Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Установки аерозоль транспорту
Аерозольтранспорт – трубопровідний транспорт із більшою об'ємною концентрацією суміші, чим у пневматичному транспорті, отримав поширення для переміщення дрібнодисперсних матеріалів.

Установка аерозольтранспорту (рис. 1.38) складається з таких основних частин: живильника 1, у якому дрібнодисперсний матеріал і повітря, подані по повітропроводу 4, утворюють двофазну систему; трубопроводу 2; віддільники 3. Якщо точок розвантаження на кінцевій частині трубопроводу декілька, установлюють перемикач для напрямку потоку в той або інший резервуар. В установках аерозольтранспорту сипучий матеріал подають у систему шлюзовими, шнековими або камерними живильниками.

Шлюзовий живильник (рис. 1.39, а) являє собою шлюзовий затвор, у нижню частину якого по повітропроводу 1 подають під тиском повітря. Тут повітря змішується із сипучим матеріалом і у вигляді аеросуміші надходять у трубопровід 2 установки.

Шнековий живильник (рис. 1.39, б), отримує сипучий матеріал через завантажувальний отвір 3, за допомогою шнека 4 подає його в аерокамеру 6. Одночасно в аерокамеру надходить стиснене повітря по повітропроводу 1. Суміш, що утворилася, попадає в трубопровід 2. У випадку припинення подачі матеріалу засувка 5 закриває вихідний отвір, перекриваючи надходження повітря в живильник.

При порціонній подачі матеріалу в транспортну систему застосовують камерні живильники (рис. 1.39, в). Сипучий матеріал через завантажувач 3 надходить у корпус живильника 7. Після заповнення живильника матеріалом у нього подають під тиском повітря по повітропроводах 1. Повітря, проходячи через матеріал, розпушує його й у «зрідженому» стані подає в трубопровід 2.

Рисунок 1.39 – Живильники для аерозольтранспортної установки: а – шлюзовий; б – шнековий; в – камерний; 1 – повітропровід; 2 – трубопровід; 3 – завантажувальний отвір; 4 – шнек; 5 – засувка; 6 – аерокамера; 7 – корпус живильника.

 

Камерні живильники застосовують у трубопровідному транспорті щільної фази. Для безперервної подачі матеріалу в транспортну систему установлюють два камерних живильники, які по черзі включаються системою автоматичного управління для приймання матеріалу і подачі його в трубопровід.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 777; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.