Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СПОРТИВНА ГОДИНА
Для занять фізичною культурою і спортом у школах і групах продовженого дня виділяється не менш однієї години. Цей час називають "Спортивною годиною", проводиться вона з метою:

• популяризації та подальшого розвитку окремих видів спорту;

• залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою;

• зміцнення здоров'я учнів., фізичної підготовки;

• пропаганди здорового способу життя;

• сприяння розвитку рухових можливостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, рівноваги;

• виховання морально-вольових якостей, сміливості, сили волі, настирливості, впевненості у своїх силах, дружби і товариськості.

За метою спортивна година має форми проведення:

• рухлива гра;

• спортивна гра;

• дохідливі фізичні вправи;

• прогулянка;

• короткочасний похід;

• змагання.

Методичні рекомендації

1. Вимоги. Щоб заняття фізичною культурою і спортом у режимі продовженого дня були повноцінними й результативними, вони мають бути щоденними, різноманітними за характером, цікавими. Рухливі ігри влаштовуються під час прогулянок на повітрі, а якщо погода несприятлива, то в добре провітреному приміщенні. Вони повинні задовольняти природну потребу школярів у руховій діяльності й забезпечувати активний відпочинок після навчання.

2. Тривалість. З молодшими школярами можна проводити ігри протягом двох годин (до підготовки уроків і після); з підлітками - одну годину на день (під час прогулянки, до приготування уроків).

Спочатку дається гра з незначною рухливістю, яка сприяє організації учнів, зосередженню їхньої уваги. Закінчувати заняття рекомендується спокійною грою. Якщо бажаючих багато, їх треба поділити на 2 - 3 групи і в кожній проводити ігри самостійно під керівництвом вихователя чи більш підготовлених і авторитетних гравців, старших у групі.

3. Місце проведення значно впливає на вибір гри. Педагог повинен уміти змінювати й пристосовувати гру до конкретних умов. Так, у невеликому вузькому залі або коридорі слід проводити ігри з лінійним шикуванням учнів. У великому залі або на майданчику можна проводити ігри з бігом урозтіч, з метанням і малих м'ячів, з елементами ігрових видів спорту. Під час прогулянок та екскурсій за містом добре використовувати ігри на місцевості.Ігри можна проводити на лісовій галявині, а також у поході, на прогулянці тощо. Ділянку для проведення гри добирають так, щоб її рельєф найкраще відповідав завданням і змісту гри. Для деяких ігор треба чітко визначити межі ділянки - ними можуть природні орієнтири, шматочки кольорового паперу тощо.

Складні ігри бажано пояснювати ще до того, як виходити на місцевість. Сили суперників у двосторонніх іграх мають бути однаковими. Гравцям, які недостатньо фізично підготовлені, доручають ролі, не пов'язані з великим навантаженням.

Обов'язкова умова проведення гри на місцевості — організованість і дисципліна.

4. Види ігор: не командні; командні. Крім них, є ще невелика група проміжних ігор - перехідних. Не командні ігри поділяють на:

• ігри з ведучим;

• без ведучих.

А до командних належать дві основні види:

• ігри з одночасною участю всіх гравців;

• з участю гравців по черзі (естафети).

Командні ігри розрізняють також за ознаками поєдинку гравців. Бувають ігри, де гравці не вступають у боротьбу із суперником, а в інших, навпаки, активно ведуть боротьбу з ним.

За характером рухових дій розрізняють ігри:

• імітаційні (з наслідувальними діями);

• з перебіганнями;

• подоланням перешкод;

• з м'ячем;

• з палицями та іншими предметами;

• з орієнтуванням (за слуховим і зоровим сигналами) тощо.

 

У сучасних умовах дедалі частіше використовуються різноманітні підготовчі ігри. Спрощений зміст їх дає дітям змогу ознайомитися із такими спортивними іграми як баскетбол, волейбол, теніс та ін.

6. Значення. Кожна гра, яку педагог обирає для фізичного виховання дітей, повинна обов'язково сприяти розв'язанню освітніх, виховних і оздоровчих завдань.

Освітнє значення ігор дуже різноманітне. Систематичне їх застосування поширює рухові можливості й забезпечує повноцінне засвоєння життєво важливих рухів - бігу, стрибків, метання. В ігрових умовах ці рухи перетворюються в уміння.

Одночасно вдосконалюються сприймання і реагування, якості, дуже важливі в повсякденному житті. Крім цього, розвивається здатність аналізувати і приймати рішення, що, в свою чергу, позитивно впливає на формування розумових процесів.

Виховне значення ігор пов'язане з характером рухової діяльності, яка проходить у мінливих умовах і при активній співдружності гравців. Зміст гри - боротьба з перешкодами , які постійно виникають. За таких умов правильне керівництво поведінкою гравців сприяє вихованню морально-вольових якостей. Серед них найактивніше формуються колективізм, дисциплінованість, організованість, ініціативність, рішучість, сміливість, наполегливість.

Надзвичайно велике оздоровче значення ігор. Ігри переважно проводяться на свіжому повітрі. Різноманітна активна рухова діяльність завжди супроводжується позитивними емоціями.

7. Вибір гри визначається конкретними завданнями та умовами її проведення. Для кожної вікової групи характерні свої особливості вибору й методика проведення гри. Враховується склад групи, особливості розвитку дітей і фізична підготовленість. Вибір гри залежить також від кількісного складу дітей. Найбільш доцільно ігри проводити з 25 - 30 учнями.

Добираючи ігри, необхідно додержуватися відомого в педагогіці правила поступового переходу від легкого до важкого. Для того, щоб визначити ступінь трудності ігор, враховується кількість елементів, які входять у ту чи іншу гру (біг, стрибки, метання тощо). Ігри, які складаються з меншої кількості елементів і в яких немає розподілу на команди, вважаються легшими. Потрібно правильно розмістити гравців, призначити ведучих і розподілити гравців на команди.

8. Ведучий. Дуже відповідальна роль ведучого. Його призначає керівник або його вибирають гравці. Керівник пояснює, що ведучий має бути уважним, спритним, досвідченим. Ведучого можна виявити також під час гри або за результатом її.

9. Поділ на команди. У шкільній програмі більшість рухливих командного характеру. Керівник може скласти команди так:

• за розрахунком у шерензі;

• перешикуванням під час руху;

• на свій розсуд, якщо він добре знає сили учасників;

• за вибором капітанів, які по черзі добирають собі гравців;

• формуванням у класів постійних команд.

 

 

10. Керівництво грою - найважчий і вирішальний момент у роботі педагога. Воно включає:

• спостереження за учасниками;

• усунення помилок;

• показ правильних прийомів;

• припинення грубого ставлення між учасниками;

• регулювання навантаження.

11. Суддівство. У складних іграх з великою кількістю гравців слід залучити суддів -помічників. Вони рахують очки або час, спостерігають за порядком і станом місця для гри.

Підрахунок результатів має бути наочним. Закінчувати гру треба своєчасно і організовано: зупиняють гравців, підраховують результати й оголошують переможців. Бажано відзначити кращих, ведучих, капітанів, суддів.

Контрольні запитання і завдання

 

1. Щоявляє собою спортвна година?

2. Назвіть структуру спортивної години.

3. Розробіть алгоритм підготовки спортивної години.

4. Розробіть алгоритм проведення спортивної години.

5. Визначте критерії успішного проведення спортивної години.

6. Складіть поради педагогу по підготовці спортивної години.

7. Розробіть тематику спортивних годин для учнів 1 класу.

8. Розробіть тематику спортивних годин для учнів 2 класу.

9. Розробіть тематику спортивних годин для учнів 3 класу.

10. Розробіть тематику спортивних годин для учнів 4 класу.

11. Запропонуйте рухливі ігри для учнів 1 класу.

12. Запропонуйте рухливі ігри для учнів 2 класу.

13. Запропонуйте рухливі ігри для учнів 3 класу.

14. Запропонуйте рухливі ігри для учнів 4 класу.

15. Особливості керівництва спортивними іграми.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1040; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.