Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Понятие устойчивости 5 страница
А) 2 В) 0,5 С) -1 Д) 1 Е) -0,5 F) -1,0

8. Тұрақты санның туындысы тең:

А) тұрақтының өзіне. В) Шексіздікке С) Нольге. Д) Бірге. Е) Тұрақты саннан туынды алынбайды.

9. интегралын табыңыз:

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е) ; F)

10. Егер жұп функция болса, онда тең:

А) В) С)

Д) 0 Е) 1 F)-1

11. Бөліктеп интегралдау формуласын көрсетіңіз:

А) В)

С) Д) Е)

12. функциясының толық дифференциалының формуласын көрсетіңіз.

А) . В) С) Д) Е)

13. Бірінші ретті сызықтық теңдеу келесі ауыстыру арқылы шешіледі:

А) В) С) Д) Е) F)

14. дифференциалдық теңдеуінің реті тең:

А) В) 24 С) 12 Д) 6 Е) 2 F) -2 G) 0

15. (1), (2), (3) қатарларының қайсысы жинақсыз қатар болады?:

А) 2,3 В) 1,3 С) 3 Д) 2 Е) 3,1,0 F)2,1 G) 3,2

16. дәрежелік қатарының жинақтылық радиусы тең:

А) 1 В) ∞ С) 0 Д) Е) 2 F)-1 G)

17. Егер:

0,3 0,4 0,3

Дискретті кездейсоқ шама Х –тің математикалық күтімі М (Х) – ті табыңыз.

А) В) 0 С) 0,4 Д) 5 Е) 2 F)6 G)

18. Кездейсоқ шама Х тығыздық үлестіру функциясы арқылы (-2;2) аралығында берілген, одан тыс . Х –тің дисперсиясы Д (х)-ті табыңыз:

А) 0 В) С) 1 Д) Е) F) 4 G) -

19. анықталмаған интеграл тең:

А) В) С) Д) Е)

20. дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:

А) В) С)

Д) Е) F)

21. дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:

А) В) С)

Д) Е) F)

22. дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:

А) В) С)

Д) Е) F)

23. теңдеуіне сәйкес біртекті сызықты теңдеудің жалпы шешімін көрсетіңіз:

А) В) С) Д) Е) F) 24. комплестік саны мынадай тригонометриялық түрде жазылады:А) В) С) Д)

Е) F)

25. . Коши есебін шешіңіз:

А) В) С) Д)

Е) F) G) +C

 


 

10-нұсқа

1. Екі вектордың векторлық көбейтіндісінің модулі неге тең?

А) векторларыдың модульдары мен олардың арасындағы бұрыштың котангенсінің көбейтіндісіне

В) векторлардың модульдары мен олардың арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне

С) векторлардың модульдары мен олардың арасындағы бұрыштың синусының көбейтіндісіне

Д) векторлардың модульдарының көбейтіндісіне

Е) векторлардың модульдары мен олардың арасындағы бұрыштың тенгенсінің көбейтінідісне

2. А(2,3,0), В(-1,-3,4) нүктелері берілген. векторының абциссасы тең:

А) 0 В) 4 С) -3 Д) -6 Е) 3 F) - G) -27

 

3. және нүктелері берілген. кесіндісін ортасынан бөлетін С нүктесінің координаталарын анықтайтын формулаларды көрсетіңіз:

А) В) С)

Д) Е) F)

4. Матрицаның рангісі неге тең?

А) минорлар санына В) жолдар санына С) нольге тең емес ең үлкен ретті минордың ретіне

Д) баған санын Е) элеметтер санына F) ең үлкен ретті минордың ретіне

5. Шекті табыңыз:

А) 10 В) -2 С) 3 Д) 0 Е) -3 F) G) -10

6. функциясының үзіліс нүктелерін тап:

А) функция үзіліссіз

В)

С)

Д) анықтау мүмкін емес

Е) F) G) +C

7. функцияның үзіліссіз нүктесін тап.

А) В)

С) Д)

Е) F) G) +C

 

 

8. функциясының көлденең асимтотасы мына түзу болады:

А) В)

С) Д)

Е) F) G) +C

 

9. функциясының туындысын есептеңіз:

А) 2 В) -1 С) 10/7 Д) 1 Е) 5/7 F) G) +C

10. функциясының болғандағы туындысы тең:

А) 0 В) 1/6 С) 2/5 Д) 3/7 Е) 1/2 F) G) +C

11. функциясының туындысын табыңыз:

А)

В)

С)

Д)

Е)

F)

G) +C

 

 

12. анықтамаған интегралын табыңыз:

А)

В)

С)

Д)

Е) F) G) +C

 

 

13. анықталған интегралын есептеңіз:

А) 2 В) ½ С) 0 Д) -1/2 Е) 1F) G) +C

 

 

  1. Бөліктеп интегралдау формуласын көрсетіңіз:

А)

В)

С)

Д)

Е) F) G) +C

15. интегралын табыңыз:

А)

В)

С) -

Д)

Е) F) G) +C

16. функциясының туындысын табыңыз:

А) 6х+4

В)

С)

Д)

Е)

F) G) +C

17. Компелкс санның модулін тап:

А) 2

В) 0

С)

Д)

Е) 10 F) G) +C

 

 

18. Коэффицентттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің түбірлері нақты және әртүрлі болса, онда жалпы шешімі төмендегендей жазылады:

А)

В)

С)

Д)

Е) F) G)

19. Теңдеудің типін анықта

А) толық дифференциалды теңдеу

В) сызықтық теңдеу

С) Бернулли теңдеуі

Д) айнымалдары ажыратылатын теңдеу

Е) біртекті теңдеу

 

20. Қобдишадағы 12 қасықтың 6-күміс. Араластырып жіберіп алғанған кез келген қасықтың күміс қасық екендігін ықтималдығын тап.

А) 1/6

В) 1/12

С) 12

Д) 5

Е) 1/2 F) G) +C

 

 

21. Кездейсоқ шама Х үлестіру функциясы арқылы берілген.

Р(0,5 ) табыңыз:

А) 1 В) 0 С) 0,5 Д) 0,75 Е) 0,25

 

22. А(-6, -1), В(10, 4) және С(-2, 1) төбелерімен үшбұрыштың аудыны тең болады:

А) В)

С) Д)

Е) F) G)

 

 

23. сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі тең:

А) (0,0,2) В) (1,-1,2) С) берілген сызықтық теңдеулер жүйесінің шешуі жоқ

Д) берілген сызықтық теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімдері бар

Е) F) G)

 

24. Жартылай осьтер болатын гиперболаның эксцентриситеті тең:

А) 1,25 В) 7 С) 2 Д) 5 Е) 3 F) G)

25. туындысы тең:

А) В) С) Д) Е)

F) G)

 


 

Сұрақ Жауап Сұрақ Жауап
E BEF
E CE
АE C
BDF A
ADF D
A B
A ACF
BEG DF
D C
BEG B
C AF
BCG BDE
E    
Сұрақ Жауап Сұрақ Жауап
A BC
BDF D
B BDG
ACE AC
BD C
C E
DF ADG
D C
AEG C
AD E
E AF
E BD
ACG    

 

 

Cұрақ Жауап Сұрақ Жауап
A A
CDG CEF
BE D
A D
BDG DF
BF B
D ACE
C DF
C BDG
BE E
B E
ADG B
BD    
Вопрос Ответ Вопрос Ответ
BF A
B AB
ACE D
D BE
AF D
E D
DF ADF
D E
E BCF
C B
E BE
CDG B
C    

 

 

Сұрақ Жауап Сұрақ Жауап
E D
DF E
D BE
DF BDF
E E
CEG A
B AF
BDG B
A E
AC A
ACE AD
B A
E    
Сұрақ Жауап Сұрақ Жауап
CF B
E D
D C
ABE CF
BFG A
C ACE
BCF AB
AE A
E A
D AF
ABD E
E BE
C    

 

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 417; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.061 сек.