Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні особливості викладання та підходи до вивчення матеріалу під час лабораторного заняття під керівництвом викладача
Заняття 10.

Дніпропетровськ – 2010

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ГАВРИЛІН П.М., ОЛІЯР А.В., ШУЛЕШКО О.О

ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ОСТЕОЛОГІЇ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН (СКЕЛЕТ КІНЦІВОК)

(для викладачів та студентів факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації)

 

 

УДК 591.4:619(075.8)

Навчально-методичний посібник до лабораторних занять та самостійної роботи з остеології свійських тварин (скелет кінцівок) (для викладачів та студентів факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації). – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2010. – 29 с.

 

Автори:докт. вет. наук, професор П.М. Гаврилін; канд. вет. наук, доцент А.В. Оліяр; канд. вет. наук, доцент О.О. Шулешко

 

Представлені методичні підходи до викладання особливостей анатомії кісток кінцівок свійських тварин з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності зі спеціальності „Ветеринарна медицина”. Подано схеми, які відображають особливості будови кісток різних відділів периферичного скелету, а також їх видові ознаки, що спрямовано на підвищення ефективності самостійної роботи студентів із вивчення остеології.

 

Рецензенти:

доцент кафедри нормальної та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин ДДАУ, канд. вет. наук Л.М. Коршунова;

● доцент кафедри хірургії та акушерства сільськогосподарських тварин ДДАУ, канд. вет. наук Л.В. Корейба

 

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні кафедри нормальної та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин ДДАУ

 

Протокол №6 від «14» грудня 2009 р.

 

 

Методичні рекомендації розглянуто і схвалено до друку Науково-методичною радою факультету ветеринарної медицини ДДАУ

Протокол №4 від «2» лютого 2010 р.

 

Тема. Скелет кінцівок. Розподіл скелета кінцівок на відділи та ланки. Пояси грудної і тазової кінцівок. Будова лопатки і тазової кістки. Видові та вікові особливості будови поясів кінцівок.Мета заняття. Засвоїти загальні закономірності розподілу скелета кінцівок на відділи та ланки. Вивчити будову лопатки і тазової кістки. З’ясувати видові та вікові особливості будови кісток поясів кінцівок свійських тварин.

Матеріальне забезпечення. Скелети свійських тварин різних видів. Лопатки і тазові кістки великої рогатої худоби, коня, свині, собаки. Схеми, таблиці, анатомічні атласи.

Акцентувати увагу, що скелет кінцівок, або периферичний скелет ссавців складається зі скелету двох пар кінцівок: грудних і тазових. Підкреслити, що скелет кожної кінцівки поділяється на два відділи: скелет поясу і скелет вільної кінцівки (схема 1). Схема 1

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 510; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.