційна залежність результативної ознаки одночасно від декількох факторних ознак.

Статистичне вивчення взаємозв’язків вирішує наступні завдання:

а) визначаються форми зв’язку;

б) вимірюється тіснота (сила) зв’язку;

в) виявляється вплив окремих факторів на результативну ознаку.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 527; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.