Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сульфатна кислота

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Застосування кисню

1. У виробництві синтетичних миючих засобів.

2. Добування нітратної та сульфатної кислот.

3. У металургії (сталь, чавун).

4. Випалювання руд.

5. Для зварювання металів.

6. У медицині, космосі, підземні, підводні роботи.

Застосування сірки

1. Виробництво сульфатної кислоти.

2. Виробництво барвників, гуми, чорного пороху, сірників.

3. Виробництво ліків, солей.

4. У шкіряному виробництві (Na2S, ВаS).

5. Для вулканізації каучуку.

6. У сільському господарстві для боротьби зі шкідниками та захворюваннями рослин.

Сульфур (ІV) оксид, сульфур (VІ) оксид,

їх фізичні та хімічні властивості, застосування

сульфур (ІV) оксид (сірчистий газ, сульфур діоксид) сульфур (VІ) оксид (сірчаний ангідрид, сульфур триоксид)
  SO2 O=S=O   1. Газ, без кольору, отруйний. 2. Має різкий запах. 3. В одному об’ємі води розчиняється 40 об’ємів газу.   SO3 O=S=O ІІ О 1. Безбарвна рідина, що за температури, нижчої за 17 оС, перетворюється на білу кристалічну масу 2. Активно поглинається водою. 3. Уражає дихальні шляхи, спричиняє опіки.
Хімічні властивості
1. Взаємодія з водою: SO2 + H2O ↔ H2SO3 сульфітна кислота 2. Взаємодія з основними оксидами: SO2 + Na2O → Na2SO3 натрій сульфіт 3. Взаємодія з лугами: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O натрій сульфіт   1. Взаємодія з водою: SO3 + H2O → H2SO4 сульфатна кислота 2. Взаємодія з основними оксидами: SO3 + СаO → СаSO4 кальцій сульфат 3. Взаємодія з лугами: SO3 + 2КOH → К2SO4 + H2O калій сульфат
Застосування
Для відбілювання різноманітних виробів, знищення плісняви та різних шкідливих грибів Для одержання органічних сполук
Способи одержання
1) В результаті взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами: t Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ +2H2O купрум (ІІ) сульфат 2) Внаслідок окиснення сульфідів: 2ZnS +3 O2 → 2ZnO +2 SO2 1) В результаті окиснення сірчистого газу киснем повітря: Кат. 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 2) внаслідок окиснення SO2: SO2 + NO2→ SO3 +NO

  

H2SO4 Н – О О

\ //

S

/ \\

Н – О О

Мr(H2SO4) = 98

М(H2SO4) = 98 г/моль

Двоосновна, оксигеновмісна кислота.

Фізичні властивості: безбарвна рідина, важка (ρ = 1, 84 г/см3), нелетка, добре розчинна у воді.

 

Обережно! При розчиненні не можна вливати воду в концентровану сульфатну кислоту.

Хімічні властивості сульфатної кислоти

Властивість Рівняння реакції Тип реакції
1. Дисоціація у водному розчині. І стадія : H2SO4 ↔ Н+ + НSO4 ІІ стадія : HSO4↔ Н+ + SO42―  
2. Взаємодія з металами (в ряді активності до Гідрогену). Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2 магній сульфат заміщення
3. Взаємодія з основними оксидами. Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2O цинк сульфат обміну
4. Взаємодія з лугами. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O натрій сульфат обміну
5. Взаємодія з нерозчинними основами. Сu(OH)2 + H2SO4 → СuSO4 + H2O купрум сульфат обміну
6. Взаємодія з солями (слабких кислот). К2СО3 + H2SO4 → К2SO4 + H2O + СО2 обміну
  Na2СО3+H2SO4 → Na2SO4 +H2O +СО2   2Na+ + СО32− + 2H+ + SO42− → 2Na+ + + SO42− + H2O + СО2 СО32− + 2H+ → H2O + СО2   йонного обміну

 

Cпецифічні властивості сульфатної кислоти

Ряд активності металів: K , Na , Mg , Al , Zn , Fe , Ni , Sn , Pb , H , Cu , Hg , Ag , Pt , Au
Me + H2SO4 (концентрована)
З металами, що в ряді активності – до Гідрогену: відновлюється до SO2, S, Н2 S залежно від умов З металами, що в ряді активності – після Гідрогену: відновлюється тільки до SO2
Якісна реакція H2SO4 + ВаСl2 → ВаSO4↓ + 2HСl утворюється білий нерозчинний у воді та кислотах осад Ва2+ +SO42― → ВаSO4↓ Висновок: реактивом на аніон SO42― є катіон Ва2+.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1458; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.