Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Види соціальної допомоги працівників

Особи, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на такі види допомоги:

-допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

-одноразова допомога при народженні дитини;

-допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

-допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням;

-допомога на дітей одиноким матерям.

Право на допомогу мають всі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування, а саме:

жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні; аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчених закладів 1-4 рівнів акредитації та професійно – технічних навчальних закладів; напрацюючі жінки.

Підставою для призначення допомоги є виданий лікувально – профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності, заява матері та довідка:

-з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить , навчається;

-ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

-державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;

-видана житлово – експлуатаційною конторою (сільською, селищною радою) за місцем проживання про те, що жінка не працює (не навчається, не служить).

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки, і виплачується за весь період, незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Тривалість відпустки становить: 70 календарних днів до пологів і 56 – після пологів; для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 180 днів (90+90);Для усиновителів, опікунів, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження – період з дня усиновлення чи встановлення опіки до закінчення післяпологової відпустки.

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами надається у розмірі 100% середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги у зв’язку з безробіттям), але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Непрацюючим жінкам – 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Одноразова допомога при народженні дитинипризначається для покриття разових потреб сім’ї в додаткових витратах. Допомога надається одному з батьків дитини, не застрахованому в системі загальнообов’язкового державного страхування.

У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

Допомога призначається при народженні живої дитини, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня народження. Одноразова допомога в цьому випадку виплачується у розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6-и років. Для призначення допомоги необхідно представити у відповідні органи такі документи: заяву одного із батьків (усиновителя, опікуна); свідоцтво про народження дитини; копі трудових книжок обох батьків; довідки з місця служби, навчання заявника; довідки про склад сімї батьків. Усиновителі та опікуни подають, крім вказаних документів, копію рішення про усиновлення або про встановлення опіки.

У разі, якщо один з батьків застрахований у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.

Допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного вікунадається одному з батьків дитини, або усиновителю, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який не застрахований в системі загальнообов’язкового державного страхування особи.

Для одержання допомоги подаються такі документи:

-заява матері;

-виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;

-копія свідоцтва про народження дитини;

-довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина;

-копія трудової книжки особи, що здійснює догляд за дитиною;

-довідка з місця навчання;

-непрацюючі особи подають довідку органів податкової адміністрації про те,що вони не займаються підприємницькою діяльністю, довідку з державної інспекції з питань праці про те, що не виплачується допомога у зв’язку з безробіттям та довідку з ЖЕК про те, що особа не працює;

-довідка ліквідаційної комісії;

-заява особи, яка здійснює фактичний догляд за дитиною, а також довідка з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки на догляд за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено;

-усиновителі та опікуни – копію рішення про усиновлення.

Матерям, які мають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога призначається у повному розмірі.

Розмір допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею трьох років становить прожитковий мінімум.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,призначається опікунам чи піклувальникам дітей, які залишилися без батьківського піклування у зв’язку зі смертю батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків та з інших причин.

Допомога призначається за умови, що середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Така допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом і середньомісячним розміром одержуваних на дитину виплат, але не менше 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.

Для одержання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, відповідному державному органу подаються такі документи:

-заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги;

-копія рішення про встановлення опіки чи піклування;

-копія свідоцтва про народження дитини;

-довідка про склад сім’ї ;

-довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

Допомога призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії,що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.