Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Урок №66
Контрольні запитання.

1. Опишіть схему Бернуллі. Які елементарні події повторюються в цих дослідах?

2. Запишіть формулу Бернуллі.

3. Який закон розподілу називається біномним?

4. Монету підкидають 8 разів. Яка ймовірність того, що орел випаде зверху 5 разів?

5. У сім’ї троє дітей. Визначте ймовірність того, що серед них два хлопчики, якщо ймовірності народження хлопчика і дівчинки однакові?

 

Література: [1] – Розділ 11.


Тема: Дискретні випадкові величини. Поняття про закон розподілу.

План

1. Дискретні випадкові величини. Приклад.

2. Закон розподілу випадкової величини.

Означення 1. Якщо множина можливих значень випадкової величини є зчисленною то таку величину називають дискретною. У противному разі її називають неперервною.

Приклад 1. Задано множину цілих чисел Ώ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. Навмання беруть одне число. Елементарними подіями будуть такі: поява одного з чисел 1, 2, 3, …,10 з певною ймовірністю. Множина можливих значень є дискретною, а тому й випадкова величина — поява одного з чисел множини Ώ — буде дискретною.

Означення 2. Співвідношення, що встановляє зв’язок між можливими значеннями випадкової величини та відповідними їм імовірностями, називають законом розподілу випадкової величини.

У разі табличної форми запису закону подається послідовність можливих значень випадкової величини Х, розміщених у порядку зростання, та відповідних їм імовірностей:

Х = хі х1 х2 х3 ...... хk
Р(Х = хі) = рі р1 р2 р3 ..... рk

Оскільки випадкові події (Х = хj) і (Х = хm) є між собою несумісними ((Х = хі) ∩ (Х = хm) = Æ, і m; і, m = 1, 2, …, k) і утворюють повну групу , то необхідною є така умова:

(1)

Означення 3. Рівність (1) називають умовою нормування для дискретної випадкової величини Х. Наведену таблицю називають рядом розподілу.

Приклад 2. Закон розподілу дискретної випадкової величини Х задано таблицею

 

Х = хі –4
Р(Х = хі) = рі 0,1 0,1 0,5 р4 0,2

Знайти ймовірність можливого значення випадкової величини Х = х4 = 5.

Розв’язання. Згідно з умовою нормування (61) маємо:

Завдання. За заданим законом розподілу дискретної випадкової величини Х маємо:

Х = хі – 4 –1
Р(Х = х і)= рі а 1,5а 0,5а 3,5а 2,5а а

Знайти а. Обчислити: P(X < 2), P(– 4 < X 8).

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 175; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.195.201
Генерация страницы за: 0.002 сек.