Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для модульного контролю знань. модуль 1
1.Джерела вивчення та історіографія історії України.

2.Наукова періодизація і характеристика основних етапів української історії.

3.Початок людського суспільства та його еволюція на території України.

4.Трипільська культура.

5.Кочові народи на півдні України.

6.Антична колонізація в Північному Причорномор’ї.

7.Проблема етногенезу східних слов’ян.

8.Перші державні утворення на території України.

9.Основні теорії походження Київської Русі.

10.Перші київські князі. Їх внутрішня та зовнішня політика.

11.Християнізація Русі та її значення.

12.Реформаторська діяльність Ярослава Мудрого.

13.Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі.

14.Історичне значення та проблема спадщини Київської Русі.

15.Етапи політичної історії Галицько-Волинської держави.

16.Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького.

17.Історичне значення Галицько-Волинської держави.

18.Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

19.Наступ Польщі на українські землі. Утворення Речі Посполитої.

20.Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва. Реєстрове козацтво.

21.Політика гетьмана П.Конашевича- Сагайдачного.

22.Козацько-селянські повстання кін. XVI ст. та 20-30-х рр. XVII ст., їх наслідки.

23.Брестська церковна унія 1596 р. та її історичне значення.

24.Причини, характер та періодизація національно-визвольної війни 1648-1676 рр.

25.Формування української державності в ході національно-визвольної війни 1648-1676 рр.

26.Березневі статті: умови і правове значення.

27.Постать Б.Хмельницького в українській історії. Оцінки діяльності.

28.Україна після смерті Б.Хмельницького. Гетьмани І.Виговський та Ю.Хмельницький.

29.Андрусівське перемир’я 1667 р., “Вічний мир” та їх значення для України.

30.Гетьманування Петра Дорошенка.

31.Причини поразки української національної революції 1648-1676 рр. та її історичне значення.

32.Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщи­ни, її соціально-економічне становище.33.Гетьман І.Мазепа: оцінки діяльності.

34.Конституція П.Орлика та її історичне значення.

35.Українська політика Петра І. Наступ Росії на українську авто­номію.

36.Українська політика Катерини II. Ліквідація Гетьманщини.

37.Польське панування на Правобережній Україні у XVIII столітті. Гайдамацький рух.

38.Сутність українського національного відродження XIX століття, його передумови та етапи.

39.Декабристський рух в Україні.

40.Кирило-Мефодіївське братство. Т.Г.Шевченко.

41.Національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ століття.

42.Національно-визвольний рух у Західній Україні в першій по­ловині XIX столітті.

43.Національно-визвольний рух в Західній Україні в другій по­ловині XIX століття.

44.Утворення перших політичних партій в Україні, їх програми.

45.Соціально-економічна модернізація України в другій половині ХІХ століття.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 495; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.