Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АВС – аналіз

АВС-аналіз є важливим інструментом контролінга, який використовується на підприємстві для визначення ключових моментів і пріоритетів.

Дослідження, проведені на підприємствах, показують, що відносно невеликі величини в натуральному вираженні, узяті з деякої сукупності, дають відносно великі вартісні значення. Тому керівництво повинно виявити на підприємстві ті невеликі величини в натуральному вираженні, яким відповідають більші вартісні значення. Тоді можна відносно швидко впливати на всю сукупність відповідно до цільових подань.

АВС-аналіз може бути застосований для різних напрямків діяльності підприємства. При матеріально-технічному забезпеченні розглядають кількість і вартість сировини й матеріалів у розрізі постачальників. Для виробництва може бути проведено аналіз та зміна постійних витрат. АВС-аналіз необхідний і при дослідженні витрат за елементами, місцями виникнення й об'єктами калькулювання. Для збуту інтерес представляють замовлення на продукцію, а також дебіторська заборгованість. АВС-аналіз може бути також застосований в області збуту для більш детального вивчення груп продуктів, груп клієнтів і сегментів продажів.

Приведемо приклад АВС-аналізу при класифікації клієнтів підприємства. Аналіз проводиться в наступній послідовності:

1. беруть річні дані по оборотах з окремими клієнтами з фінансової бухгалтерії або картотеки клієнтів;

2. величини оборотів записують у послідовності з убуванням (у першому стовпці таблиці. 10.38);

3. розраховують частку оборота клієнта у відсотках від загального обороту (у другому стовпці табл. 10.38);

4. розраховують кумулятивні значення обороту клієнтів у відсотках (у третьому стовпці табл. 10.38).

 

Таблиця 10.38 - АВС-аналіз

Клієнти Оборот, тис. грн. % обороту клієнта від загального обороту Оборот кумулятивний,%
1. Лібра
2. НИЛ
3. Марс
n. Арго 0,1
Всього 4 000 -

 При застосуванні АВС-аналізу виділяють три групи.

У даному прикладі: у групу А віднесено клієнтів, з якими підприємство робить приблизно 75 % обороту. Такий оборот дають приблизно 5 % клієнтів. У групу В віднесено клієнтів, з якими підприємство робить приблизно 20 % обороту (15% клієнтів). Для С-клієнтів (80%) оборот становить приблизно 5% (див. табл.10.39; рис.10.8).

Таблиця 10.39 - Класифікація клієнтів

Групи Частка в обороті, % Частка в загальному числі постачальників, %
А
В
С

 

АВС-аналіз дозволяє встановити, якими клієнтами підприємство повинно займатися більше. А-клієнтам варто приділяти більше уваги, оскільки більш інтенсивна робота з цими клієнтами (які становлять 5%) може вплинути на 75% обороту.

АВС-аналіз дуже ефективний для матеріалів, які закуповує підприємство. Аналіз дозволяє сконцентрувати зусилля на конкретних заходах щодо закупівель і визначити ключові завдання для складування. На підставі даних АВС-аналізу в області закупівель повинно бути встановлено нові пріоритети.

 
 

 

Рис. 10.8 – Результати АВС-аналізу

 

До групи А необхідно віднести коштовні сировину й матеріали, які підлягають особливо інтенсивній і ретельній обробці. Для них можуть бути проведені такі заходи:

- більш точний аналіз цін закупівель;

- всеосяжний аналіз ринку;

- більш ретельний вибір за цінами закупівель;

- більш ретельна підготовка замовлень на поставки;

- більш точне управління закупівлями;

- регулярний контроль запасів;

- більш точне визначення страхових запасів;

У групу В входять сировина й матеріали, які характеризуються середніми вартісними величинами. Залежно від їхнього значення з В-сировиною варто працювати, або як з А-сировиною, або як із С-сировиною.

Група С представляє собою малоцінні матеріали, з якими потрібно працювати інакше, чим із групою А. У зв’язку з їх більшою кількістю й низькою вартістю головне завдання раціоналізації полягає в зниженні витрат на оформлення замовлень і складування. Із цією метою повинні бути проведені наступні заходи:

- спрощення оформлення замовлень;

- спрощений складський облік;

- більші партії замовлень;

- спрощений контроль запасів;

- встановлення більш високого рівня страхових запасів.

Концентрація зусиль на А-сировині й А-клієнтах не повинна означати, що В- або С-сировина або клієнти зовсім упускаються з виду. Однак їх економічний вплив не буде настільки вирішальним, як для А-класу.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 795; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.