Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи збору соціологічної інформації

1.Метод спостереження в соціологічних дослідженнях.Методика та класифікація спостережень прийшла до соціології з антропології. Спостереження поведінки якоїсь групи збоку із реєстрацією у спеціальному бланку типів дій, реакцій, форм стосунків тощо, це є невключене спостереження. Якщо ж соціолог включається у групу (анонімно або ні), за якою спостерігає, то це включене спостереження. Сфера охоплення соціологічного спостереження рівна або вужча від сфери інтерв’ю.

Види спостережень:

1) польове – застосовується в реальній життєвій ситуації;

2)лабораторне – умови навколишнього середовища визначає дослідник;

3)невключене – дослідник перебуває поза процесом чи явищем, які вивчає;

4)включене – дослідник тією чи іншою мірою включений у досліджуваний процес.

2.Опитування –метод збору соціальної інформації про досліджуваний об’єкт під час беспосереднього спілкування з респондентом (опитуваним) шляхом реєстрації відповідей на сформульовані питання.

Для одержання достовірної інформації необхідно, щоб опитуваний:

1) сприйняв потрібну інформацію;

2)правильно зрозумів її;

3)обрав адекватну відповідь на поставлене питання.

Найпоширеніші види опитування – анкетування і інтерв’ю.

Анкета– розмножений документ, що містить в середньому 30-40 питань, адресованих респондентам – об’єкту дослідження. Питання діляться на два основних типи – закриті і відкриті. У відкритих – вимагається власна думка респондента, у закритих – в вигляді тесту.

Види анкетного опитування: суцільний і вибірковий. Суцільний – це перепис населення, а також поголовне опитування всіх членів певної соціальної групи. Вибіркове опитування засновується на вибірковій сукупності (на відміну від генеральної сукупності – всього населення або всієї соціальної групи).

Інтерв’ ю - метод збору соціологічної інформації, що грунтується на безпосередній бесіді інерв’юєра з респондентом. В інтерв’ю питання читає спеціаліст. Якщо форма та порядок питань суворо зафіксовані, то це стандартизоване інтерв’ю, а коли визначені тільки план, тема та ключові питання, а конкретні питання видумує сам інтерв’юєр, це нестандартизоване інтерв’ю.

3. Експеримент – спосіб одержання інформації щодо кількісних і якісних змін показників діяльності і поведінки соціального об’єкту внаслідок впливу на нього деяких керованих і контрольованих чинників.

Види експерименту

1) польовий – коли соціальний об’єкт перебуває в природних умовах свого функціонування;

2) лабораторний – коли експериментальна ситуація і сам об’єкт формуються штучно;

3) науково-дослідний- перевіряється гіпотеза, яка містить нові елементи наукового знання;

4) паралельний- порівняння стану двох об’єктів в один і той же час;

5) контрольований та неконтрольований.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 153; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.