Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Раціональні умови життєдіяльності людини
План

1. Характеристика середовища життєдіяльності людини.

2. Фактори існування людини.

3. Умови життєдіяльності людини.

-1-

Середовище існування людини поділяється на природне, техногенне (штучне) та соціальне.

Природне середовище. До найважливіших компонентів природного середовища, що створюють раціональні умови життєдіяльності, належать: атмосфера, гідросфера, літосфера та природні ресурси.

Атмосфера має такий склад: азот-78%, кисень-21%, аргон-0,9%, вуглекислий газ-0,03%, вода-0,2-3%, озон.

Функції атмосфери:

1. Азот атмосфери входить до складу білків.

2. Кисень є універсальним окислювачем.

3. Вуглекислий газ та вода приймають участь в реакціях фотосинтезу,

4. Озон захищає живі організми від ультрафіолетового випромінювання.

5. Атмосфера захищає поверхню нашої планети від переохолодження.
Гідросфера складається з надземної та підземної частин. До надземної

частини належать океани, моря, озера, річки, льодовики, що складає 70% поверхні планети. Підземна частина - ґрунтові, підгрунтові, міжпластові води і води карстових порожнин у легкорозчинних гірських породах. Функції гідросфери:

1. Вода в атмосфері є фільтром сонячної радіації, що визначає клімат,

2. Вода приймає участь у більшості хімічних реакцій, що відбуваються
в людському організмі. Людський організм на 80% складається з
води. Але для людських потреб придатна лише прісна вода з вмістом
мінеральних солей до 1 г/л, що складає менше 3% об'єму гідросфери.

Літосфера є мінерально-сировинною базою для виробничої діяльності та місцем існування усієї господарської діяльності людства. Найважливішим компонентом літосфери, що впливає на життєдіяльність людини, є грунт. Грунт - органо-мінеральний продукт багаторічної (сотні та тисячі років) спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного тепла та світла.

Природні ресурси мають декілька класифікацій. Згідно із однією природні ресурси поділяються на такі групи: водні, повітряні, ґрунтові, рослинні, тваринні, мінеральні, кліматичні. Відповідно до іншої класифікації природні ресурси бувають: невичерпні (сонячна енергія) та вичерпні: відновлювальні (живі організми, повітря, поверхневі води); важковідновлювальні (ґрунти, природні ландшафти); невідновлювальні (корисні копалини).

Техногенне (штучне) середовище -це середовище, яке людина створила в процесі своєї трудової діяльності. Воно включає виробниче та побутове середовище.

Виробниче середовище -це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність. Воно містить комплекс підприємств, організацій, установ, засобів транспорту, комунікацій і т.п. Воно також характеризується певними параметрами, що специфічні для кожного виробництва: рівень шуму, вібрації, радіації, теплового випромінювання, ступінь загазованості, запиленості.

Побутове середовище -це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових організацій та установ. Його параметри: розмір житлової площі на одну людину, ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність центрального опалення, холодної та гарячої води, рівень розвитку громадського транспорту.

Соціальне середовище -це форми спільної діяльності людей, єдність способу життя.

-2-

Середовище існування людини складається з багатьох компонентів або складових частин, таких як температура, світло, кисень, вуглекислий газ, живі організми тощо.

Під факторами існування розуміють фізичні, хімічні, біологічні компоненти середовища існування, які діють на людину в процесі її життєдіяльності.

Усі фактори поділяють на три класи: фізичні, хімічні та біологічні.

До фізичних факторів належать:

1. Метеорологічні: температура, вологість, швидкість руху повітря.

2. Світлотехнічні: весь спектр сонячного випромінювання.

3. Бароакустичні: тиск, звук, шум.

4. Електромагнітні випромінювання.

5. Іонізаційні випромінювання.

6. Фактори електричного струму: атмосферна та статична електрика,
Хімічні фактори - це хімічні речовини та їх сполуки, що впливають на

життєдіяльність людини. Вони можуть бути як антропогенного, так і природного походження.

Біологічні фактори - це живі організми та продукти їх життєдіяльності, що впливають на життєдіяльність людини (від вірусів та бактерій до вищих рослин і тварин).

Розглядаючи фактори існування людини, необхідно відмітити, що вони можуть бути не тільки шкідливими та небезпечними, а й корисними та необхідними для життєдіяльності.

 

-3-

Отже, середовище існування складається з багатьох компонентів або факторів. І в кожний конкретний момент часу на людину діє певна сукупність таких факторів, яка і створює умови життєдіяльності.

Умови життєдіяльності -це сукупність факторів існування, що впливають на людину в певний момент часу.

За впливом факторів існування на фізіологічні, психічні та інші функції організму людини умови життєдіяльності ділять на такі групи:

- комфортні;

- відносно комфортні;

- дискомфортні;

- екстремальні;

- надекстремальні.

Комфортні умови забезпечують високу працездатність людини, добре самопочуття. Вони виникають при оптимальних значеннях факторів існування.

Відносно комфортні умови забезпечують задану працездатність та збереження здоров'я людини протягом певного часу, але у процесі життєдіяльності можливі неприємні відчуття та функціональні зміни, які не виходять за межі норм.

Дискомфортні умови характеризуються високою напругою відновлювальних систем організму, що знижує працездатність людини і може мати вплив на її здоров'я протягом тривалого часу.

Екстремальні умови виникають, коли один чи декілька факторів навколишнього середовища досягають рівня, який є межею витримки людини. Працездатність значно знижується, можуть виникати функціональні зміни, які виходять за межі норм, але не викликають патологічних порушень.

Надекстремальні умови можуть спричинити загибель людей чи викликати в організмі людини патологічні зміни.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 2408; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.