Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перспективні бібліографічні посібники

Ретроспективні бібліографічні посібники

Поточні бібліографічні посібники

Перспективні бібліографічні посібники

План

Тема 5.4. Видавничі та книготорговельні бібліографічні посібники

Ключові слова: видавничий бібліографічний посібник, книготорговельний бібліографічний посібник, книготорговельний бюлетень, каталоги видавництв, прайс-листи

 

 

Видавничі бібліографічні посібники відображають друковану продукцію випущену або намічену до випуску одним або кількома видавництвами, а книготорговельні - асортимент книжкових магазинів та інших організацій. Їх ме­та - сприяти реалізації друкованої продукції. Ці посібники розрізняються за читацьким та цільовим призначенням, змістом і часом виходу з друку видань, про які вони повідомляють. Виділяються перспективні, поточні і ретроспективні бібліографічні посібники.

Ефективність книговидання і книгорозповсюдження в більшості залежить від якості перспективної бібліографічної інформації, своєчасності доведення її до споживачів. Її значення полягає в тому, щоб оперативно забезпечувати бібліографічною інформацією про видавничу продукцію книготорговельні організації, бібліотеки, інші зацікавлені установи, допомагати орієнтуватись в ній, своєчасно оформляти замовлення, формувати асортимент літератури в магазинах, пропагувати видання серед населення. Перспективні бібліографічні посібники призначені як працівникам книготорговельних організацій, бібліотек, так і покупцям.

Основні джерела перспективної бібліографічної інформації - каталоги видавництв і "Книготорговельний бюлетень", прайс-листи видавництв, “Каталог видань України … рік”, “Каталог зарубіжних видань … рік”.

Каталог видавництв представляє собою анотований покажчик книг, намічених до випуску певним видавництвом. Такі каталоги складають майже всі видавництва нашої країни. За своїм змістом вони різнобічні, що обумовлено перш за все типом видавництва ("Наука", "Знання", “Кондор” та ін.). Вони можуть бути анотованими, ілюстрованими або складені у вигляді прайс-листів. Окремі видавництва надають весь спектр послуг, починаючи від підбору замовлення будь-яких книг, що були видані на території України та Росії, і закінчуючи доставкою найзручнішим способом. За індивідуальними замовленнями можлива комплектація книгами далекого зарубіжжя. Такі каталоги можуть давати інформацію про книги, що безпосередньо вийшли у даному видавництві так і в інших видавництвах.Деякі видавництва випускають план видавництва, який також є універсальним бібліографічним покажчиком. Відповідно план галузевого видавництва ("Хімія", "Медицина" та ін.) є галузевим бібліографічним покажчиком. В планах універсальних і деяких галузевих видавництв інформація про намічені до випуску видання представлена в двох частинах: в першій повідомляється про видання, на які гарантується виконання замовлень книготорговельних організацій; в другій - про видання, які будуть виходити в межах планових тиражів. Бібліографічні записи наводяться під номерами (позиціями) і складаються з наступних основних елементів: бібліографічних описів, індексів, анотацій. Бібліографічні описи мають деякі особливості: замість кількості сторінок вказується число обліково-видавничих аркушів, а поряд з роком видання вказується квартал, в якому намічено випустити книгу. Бібліографічне групування здійснюється за схемою "Єдиної класифікації літератури для книговидання в державі". В середині розділів інформація про видання подається відповідно з їх цільовим призначенням (навчальні, наукові, довідкові видання) і т.д. Наприклад, в плані видавництва "Книжкова палата" є розділи: "Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія. Бібліографознавство", "Література для книголюбів" (підрозділи: "Довідкові видання", "Художня література"). Виключення складає розділ "Бібліографічні посібники" з підрозділами "Рекомендаційні бібліографічні посібники", "Науково-допоміжні бібліографічні довідники, покажчики", “Державні бібліографічні покажчики”. Велике значення має довідковий апарат, який містить допоміжні покажчики: авторів і заголовків видань, намічених до випуску; видів видань (покажчики наукових, навчальних, довідкових видань, практичних посібників і т.д.); серій. Записи в покажчиках наводяться в короткій формі і відсилають до відповідних позицій. Плани видавництв інформують про випуск літератури і зібрання замовлень на зазначений рік. Робота з планами і прийом попередніх замовлень здійснюється щорічно майже в один і той же час, що дає можливість своєчасно їх оформити і всім зацікавленим організаціям, і окремим покупцям. Систематичний аналіз планів дозволяє працівникам ЦБС та інших бібліотек, крім того, виявляти актуальні теми, які не отримали висвітлення в книгах, що дуже важливо для правильної організації пропаганди матеріалів із періодичних видань.

В "Книготорговельному бюлетені" публікується перспективна бібліографічна інформація: оголошення видавництв про випуск видань для зібрання замовлень від книготорговельної мережі, про уточнення і зміни в планах видавництв, про вихід в світ наступних томів зібрань, творів інших багатотомних видань, серійних видань (вказується квартал), а також літератури на допомогу депутатам, вчителям, до знаменних і пам'ятних дат і т.д. Книготорговельний бюлетень виходить приблизно один раз в тиждень. Бібліографічні записи - такі ж, як і в плані "Єдиної класифікації літератури для книговидання в державі". Виділені основні розділи, які містять перспективну бібліографічну інформацію: "Література центральних видавництв" (з усіх галузей знань), переоголошення. Переоголошення даються в зв'язку із змінами виду видання, його формату або ціни, назви серійного видання або вихідних даних. Крім того, регулярно публікується інформація типу: "Економіка" готує до випуску інформацію про видання, які випускаються масовими тиражами і розсилаються в книготорговельну мережу без зібрання замовлень. Книготорговельний бюлетень централізовано розсилається в усі книжкові магазини, книготорговельні організації, оптові бази. Так само, як і в плані видавництв, в “Книготорговельному бюлетені” є спеціальні бланки-вкладиші.Джерелами перспективної бібліографічної інформації про періодичні видання є (газети і журнали - як вітчизняні, так і зарубіжні), науково-інформаційні і бібліографічні видання (бібліографічні покажчики, випуск експрес-інформації, науково-інформаційні збірники, огляди видань і т.д.), а також “Каталог видань України ... рік”, “Каталог зарубіжних видань ... рік”.

 

За допомогою їх здійснюється підписка на видання для всіх структурних підрозділів ЦБС. Крім того вони можуть широко застосовуватися в бібліографічному інформуванні користувачів бібліотек.

“Каталог видань України .. рік” складається з трьох частин: Частина І. Газети України, Частина ІІ. Журнали України, Частина ІІІ. Книги України та з тематичного та алфавітного покажчиків періодичних видань.

Видання кожного розділу розміщені в алфавітному порядку. Назви газет, журналів і книг супроводжуються коротенькими анотаціями або ознаками їх тематичної спрямованості та контактними телефонами редакції. Це допомагає вибрати видання, які відповідають інтересам читачів та, в разі необхідності, зв’язатися по телефону безпосередньо з редакцією.

В кінці каталогу розміщені передплатні індекси в порядку їх зростання та номери сторінок, на яких знаходяться видання.

В каталозі для більшості видань зазначено вартість видання з урахуванням його доставки. У цьому випадку передплатна вартість визначається безпосередньо при оформленні передплати в залежності від терміну, на який оформлена передплата.

Каталог містить ілюстровані (кольорові) та чорно-білі рекламні повідомлення.

На обгортках книг і журналів видавництва публікують оголошення, списки книг, які передбачається випустити в найближчий час, а редакції журналів дають інформацію про твори, які будуть надруковані у чергових номерах або в наступному році.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 895; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.