Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 13. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 12. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

Тема 11. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ТА КОСМІЧНЕ ПРАВО

Поняття міжнародного повітряногоправа. Основні джерела повітряного права. Юрисдикція держави у своєму повітряному просторі. Міжнародні Правила польотів у повітряному просторі держав і в міжнародному повітряному просторі. Комерційні права в міжнародних повітряних сполученнях. Міжнародна організація цивільної авіації.

Поняття й функції міжнародного космічного права. Джерела та головні принципи міжнародного космічного права. Правовий режим космічного простору, небесних тіл і космічних обўєктів. Космічний екіпаж. Правовий статус космонавтів і космічних апаратів. Правові форми співробітництва держав у космосі. Спеціальні правові режими деяких видів космічної діяльності. Міжнародно-правова відповідальність за космічну діяльність.

 

Поняття міжнародного економічного права. Джерела, цілі і принципи міжнародного економічного права. Право стійкого розвитку. Держава в міжнародному економічному праві. Міжнародні організації в галузі міжнародного економічного співробітництва. Транснаціональні корпорації.

Розв’язання спорів. Міжнародне торговельне право. Міжнародне фінансове право. Міжнародне інвестиційне право. Міжнародне податкове право. Міжнародне транспортне право. Поняття, види та система міжнародних економічних договорів. Міжнародний економічний договір, угоди про товарообмін, міждержавні товарні угоди, кредитні угоди, угоди про міжнародні розрахунки. Lex mercatoria.

Міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості та сільському господарстві. Правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва. й функції міжнародного митного права. Поняття, принципи та джерела міжнародного митного права. Інститут митного простору. Міжнародні митні договори та їхня інкорпорація у внутрішнє право.

Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародні стандарти в галузі боротьби зі злочинністю і кримінального правосуддя. Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах. Видача злочинців. Екстрадиція. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб.Поняття і розвиток міжнародного кримінального права. Система міжнародного кримінального права.

Загальна частина міжнародного кримінального права. Основні принципи та джерела міжнародного кримінального права.Взаємодія міжнародного і внутрішнього кримінального права. Міжнародно-правове регулювання загальних питань юрисдикції у різних територіальних просторах. Уніфікація кримінального законодавства держав. Відповідальність за міжнародним кримінальним правом. Кримінальна юрисдикція.

Особлива частина міжнародного кримінального права. Поняття міжнародної боротьби зі злочинністю. Її головні форми та тенденції розвитку. Поняття міжнародного злочину. Боротьба з окремими видами злочинів. Транснаціональні злочини. Злочини за загальним міжнародним правом. Конвенційні злочини. Міжнародний тероризм.

Інституційний механізм міжнародного кримінального права. Міжнародні кримінальні судові органи. Нюрнбергський і Токійський військові трибунали. Міжнародні кримінальні трибунали для Югославії і Руанди. Міжнародний кримінальний суд. Міжнародні органи боротьби зі злочинністю. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).

 

Тема 14. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ

Поняття мирного розв’язання міжнародних спорів. Види міжнародних спорів. Рекомендації щодо мирного врегулювання міжнародних спорів. Мирні засоби – єдиний правомірний спосіб вирішення спорів і розбіжностей між державами. Класифікація мирних засобів розв’язання міжнародних спорів. Безпосередні дипломатичні акції. Міжнародні процедури примирення як урегулювання спору сторін за допомогою третіх елементів. Міжнародний юридичний розгляд.

Традиційні мирні засоби розв’язання міжнародних спорів. Безпосередні переговори, стадії переговорного процесу. Консультації (факультативні, обов’язкові) та їх особливості. Міжнародна процедура примирення. Добрі послуги. Посередництво. Міжнародні слідчі і погоджувальні комісії.

Міжнародне правосуддя та історія його становлення й розвитку. Постійна палата міжнародного правосуддя. Міжнародний суд ООН: склад, порядок утворення, компетенція, юрисдикція. Сучасна система міжнародних судових установ.

Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи. Міжнародний трибунал з морського права. Суд Європейського союзу. Європейський Суд з прав людини. Економічний суд СНД. Міжнародні трибунали. Міжнародний арбітраж (третейський суд). Засади міжнародного арбітражу. Постійна палата третейського суду. «Примірні правила арбітражного процесу».

Розв’язання міжнародних спорів у міжнародних організаціях. Механізм розв’язання міжнародних спорів в рамках ООН (Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки ООН, Міжнародний Суд ООН) і регіональних організацій.

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

для студентів денної форми навчання за спеціальністю

7.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за видами занять
  Разом аудиторні позааудиторні
лекція практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота студента
Модуль 1. Загальна частина
Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного права   -
Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у міжнародному праві   -
Принципи міжнародного права   -
Міжнародно-правове регулювання. Міжнародна законність та міжнародно-правова відповідальність -
Територія і міжнародне право     -
Особлива частина
Право міжнародних договорів -
Право зовнішніх зносин   -
Право міжнародних організацій   -
Міжнародне гуманітарне право   -
Міжнародне морське право   -
Міжнародне повітряне та космічне право   -
Міжнародне економічне право   -
Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю   -
Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних спорів і конфліктів   -
  Разом годин -

 Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 559; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.