Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціологія організацій
Досліджувати організації - найцікавіше заняття. Кожна з них, як маленька країна зі своєю територією, населенням, цілями, структурою, ієрархією, культурою і традиціями. Свій світ, своя цивілізація.

Ми приходимо у вже сформовані організації і довго звикаємо до їхньої своєрідності, вони поступово стають нашим будинком. Або самі створюємо нові організації, любовно зрощуючи і пестуючи.

Існують десятки визначень поняття «Організація». У кожно­му містяться якісь важливі характеристики і риси. Наведемо деякі з них:

Норберт Вінер. «Організацію характеризує упорядкування частин, що утворюють єдність (ціле), яка впливає так, що є додатковий ефект і самоврядування, самовідтворювання».

Вільям Ешбі : «Частини можна розглядати як організовані, коли між ними виникає комунікація» (спілкування людей, що входять в орга­ні-за­цію як умова нормального функціонування організації).«Ціле сприяє зберіганню частин». ( головні риси: цілісність, системність)

Правила французького Будинку торгівлі «Організація -це сукупність правил і дисципліна» (у кожної організації є свої внутрішні норми і правила, що створюють її культуру й етику) .

М. Саймен. «Система взаємозалежної поведінки визначеного числа осіб». (взаємозалежність дій -ознака колективу)

Макс Вебер . « Організація -це сукупність соціальних стосунків - закритих або з обмеженим доступом ззовні, у якій регулювання здійснюється особливою групою людей : керівником і, можливо, адміністративним апаратом, що володіє звичайною представницькою владою. » (ієрархія і необхідність керівництва)

А.Стінчкомб . «Організація - система стійких соціальних відношень, свідомо формованих, із ясно вираженою і безупинною спрямованістю до досягнення деяких цілей і задач». (функціональна цільова спрямованість усієї діяльності і структури організації). 1965 Він же додав у 1990 нову рису - «спеціалізована структура по опрацюванню інформації в умовах непевності».

Олександр Пригожин одав ще дві ознаки: Організація, з одного боку, людська спільність, об'єднання людей у колективній роботі, визна­чне соціальне середовище. З іншого боку, знеособлена система зв'язків і норм, детермінована адміністративними і культурними чинни­ками. Тому працівники змінюються, а суть відношень і норм, правил і моделей дій передається наступним.Деякі вважають, що саме слово «ОРГАНІЗАЦІЯ» застаріло. Що організації стали занадто великими, абстрактними (Інтернет, Транс-національна корпорація, Територіальний центр соц.захисту). Хто ними керує? Організація для її членів, для клієнтів і для державних структур - це три різних реальності. Організація перестала бути природним організмом. Величезний вплив контексту і зовнішнього середовища - втрата самостійності. Сучасний менеджер – тот, що інформує, керівник або реалізуючий (плани). Чи може одна людина усе в собі сполучити? Організація - це не сума людей. Це їхнє особисте бачення (розуміння) задач і цілей організації, свого статусу і ролі, способу організації у всіх проекціях. Важливо, щоб бачення клієнтів, співробітників і керівників збігалися загалом.

Ознаки і риси організацій:

Ø Виражена загальна ціль, не зводима до індивідуальних цілей її членів;

Ø Набір ресурсів і визначений спосіб їхнього захисту (у прямому і переносному значенні, включаючи правомочність існування даної організації);

Ø Система офіційно (а також неофіційно) затверджених норм поведінки і контроль за іх виконанням ;

Ø Структура стійко відтворених статусів (формальне керівництво і лідерське неформальне ядро);

Ø Специфічний поділ праці між членами організації (формальний і неформальний);

Ø Наявність методів винагород і покарань за участь(неучасть) у справах організації.

Керівник повинний бути гнучким і різним. Стиль керування і ситуація повинні збігатися, як зубчики шестерінок. Збіг трьох чинників : характерні риси ситуації ( обставини , що змушують), оргструктура і модель керування й особистість керівника, визначають успіх.

Турботли- Сполу-

вий чаючий

 

Бюрокра- Прагмати-

тичнй чний

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 351; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.