Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

S 2S 2P 3S 3P 4S 3d 4P 5S 4d 5P 6S 4f 5d 6P 7S 5f 6d 7P

БУДОВА АТОМА

 

Періодичний закон. Властивості хімічних елементів та утворюваних ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядра атомів цих елементів.

Основні закономірності періодичної системи.

1. У періодах зі збільшенням порядкового номера спостерігається поступове посилення неметалічних властивостей та послаблення металічних.

2. У головних підгрупах зі збільшенням порядкового номера посилюються металічні властивості елементів та послаблюються неметалічні.

3. Вища валентність елементів у сполуках з Оксигеном відповідає номеру групи.

4. Порядковий номер хімічного елемента збігається із зарядом ядра його атома.

5. Максимальна кількість електронів на енергетичному рівні обчислюється за формулою: N = 2n2, де n – головне квантове число (номер рівня).

6. Заряд атомного ядра (порядковий номер елемента) визначає хімічні властивості елемента.

7. Заповнення електронами атомних орбіталей відбувається в зв’язку з збільшенням енергії приблизно в такому порядку (за правилом В.М.Клгоечковсько):

8. На кожній орбіталі може перебувати не більше двох електронів (принцип Паулі).

9. Спочатку заповнюється половина кожної орбіталі; коли вичерпано всі вільні орбіталі, вони заповнюються повністю (правило Гунда).

АТОМІВ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРШИХ ТРЬОХ ПЕРІОДІВ

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДРІВЕНЬ КІЛЬКІСТЬ ОРБІТАЛЕЙ НА ПІДРІВНІ НА РІВНІ МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕКТРОНІВ НА ПІДРІВНІ НА РІВНІ
1(K) S
2(L) S
  P    
3(M) S
  P    
  d    
4(N) S
  P    
  d    
  f    

 S – орбіталі мають сферичну форму;

P – орбіталі мають форму гантелі;

d, f… − орбіта лі мають форму пелюстків квітки.

Електрони розміщуються на різних відстанях від ядра, формуючи електронні шари, або рівні. Рівні розщеплюються на підрівні, що мають орбіта лі різної форми.

Початок періоду: атоми металів легко віддають електрони, утворюючи позитивно заряджені йони (катіони) – проявляють металічні властивості.

Кінець періоду: атоми неметалів легко приймають електрони, утворюючи негативно заряджені йони – проявляють неметалічні властивості.

 

 

Періодична зміна властивостей пояснюється певною повторюваністю в заповненні зовнішніх електронних шарів.

В групах зверху донизу:

Li ― збільшується число електронних рівнів;

Na ― збільшуються радіуси атомів;

K ― послаблюється притягання електронів до ядра;

Rb ― послаблюється здатність приєднувати електрони;

Cs ― посилюються металічні властивості.

 

Металічні властивості зростають зверху донизу і справа наліво.

 

           
   
 
 
   
 

 

 


Неметалічні властивості зростають зліва направо і знизу доверху.

 

 

         
 
 
   
 
 

 

 


Ізотопи – різновиди атомів одного й того самого елемента, що мають однаковий заряд ядра, але різне масове число.

Електрон − це елементарна частинка з найменшим негативним електричним зарядом, який тільки може існувати (1,602 ∙ 1019 Кл); маса електрона дорівнює 9,11 ∙ 1031 кг.

 

 

ПАМ’ЯТКА – ПЛАН

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ

ЗА ПОЛОЖЕННЯМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА БУДОВОЮ АТОМІВ

I. Назва елемента, його символ, відносна атомна маса Аr.

II. Положення у періодичній системі:

1) порядковий номер;

2) номер періоду;

3) номер групи, підгрупа.

ІІІ. Будова атома:

1) заряд ядра;

2) кількість протонів, електронів, нейтронів;

3) електронна формула, коміркова структура зовнішнього шару;

4) кількість електронних рівнів;

5) кількість електронів на зовнішньому рівні, кількість електронів, що не вистачає до завершення.

ІV. Метал чи неметал:

властивості простої речовини:

для металів для неметалів
a) з киснем; б) з неметалами; в) з кислотою. а) з киснем; б) з металами; в) з воднем.

 

V. Вищий оксид:

1) формула, місце у класифікації (характер);

2) властивості:

для основних оксидів для амфотерних оксидів для кислотних оксидів
а) з водою; б) з кислотними оксидами; в) з кислотами. а) з кислотами; б) з лугами. а) з водою; б) з основними оксидами; в) з лугами.

 

 

VІ. Вищий гідроксид:

1) формула, місце у класифікації (характер);

2) властивості:

для основ для амфотерних гідроксидів для кислот
а) з кислотами; б) з кислотними оксидами; в) з солями. а) з кислотами; б) з лугами; в) розклад за температури а) з основами; б) з основними оксидами; в) з солями; г) з металами.

 

VІІ. Воднева сполука.

Для металів:

а) метали головних підгруп утворюють гідриди, нелеткі сполуки;

б) метали побічних підгруп не утворюють водневі сполуки.

Для неметалів:

а) неметали ІІІ, ІV груп утворюють леткі сполуки;

б) неметали V групи утворюють леткі сполуки;

в) неметали VІ, VІІ груп утворюють леткі сполуки – кислоти.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 557; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.031 сек.