Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

УСНИЙ ЖУРНАЛ 4 страница

Музичне заняття має на меті познайомити дітей з досягненнями в області музичної культури. За допомогою музичного заняття необхідно зняти втому, викликану уроками, вдовольнити потребу дитячого організму в русі, а також потребу в емоційному розвантаженні після уроків.

Доцільно проводити музичні заняття у вигляді музичної вітальні.

Музична вітальня – це форма виховної роботи з дітьми, яка покликана розвивати у дітей музичне сприймання, допомагає підвищити рівень загальної музичної культури, розширює музичний кругозір, озброює дітей знаннями про музику.Дітям пояснюється значення слова «вітальня», вони усвідомлюють, що в гості до них завітала музика.Музична вітальня - одна з організаційних форм активного відпочинку дітей, що поєднує музику, спів, танці з пізнавальною та різноманітною руховою діяльністю, вимагає від учнів різнобічної музично-естетичної діяльності, в ході якої вони знайомляться з музично-художньою творчістю.

Мета музичної вітальні - передати дітям елементарні основи музичної культури та суспільно-історичного досвіду попередніх поколінь; розвивати і формувати суспільно цінне відношення до музично-естетичної діяльності, стійкі потреби в цьому виді людської діяльності, загальні можливості задовольнити свої духовні потреби за допомогою музики.

Методичні рекомендації організатору

При підготовці заняття та підборі матеріалу вихователю не варто дуже захоплюватись музикознавчими матеріалами, інакше на занятті розмова про музику буде вестись, а самої музики не буде.

Музичні твори, що ілюструють поняття, підбираються з урахуванням популярності та доступності музично-пізнавального матеріалу. Підбір конкретного музичного матеріалу враховує вік дітей, досягнутий ними рівень розвитку.

Велику увагу слід приділяти відбору музичних творів. Вихователь повинен пам’ятати, що найбільш доступним видом дитячої виконавчої діяльності є спів. Тому бажано перевагу віддавати пісенній творчості (як народній, так і композиторській). Знайомство з іншими видами музики також бажано пов’язати з віршованими текстами. В молодших класах це особливо важливо, оскільки дозволяє покращити процес розвитку музичного смаку у дітей.Особливу увагу слід звернути на прослуховування музики: не варто давати учням для прослуховування великі твори.

Ефективним в ході заняття буде використання інсценування, коли, створюючи різні сценки, пантоміми, учні повинні в русі передати зміст, характер твору, тим самим виразивши своє відношення до нього. Таке виконання може бути індивідуальним, але частіше - груповим.

Для проведення заняття бажано залучати самих учнів до підготовки розповідей про свого улюбленого композитора, твір, виконавця. Діти, що навчаються в музичних школах, можуть виконати на інструменті деякі твори, або виступити в ролі акомпаніаторів.

Вимоги до організації музичної вітальні:

- створити умови для відпочинку, зняти напруження після навчальної діяльності;

- забезпечити різноманітність і неповторність виховних впливів на позу, на дії, на почуття учнів;

- використовувати такі види музично-естетичної діяльності, які не викликають великого розумового чи емоційного напруження;

- прагнути до незвичайності і новизни форм подачі музичного матеріалу;

- максимально використовувати імпровізацію, експромт, гру, залучаючи всіх вихованців;

- залучати до організації заняття самих дітей, заохочуючи їх ініціативу, вигадку, винахідливість.

В проведенні музичної вітальні широко використовуютьсятехнічні засоби (магнітофон, програвач), що дає можливість познайомити вихованців з реальним звучанням різноманітних інструментів, різними складами виконавців (соло, хор, ансамбль, оркестр).

Не менш важливим засобом є наочність. Для того, щоб краще запам’ятати назву, звучання того чи іншого інструменту, школярам необхідно показати цей інструмент (хоча б на фотографії, ілюстрації), тоді і слухове сприймання буде більш активним, усвідомленим, міцним. Музичне сприйняття буде більш яскравим, якщо в процесі знайомства з народною творчістю використати народні костюми чи їх елементи: хусточки, віночки, маски та ін.

При організації музичної вітальні треба ретельно продуматимісце проведення, щоб не порушувати санітарно-гігієнічних норм у класі. Краще проводити ці заняття в залі, рекреації, спеціальній кімнаті.

 

Контрольні запитання і завдання

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 389; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.239 сек.