Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи розрахунку бюджету рекламної кампанії
Читайте также:
 1. A. Розпочати огляд за методикою АВС.
 2. C. Розпочати огляд за методикою АВС.
 3. C. Розпочати огляд за методикою АВС.
 4. C. Розпочати огляд за методикою АВС.
 5. D. Розпочати огляд за методикою АВС.
 6. D. Розпочати огляд за методикою АВС.
 7. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
 8. I. Методика бухгалтерского учета
 9. II. мЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
 10. II. МЕТОДЫ (МЕТОДИКИ) ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИМАНИЯ И СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
 11. II. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
 12. II. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
Метод Переваги Недоліки
Розрахунок на основі фінансових можливостей підприємства Не відволікає кошти від інших статей витрат Нестабільність маркетингових інвестицій унеможливлює довгострокове планування маркетингу та призводить до недофінансування
Бюджет на рекла­му­вання розрахо­вується як відсоток від ціни за реалізо­вані послуги Дає змогу скорегувати витрати просування на перспективу, хоча й на найближчу Відсоткова ставка зазвичай невисока і не покриває необ­хідних витрат на клопітку роботу з просування послуг на ринку
Наслідування конкурентів Спрощує планування та розрахунок бюджету рек­ламної кампанії Конкуренти не обов’язково володіють оптимальною методою просування і те, скільки витрачає на рекламу одне підприємство, може бути неприйнятним для іншого
Розрахунок на ос­но­ві цілей і зав­дань програми просування Дозволяє заздалегідь, до початку рекламування, розрахувати та виділити із бюджету необхідну суму, а також коректу­вати грошові потоки за­лежно від зміни завдань і цілей рекламування, що відбулися вже під час реалізації проекту. Цей метод, на нашу думку, є найефектив­нішим Трудомісткий метод, що пот­ребує кваліфікованих спеціа­лістів для його розробки

Під час такого тестування аналізуються такі критерії:

– наскільки ефективно рекламне звернення привертає увагу цільо­вої аудиторії;

– наскільки повно розкрито споживчі характеристики послуги, що пропонується;

– наскільки чітко викладено аргументи;

– наскільки виразна реклама та ін.

Оцінка сприйняття реклами після її запуску здійснюється за наступними критеріями:

– ступінь впізнавання реклами;

– ступінь запам’ятовування реклами;

– ступінь стимулювання до виконання необхідних дій;

– вплив реклами на поведінку клієнта;

– вплив реклами на остаточне рішення клієнта – звернутися саме до підприємства, яке подає рекламу.

Для такого оцінювання необхідно використовувати методи опиту­вання, експерименти, панелі. Основними завданнями такого оціню­вання можна вважати:

– визначити, скільки потенційних споживачів запам’ятали дану рекламу;

– визначити, наскільки добре потенційні споживачі зрозуміли зміст комунікаційного звернення;

– упевнитись, що звернення має вагому аргументацію для клієнта, достатню для виникнення у нього бажання налагодити бізнес-кон­такти з підприємством сфери послуг.

Одним із пріоритетних напрямів просування багатьох видів послуг, на нашу думку, має бути інтернет-маркетинг. Головною його відмін­ністю від традиційних засобів просування послуг є його високотех­нологічне комунікаційне середовище та потужна інтерактивність. Він здатен:– по-перше, функціонувати цілодобово, що дає можливість потен­ційним клієнтам ознайомитись з підприємством в найбільш зручний та вільний для них час;

– по-друге, одночасно надавати інформацію необмеженій кіль­кості бажаючих, що є неможливим при інших видах спілкування клієнтів та підприємства (телефон, факс, персональні зустрічі пред­став­ників підприємства та ін.);

– по-третє, оперативно вносити зміни до веб-сайту, не залежати від строків та періодичності виходу рекламної продукції (реклами у ЗМІ та друкованої реклами).

Можливості, які відкриває впровадження інтернет-маркетингу в роботу підприємства сфери послуг наведено у табл. 7.

У ході розробки та реалі­зації маркетингу послуг доцільно передба­чити здійснення за­ходів непрямого рекламування. Дослідження Дж Вітерс і К. Віпперман показали, що найбільш ефективними з них є:

1. Рекомендації. Цей спосіб просування послуг є дуже результатив­ним, якщо рекомендації отримані від людей або організацій, що користуються довірою й авторитетом у цільових аудиторіях. Дуже ко­рисно збирати відгуки клієнтів, задоволених наданою послугою, колег-професіоналів, відомих людей і ненав’язливо використовувати ці відгуки в інформаційних матеріалах.

2. Відносини з клієнтами. Спілкування з клієнтами як по телефону, так і при особистому контакті має величезне значення. Ефек­тивні відносини з клієнтами можна налагодити, виявляючи ввічливість, повагу і готовність надати професійну допомогу.

Таблиця 7

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 141; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 23.20.25.122
Генерация страницы за: 0.002 сек.