Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Витрати короткострокового періоду: постійні та змінні. Витрати довгострокового періоду всі виступають як змінні
Для різних галузей потрібен різний час для збільшення виробництва.

У швейній майстерні можна збільшити виробництво за 2 – 3 місяці, а у турбобудуванні – за 4-5 років.

Крива довгострокових середніх витрат (рис. 4.5) складається з ділянок кривих короткострокових витрат.

Кожна точка хвилястої кривої показує величину найменших витрат виробництва одиниці продукції для кожного обсягу виробництва за умови, що фірма має досить часу для Рисунок 4.5 зміни розміру виробництва. Ця крива має плавну дугоподібну форму.

Дугоподібність пояснюється тим, що є позитивні і негативні ефекти масштабу.

Позитивний ефект– ситуація, при якій обсяг виробництва в цій фірмі росте швидше, ніж витрати на ресурси, це зв'язано з:

а) спеціалізацією управлінської праці і праці працівників;

б) ефективністю використання капіталу;

в) виробництвом побічних продуктів.

Негативний ефект масштабуситуація, при якому обсяг виробництва фірм відстає від росту витрат, що пов'язано з:

а) зниженням якості продукції;

б) погіршенням умов проходження інформації (суперечливі рішення, тяганина);

в) ростом марнотратства. У цьому випадку потрібна децентралізація виробництва.

Типи кривих long АТС (рис. 4.6) для різних галузей.

I - економія від росту масштабу виробництва; II - постійна віддача;

ІІІ - негативний ефект масштабу.

а. Якщо позитивний ефект масштабу Рисунок 4.6 вичерпується швидко, а негативний віддалений значними масштабами виробництва, то цей графік характерний для галузей, у яких можуть конкурувати дрібні, середні та великі підприємства.

б. Якщо позитивний ефект масштабу тривалий, а негативний значно віддалений, то це характерно для галузей важкого машинобудування, великих виробництв (автомобілебудування).

в. Якщо позитивний ефект вичерпується швидко і змінюється негативним, то ефективні малі підприємства.

Фактори зростання прибутку:

1. Зростання продуктивності праці, що зменшить витрати на оплату праці.

2. Інтенсифікація використання виробничих потужностей, що знижує амортизаційні витрати на одиницю продукції.

3. Економія матеріальних ресурсів.

4. Скорочення витрат на керування.

5. Підвищення якості продукції.

Основа зростання – науково-технічний прогрес (НТП).

 

Якщо ATC<p – доход. ATC>p – збиток (рис. 4.7).

Рисунок 4.7

Джоан Робінсон впровадила в обіг поняття типів ринкових структур.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 326; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.