Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Асортимент – перелік найменувань продукції з вказівкою обсягу випуску за видами, типами, марками, рівнем якості, зокрема за сортами

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Номенклатура продукції – це перелік найменувань окремих видів виробів із зазначенням кодів, встановлених для відповідних видів продукції в загальнодержавному статистичному класифікаторі продукції.

Виробнича програма формується за такими номенклатурними позиціями:

1. Номенклатура продукції, установлена в державному контракті і замовленні. Державний контракт і державне замовлення формуються на основі пропозицій міністерств і відомств - державних замовників. Фінансування державного контракту проводиться з державного бюджету, а державного замовлення - за рахунок власних коштів підприємств і наявних кредитних ресурсів. Відповідальність замовників і виконавців визначається укладеними договорами та законодавством України. Матеріально-технічне забезпечення виконавці здійснюють самостійно.

2. Номенклатура продукції, яка визначається на основі ринкового попиту, замовлень споживачів, торгових і посередницьких організацій.

3. Номенклатура виробів і послуг, які використовуються підприємством на внутрішні виробничі потреби й визначаються планом виробництва продукції та послуг, які будуть реалізовані в плановому періоді.

Схема формування виробничої програми представлена на рис. 4.1.

 


Рис. 4.1 Схема формування виробничої програми підприємства

Обсяг виробництва в натуральних вимірниках встановлюється на основі обсягів продаж:

 

, (4.1)

 

де ОВ - обсяг виробництва продукції в натуральних одиницях;

ОП - обсяг продажів;

Гп, Гк - запаси готової продукції на початок та кінець періоду в натуральних одиницях.

 

Запаси готової продукції на початок періоду визначаються виходячи з їх фактичної величини на кінець попереднього періоду. Величина запасу готової продукції на кінець періоду розраховується виходячи із терміну зберігання готової продукції на складі та тривалості планового періоду:

 

, (4.2)

де Тз - термін зберігання на складі, днів;

Д - тривалість планового періоду, днів.

 

Однак, натуральні вимірники не дозволяють визначити загальний обсяг та структуру виробництва на багато профільних та диверсифікованих виробництвах, розрахувати витрати та прибуток від реалізації продукції. Тому, відповідно, застосовуються вартісні показники виробництва продукції.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-28; Просмотров: 618; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. V. Конкурентоспроможність продукції товарів і її економічна ефективність
 2. V. Перелік практичних навичок
 3. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. XIII. перелік ТЕм рефератів – докладів, виконуваних в період РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ практики
 5. Аналіз можливості формування портфеля замовлень, попиту на продукцію, конкурентоспроможності продукції, критичної маси продажу.
 6. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 1 страница
 7. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 2 страница
 8. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 3 страница
 9. Аналіз суми виручки від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг.
 10. Асортимент бензинів і область їх використання
 11. Асортимент борошна
 12. Асортимент булочних виробів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.