Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фактори імуносупресії при нормальній вагітності

1 Білок ранньої фази вагітності, "вмикаючий" функцію Т-лімфоцитів-супресорів

2 Антиген ТLХ, сенсибілізація до якого створює необхідне тло для розвитку механізмів супресії

3 Відсутність на трофоблаcті класичних антигенів системи HLA класу І, що перешкоджає дозріванню трофобластспецифічних Т-кілерів

4 Наявність на трофоблаеті антигенів HLA локусу G, що сприяє

а) дозріванню Т-супрееорів,

б) придушенню функції ЕK-клітин

5 Регуляторна роль ЕК-клітин, що сприяє реалізації процесів плацентації

6 Супресія функції макрофагів

7 Бар'єрна функція плаценти

8 Роль плаценти як сорбенту анти-HLA-антитіл

9 Імунорегуляторна роль плаценти, що приводить до створення локальної імуносупресії за рахунок

а) хоріоничного гонадотропіну,

б) плацентарного лактогену,

в) трофобластичного бета-1-глікопротеіна,

г) прогестероніндукованого фактора, що

— пригнічує функцію ЕК-клітин,

— пригнічує продукцію альфа-пухлинонекротизуючого фактора (ПНФ),

— посилює функцію Т-хелперів 2-го типу,

— підвищує продукцію глюкокортикоїдів, трансформуючого фактора росту бета (ТGFbeta), ПГЕ2

10 Онкофетальний альфа-фетопротеїн, що володіє потужним імуносупреcивним потенціалом

11 Посилення функції Т-хелперів 2-го типу, що приводить до підвищеної продукції

а) інтерлейкіна 4,

б) інтерлейкіна 10

в) нецитотоксичного IgG 1

12 Зниження функції Т-хелперів 1-го типу, що характеризується зменшенням продукції

а) інтерлейкіна 2,

б) гама-інтерферона,

в) альфа-ПНФ,

г) цитотоксичних IgG2а

З числа перерахованих факторів, що сприяють розвитку імуносупресії при нормальній вагітності, можна вичленувати наступні основні, що виробилися в процесі еволюції для захисту полуалогенного плоду від імунної системи матері:

1. Відсутність на клітинах трофобласту класичних антигенів системи HLA класу І іII;

2. Зрушення функціонального балансу Т-хелперів у бік клітин 2- го типи;

3. Імунорегуляторна роль плаценти, що забезпечує своєрідне імуносупресивне тло в організмі матері. Зрив толерантності до сперматозоїдів, бластоцисти і плоду виникає або на основі гормональних порушень, що виявляються насамперед дисбалансом співвідношення естрогени/гестагени, або унаслідок вірусних і бактеріальних інфекційних захворювань, що активують реакції місцевого і системного імунітету за участю Т-лімфоцитів-хелперів 1-го типу. Частіше усього ці процеси протікають паралельно.Активація Т-хелперів 1-го типу приводить до продукції прозапальних цитокінів і порушенню ендокрлнно-імунних взаємозв'язків іп хіш у системі мати — плід. Відомо, що Т-хелпери 1-го типу, активуючи В-лімфоцити, сприяють синтезу цитотоксичних ІgG2, які чинять цитопатогенний ефект на клітини трофобласту; Т-хелпери 2-го типу, навпаки, сприяють синтезу що блокують IgG1. Таким чином, розвиток імунної реакції при запальних процесах з активацією Т-хелперів 1-го типу перешкоджає становленню одного з основних, розглянутих вище, механізмів, що захищають плід від імунної системи матері.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 650; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.