Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Яка інформація і кому надається про хід адаптації молодого поповнення?
Важливим напрямком роботи є подолання конфліктів у процесі адаптації молодих військовослужбовців.

За підсумками періоду навчання відпрацювати службову характеристику на кожного солдата.

5. Скласти на кожного з них психологічну характеристику (характеристику особистості).

6. Провести соціометричне вивчення внутрішньо-колективних зв'язків та стосунків у підрозділах, за його результатами вжити організаційних та психокорегуючих заходів.

7. Провести опитування за анкетою “Адаптація та самовільне залишення частини” (СЗЧ-3).

8. Узагальнити результати спостережень, дисциплінарної практики, листування з батьками молодих солдатів, висновки про хід адаптації молоді до армійських умов та моральну атмосферу в її середовищі. При необхідності вжити корегуючих заходів.

9. За результатами контролю за ходом адаптації молодого поповнення підготувати доповідь і пропозиції командиру частини, методичні рекомендації командирам підрозділів.

Організувати постійний контроль за військово-службовцями, яким властива підвищена конфліктність (за результатом спостережень, проведенням індивідуальних бесід).

Аналізувати звернення військовослужбовців до командира частини, його заступника з гуманітарних питань "телефоном довіри", "поштою командира", під час проведення вечорів запитань та відповідей, інформацію, отриману від батьків при відвідуванні частини, інші скарги та заяви, що надійшли від особового складу.

У разі виявлення конфлікту вивчити його сутність.

Провести заняття з молодими солдатами про шляхи виходу із конфлікту.

Визначити порядок інформування керівного складу частини про реальний стан справ у підрозділах.

Індивідуальна профілактична робота з кожним військово-службовцем доповнюється комплексом заходів виховного характеру. В підрозділі проводяться збори військовослужбовців, тематичні вечори, присвячені найкращим воїнам, зустрічі з працівниками прокуратури, військового суду, диспути, доводиться відповідальність військовослужбовців за скоєння військових злочинів.За підсумками вивчення молодого поповнення у частинах (установах) проводиться аналіз його соціально-психологічних якостей, який у письмовому вигляді подається на розгляд відповідним командирам (начальникам) і з висновками і вказівками доводиться до підпорядкованих військ.

В аналізі соціально-психологічних якостей молодого поповнення (донесенні про підсумки вивчення соціально-психологічних якостей молодого поповнення) відображаються:

· соціальні дані молодого поповнення та тенденції їх змін;

· стан здоров’я, загальна фізична підготовленість та підсумки психологічних та медичних обстежень молоді фахівцями військово-медичних закладів;

· освітній рівень молодого поповнення та його вплив на засвоєння програми бойової підготовки, причини перерваної чи незакінченої освіти;

· наявність молоді, яка до призову порушувала закон, підпадала під санкції судів, органів МВС України (при наявності засуджених умовно вказувати прізвище, ініціали, коли скоєно правопорушення, статті КК України, термін засудження);

· ставлення молодого поповнення до військової служби, нестатутних взаємин, основні причини незадоволеності умовами служби;

· факти призову на військову службу з порушенням чинного законодавства (вказати прізвища, ім’я, по батькові, яким військкоматом призваний, з порушенням якого закону (статті, пункту) призваний);

· якість відпрацювання супроводжуючих документів;

· хід адаптації молоді до умов служби, участь командирів штатних підрозділів у вивченні молодого поповнення, правопорушення, які були скоєні молодими солдатами;

· проблемні питання, які виникли у зв’язку із проведенням призову, та пропозиції щодо їх вирішення.

За результатами аналізу ходу адаптації молодих солдатів:

- заступник командира підрозділу з гуманітарних питань подає рапорт на ім'я старших начальників;

- заступник командира частини з гуманітарних питань узагальнює дані, отримані з підрозділів, готує відповідні пропозиції командиру частини, методичні рекомендації підлеглим.

За підсумками першого періоду служби:

- заступник командира частини з гуманітарних питань проводить поглиблений аналіз ходу адаптації молодого поповнення, результати якого з пропозиціями і рекомендаціями подає командиру частини;

- командир частини визначає завдання заступникам, начальникам служб, командирам підрозділів щодо попередження недоліків у роботі посадових осіб з молоддю чергового призову.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 485; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.