Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Видові особливості будови тазової кістки свійських тварин

Видові особливості будови лопатки свійських тварин

Група А - наявність акроміона
Собака 1). акроміон добре розвинутий, досягає суглобової западини лопатки; 2). передостна і заостна ямки майже однакового розміру; 3). лопатковий хрящ у вигляді вузької смужки; 4). краніальний кут лопатки заокруглений Велика рогата худоба 1). акроміон досягає лише шийки лопатки;   2). передостна ямка набагато вужча за заостну; 3). лопатковий хрящ великий
Група Б - акроміон відсутній
Свиня 1). горб ості лопатки добре виражений, спрямований каудально, нависає над заостною ямкою, внаслідок чого вона дуже глибока; 2). лопатковий хрящ слабо розвинутий Кінь 1). горб ості лопатки слабо виражений;     2). лопатковий хрящ великий; 3). суглобова западина на краніальному краї має вирізку

 

Користуючись схемою 4, зупинитися на видових особливостях будови тазової кістки, звертаючи увагу, перш за все, на наступні характерні ознаки: конфігурація тазової порожнини, ступінь розвиненості та особливості будови крила клубової кістки, маклака, крижового горба та суглобової западини. Для зручності і полегшення визначення видової приналежності тазової кістки свійських тварин умовно розділити на дві групи: А – собака і кінь, в яких тазова порожнина конусоподібна та Б – свиня і велика рогата худоба, в яких тазова порожнина циліндрична. Схема 4.

Група А - тазова порожнина конусоподібна
Собака 1). основа конуса тазової порожнини знаходиться між сідничними горбами, а зрізана верхівка – між клубовими кістками; основа спрямована каудально; 2). крило клубової кістки ложкоподібне; 3). маклак і крижовий горб не розвинуті; 4). вирізка суглобової западини дуже широка Кінь 1). основа конуса тазової порожнини знаходиться між клубовими кістками, а зрізана верхівка – між сідничними горбами; основа спрямована краніально; 2). маклак та сідничний горб пластинчасті з горбикоподібними потовщеннями на кутах «пластин» (маклак – 4, сідничний горб – 2)
Група Б - тазова порожнина циліндрична (вхід і вихід однакової ширини)
Свиня 1). маклак і сідничний горб несуть по одному горбку; 2). сіднична ость масивна, висока, з добре помітними м’язовими гребенями; 3). вирізка суглобової западини майже замкнена Велика рогата худоба 1). маклак і сідничний горб добре розвинуті, поверхня кожного з горбів несе три додаткових горбка; 2). вирізка суглобової западини вузька; 3). на латеральній поверхні маклака виділяється пальцеподібне втиснення

Зміст і послідовність самостійної роботи студентів за темоюЗгадайте, що в поясі грудних кінцівок свійських тварин збереглася лише лопатка– scapulae – пластинчаста, трикутної форми кістка, яка розташована в ділянці перших ребер. Знайдіть на ній латеральну та реберну (медіальну) поверхні – facies lateralis et costalis, дорсальний, краніальний та каудальний краяmargo dorsalis, cranialis et caudalis, краніальний, каудальний та вентральний кутиangulus cranialis, caudalis et ventralis.

Пам’ятайте, що розширений кінець лопатки – основа лопаткиbasis scapulae – спрямована догори, а в жуйних та коня її доповнює широкий лопатковий хрящcartilago scapulae. На вентральному куті знайдіть суглобову западинуcavitas glenoidalis, над якою розташована шийка лопатки – collum scapulae та надсуглобовий горб –tuberculum glenoidalis (scapulae), що міститься на краніальному краї лопатки над суглобовою западиною. Зверніть увагу, що на медіальній поверхні горба знаходиться рудимент коракоїдної кістки – дзьобоподібний (коракоїдний) відросток – processus coracoideus.

Згадайте, що на латеральній поверхні лопатки від її основи до суглобового кута проходить поздовжній кістковий виступ – ость лопаткиspina scapulae, в середній частині якої є потовщення – горб ості –tuber spinae scapulae. Пам’ятайте, що залежно від виду тварини (схема 3), ость лопатки може закінчуватися акроміономacromion (відростком) або плавно переходити у шийку лопатки. Зауважте, що ость лопаткиподіляє латеральну поверхню кістки на дві ямки – передостну (fossa supraspinata) та заостну (fossa infraspinata), де закріплюються однойменні м’язи.

На медіальній поверхні лопатки, поблизу суглобової западини (вентральний кут), знайдіть підлопаткову ямку – fossa subscapularis, над якою зубчаста лінія – linia serrata відмежовує зубчасту поверхню – facies serrata.

Розглядаючи будову тазового поясу знайдіть три кістки: клубову – os ilium, сідничнуos ischii та лобковуos pubis, які між собою зростаються і утворюють парну тазову або безіменну кістку (праву й ліву) – os coxae. Зверніть увагу, що на місці зростання всіх трьох кісток формується суглобова западина –acetabulum,до якої приєднується вільна тазова кінцівка. Зауважте, що права й ліва тазові кістки зростаються між собою за допомогою тазового зрощення – symphysis ossis pelvis і разом з крижовою кісткою та першими хвостовими хребцями утворюють таз – pelvis, всередині якого знаходиться тазова порожнина – cavum pelvis. Запам’ятайте, що ця порожнина має вхід, утворений зверху крижовою кісткою, з боків – клубовими, а знизу – лобковими кістками, і вихід, який сформований зверху хвостовими хребцями, а знизу – сідничними кістками.

Зверніть увагу, що клубова кістка знаходиться попереду суглобової западини, її стовпоподібне тіло – corpus ossis ilii, яке спрямоване краніо-дорсально і дещо назовні, переходить у сплощене розширене крило – ala ossis ilii, на якому розрізняють передній край – клубовий гребінь – crista ilaca і два горба (зовнішній і внутрішній). Пам’ятайте, що зовнішній горб має назву – маклакtuber coxae, а внутрішній – крижовий горб – tuber sacrale, за допомогою якого безіменна кістка з’єднується тугим, малорухливим суглобом з крилом крижової кістки. На крилі знайдіть дві поверхні – зовнішню і внутрішню. Врахуйте, що зовнішня, або сіднична, поверхня – facies glutaea – ямкоподібна і поділена сідничною лінією – linea glutaeaна латеральну та медіальну ділянки, в той час як внутрішня, або крижово-тазова поверхня – facies sacropelvina – опукла і поділена дугоподібною лінією на медіальну частину, на якій знаходиться шорстка нерівність – вушкоподібна суглобова поверхня – facies auricularis – для утворення суглоба з крилом крижової кістки, і гладеньку латеральну, або клубову, частину – pars iliaca, від якої починається клубовий м’яз.Пам’ятайте, що по дорсо-медіальної поверхні крила (від крижового горба) та тіла клубової кістки (до сідничної ості) проходить більша сіднична вирізка – incisura ischiadica major. Врахуйте при цьому, що сіднична ость – spina ischiadica – це підвищення, що знаходиться над суглобовою западиною.На вентро-медіальній поверхні клубової кістки знайдіть клубово-лобкове підвищення – eminentia iliopubica, яке починається від вушкоподібної нерівності і далі продовжується на лобкову кістку.

Під час вивчення лобкової кістки зверніть увагу на те, що вона лежить попереду сідничної кістки і має дві гілки: краніальну і каудальну. Пам’ятайте, що краніальна (западинна) гілка – ramus cranialis ossis pubis – бере участь в утворенні суглобової западини і передньої частини вентральної стінки тазової порожнини, а каудальна (шовна) ramus caudalis ossis pubis – з’єднується з однойменною гілкою протилежного боку по тазовому шву та зростається з шовною гілкою сідничної кістки і, при цьому, обидві гілки лобкової кістки разом з сідничною кісткою формують затульний отвір – foramen obturatum. Зверніть увагу, що на передньому краю краніальної гілки, який звернутий в бік живота, знаходяться лобковий гребінь – pectin ossis pubis, який є продовженням клубово-лобкового підвищення і лобковий горб – tuber ossis pubis, що лежить медіально від гребеня біля тазового зрощення (особливо розвинутий у самців).

Знайдіть сідничну кістку, яка формує каудальну частину вентральної стінки тазової порожнини, складається з тіла – corpus ossis ischii, шовної – ramus symphysialis та западинної – ramus acetabularisгілок. Зверніть увагу, що каудальний край сідничних кісток утворює сідничну дугу – arcus ischiadicus, з боків від якої лежать сідничні горби – tuber ischiadicum. Пам’ятайте, що латеральний край кістки від сідничного горба до сідничної ості називається меншою сідничною вирізкою – incisura ischiadica minor, по якій проходять нерви та судини.

Врахуйте, що в місті зрощення трьох тазових кісток формується суглобова западина, краї якої дорощені хрящовими суглобовими губами – labrum articulare. На каудо-вентральному краї западини знайдіть вирізку западини – incisura acetabuli, а на днізападини зв’язкову ямку западини - fossa acetabuli.

При вивчені видових особливостей будови лопатки враховуйте, що за наявністю чи відсутністю акроміону свійських тварин поділяють на дві групи: група А – собака та велика рогата худобаі група Б – свиня та кінь(схема 3). Згадайте специфічні ознаки, за якими розрізняють цю кістку у різних видів тварин та навчіться розпізнавати їх на кісткових препаратах. У собакизнайдіть вентральний гачкоподібний відросток ості лопатки (або акроміон), який досягає суглобової западини лопатки. Відмітьте, що передостна і заостна ямки майже однакового розміру, дорсальний край лопатки (в тому числі і краніальний кут) заокруглений, а лопатковий хрящ має вигляд вузької смужки. У великої рогатої худоби знайдіть акроміон, який досягає лише шийки лопатки, де різко обривається. Згадайте, що передостна ямка набагато вужча за заостну, а лопатковий хрящ досить широкий. У свині знайдіть ость лопатки, яка в ділянці шийки плавно сходить нанівець і не утворює вентрального відростка, тобто акроміона. Відмітьте, що лопатка у свині має широку основу і різко виражену шийку, горб ості великий, загнутий каудально, внаслідок чого заостна ямка дуже глибока, а лопатковий хрящ слабо розвинутий. У коня знайдіть ость лопатки, яка, подібно до свині, в ділянці шийки плавно сходить нанівець і не формує акроміона. Згадайте, що лопатка в коня має форму витягнутої трикутної пластини, основа якої доповнюється широким лопатковим хрящем.

Під час вивчення видових особливостей тазової кістки враховуйте, що за конфігурацією тазової порожнини свійських тварин умовно поділяють на дві групи: група А – собака і кіньта група Б – свиня і велика рогата худоба(схема 4). Згадайте специфічні ознаки, за якими розрізняють ці кістки у різних видів свійських тварин та навчіться розпізнавати їх на кісткових препаратах. Пам’ятайте, що в собакитазова порожнина конусоподібна, при цьому основа конуса знаходиться між сідничними горбами і спрямована каудально, а зрізана верхівка – між клубовими кістками. Відмітьте, що крило клубової кістки ложкоподібне, маклак і крижовий горб не розвинуті, а вирізка суглобової западини дуже широка. Згадайте, що в коня тазовапорожнина також конусоподібна, проте, на відміну від собаки, основа конуса знаходиться між клубовими кістками і спрямована краніально, а зрізана верхівка – між сідничними горбами. Відмітьте, що маклак та сідничний горб пластинчасті з горбикоподібними потовщеннями на кутах «пластин» (маклак – 4, сідничний горб – 2). Згадайте, що в свині тазова порожнина циліндрична (вхід і вихід однакової ширини). Відмітьте, що маклак і сідничний горб розвинуті відносно слабо, несуть по одному горбку, сіднична ость масивна, висока, з добре помітними м’язовими гребенями, вирізка суглобової западини майже замкнена. Запам’ятатйте, що у великої рогатої худобитазова порожнина, подібно до свині, циліндрична. Відмітьте, що маклак і сідничний горб добре розвинуті, поверхня кожного з горбів несе три додаткових горбка, вирізка суглобової западини вузька, на латеральній поверхні маклака виділяється пальцеподібне втиснення.

Питання для самоконтролю:

1. На які відділи поділяється скелет кінцівок свійських тварин?

2. З яких кісток складаються пояса грудних і тазових кінцівок свійських тварин?

3. На які ланки поділяється скелет вільної кінцівки свійських тварин?

4. Рудименти яких кісток сформували горб ості лопатки та дзьобоподібний відросток?

5. Які кістки входять до складу безіменної (тазової) кістки?

6. Яка різниця між поняттями «таз» і «тазова кістка»?

7. Якими кістками сформовані вхід і вихід тазової порожнини в різних видів свійських тварин?

8. Назвіть основні особливості будови лопатки.

9. Які характерні ознаки будови мають клубова, лобкова та сіднична кістки?

10. Які характерні ознаки будови мають вирішальне значення під час визначення видової приналежності лопатки і тазової кістки?

11. Які спільні особливості будови характерні для лопатки собаки та великої рогатої худоби, свині та коня?

12. Які спільні особливості будови характерні для тазової кістки собаки та коня, свині та великої рогатої худоби?

13. Чим відрізняється лопатка собаки та великої рогатої худоби, свині та коня?

14. Чим відрізняється тазова кістка собаки та коня, свині та великої рогатої худоби?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 669; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.034 сек.