Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Видові особливості малогомілкової кістки свійських тварин

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Видові особливості великогомілкової кістки свійських тварин

Видові особливості кісток передпліччя свійських тварин

Група А - обидві кістки розвинуті однаково
Собака 1). наявність між кістками одного великого міжкісткового простору; 2). кістки з’єднані рухомо; 3). ліктьовий горб несе 2 маленьких горбка Свиня 1). міжкістковий простір відсутній;   2). у молодих тварин кістки зчленовуються нерухомо широкими шорсткими поверхнями, з віком – зростаються
Група Б - кістки розвинуті різною мірою внаслідок редукції ліктьової кістки
Велика рогата худоба 1). ліктьова кістка редукована середньою мірою (складається з проксимальної, середньої та дистальної частин); 2). між кістками передпліччя є два невеликі міжкісткові простори – проксимальний і дистальний; 3). ліктьовий горб має вирізку Кінь 1). ліктьова кістка сильно редукована та має лише проксимальну частину;   2). між кістками передпліччя є лише один невеликий міжкістковий простір - проксимальний

 

Користуючись схемою 9, зупинитися на видових особливостях будови великогомілкової кістки, звертаючи увагу, перш за все, на наступні характерні ознаки: ступінь розвиненості міжвиросткових горбків та розміщення гребенів і ямок на дистальній суглобовій поверхні.

Схема 9.

Велика рогата худоба 1). медіальний міжвиростковий горбок більший за латеральний; 2). на дистальній суглобовій поверхні гребені і ямки розміщені прямо відносно тіла кістки; 3). на дистальному кінці латерально розміщена суглобова поверхня для кісточки; 4). на латеральному виростку виступає рудимент проксимального кінця малогомілкової кістки (її голівка) Кінь 1). медіальний міжвиростковий горбок більший за латеральний; 2). на дистальній суглобовій поверхні гребені і ямки розміщені косо відносно тіла кістки; 3). на латеральному виростку – горбистість для голівки малогомілкової кістки
Свиня 1). латеральний міжвиростковий горбок більший за медіальний; 2). кістка відносно коротка і масивна; 3). на латеральному виростку – суглобова поверхня для голівки малогомілкової кістки Собака 1). міжвиросткові горбки слабо розвинуті та однакові за висотою; 2). кістка довга, тонка і S-подібна; 3). на латеральному виростку – суглобова поверхня для голівки малогомілкової кістки

 Користуючись схемою 10, зупинитися на видових особливостях будови малогомілкової кістки, звертаючи увагу, перш за все, на ступінь редукції та загальний вигляд кістки.

Схема 10.

 

Собака 1). вигляд гантелі – епіфізи потовщені, проксимальна частина діафізу потовщена, а дистальна – пластинчаста   Кінь 1). шилоподібна (знак оклику) – проксимальний кінець кістки плоский і широкий, дистальний – звужений, шилоподібний
Свиня 1). ложкоподібна – пластинчаста, довга і вузька, проксимальна частина ширша за дистальну, латеральна поверхня жолобкувата Велика рогата худоба 1). голівка малогомілкової кістки зрослася з латеральним виростком великогомілкової, тіло відсутнє або має вигляд кісткової шпиці 2). дистально – добре розвинута латеральнакісточка

Зміст і послідовність самостійної роботи студентів за темою

Перш ніж приступити до вивчення теми заняття згадайте і закріпіть напрямки та поверхні на кінцівках, схему розподілу скелета кінцівки на відділи та ланки і анатомічну термінологію, яку розглядали під час лабораторного заняття.

Спочатку згадайте, що до зейгоподію грудної кінцівки відносяться кістки передпліччя, а тазової – кістки гомілки.

Далі, розглядаючи кістки передпліччя – ossa antebrachii, відзначте, що це дві довгі трубчасті кістки: променева – radius, що лежить краніомедіально, й ліктьова – ulna – латерокаудально.

На променевій кістці виділіть проксимальний епіфіз або голівку – capitulum radii, дистальний епіфіз та розміщений між ними діафіз або тіло – corpus radii. На голівці знайдіть жолобкувату суглобову поверхню, яка утворює ямку голівки – fovea capitis radii – для блока плечової кістки. На дорсальній поверхні проксимального епіфіза розгляньте горбистість променевої кістки - tuberositas radii – для закріплення двоголового м’яза плеча, а на латеральній – зв’язковий горбок. На дистальному епіфізі знайдіть опуклу суглобову поверхню – facies articularis – для з’єднання з кістками зап’ястка. Зверніть увагу, що діафіз променевої кістки дещо вигнутий краніально, каудальна поверхня його трохи вгнута і горбиста, а краніальна – гладенька і поступово переходить у бічні.

На ліктьовій кістці проксимально знайдіть великий ліктьовий відросток –olecranon, який закінчується ліктьовим горбом – tuber olecrani – для закріплення розгиначів ліктьового суглоба. Дещо нижче відшукайте, обмежену дорсально гачкоподібним відростком – processus anconaeus, півмісяцеву блокову вирізку – incisura trochlearis (semilunaris) – для розміщення блока плечової кістки. Зверніть увагу, що ліктьовий відросток з латеральної поверхні вигнутий, а з медіальної – вгнутий. На дистальному епіфізі знайдіть суглобову поверхню для з’єднання з кістками зап’ястка.

Далі розгляньте особливості будови кісток гомілки – ossa cruris, які складаються з основної великогомілкової – tibia (cneme) та сильно редукованої малогомілкової кісток – fibula (perone).

На довгій трубчастій великогомілковій кістці знайдіть тригранний проксимальний епіфіз, звужений дистальний епіфіз та розміщений між ними діафіз, а також, опираючись на скелет, визначте краніальну, каудальну, латеральну та медіальну поверхні. На проксимальному епіфізі виділіть латеральний (менший) і медіальний (більший) виростки – condylus lateralis et medialis, а між їхніми плоскими суглобовими поверхнями міжвиросткову борозну – sulcus intercondyloideus – з ямками для зв’язок. З обох боків міжвиросткової борозни знайдіть латеральний і медіальний міжвиросткові горбки – tuberculum intercondylare lateralis et medialis. Між виростками з краніальної поверхні кістки розгляньте розгинальну борозну – sulcus extensoria, в якій лежить розгинач пальців, а з каудальної – підколінну вирізку – incisura poplitea, де проходить підколінний м’яз. На латеральній поверхні латерального виростка знайдіть суглобову поверхню або горбистість для з’єднання з голівкою малогомілкової кістки (за винятком жуйних). На проксимальному плоскому кінці каудальної поверхні тіла кістки розгляньте косо спрямовані гребені підколінного м’яза – lineae m. poplitei, а на межі середньої і проксимальної її третин – живильний отвір – for. nutritium. На дорсальній поверхні тіла прослідкуйте хід гребеня великогомілкової кістки – crista tibiae, який опускається від медіального виростка. Зауважте, що медіальний бік гребеня вигнутий, латеральний, навпаки, угнутий. На проксимальному кінці гребеня виділіть горбистість великогомілкової кістки – tuberositas tibiae, до якої прикріплюються зв’язки надколінка. На звуженому дистальному епіфізі знайдіть блокоподібну суглобову поверхню – cochlea tibiae, а на ній два, розділених гребенем, жолобки, спрямовані краніокаудально. Відзначте, що медіальний виступ блока називається медіальною кісточкою – malleolus medialis, а на його латеральній поверхні розгляньте або латеральну кісточку – malleolus lateralis, або суглобову поверхню (горбистість) для дистального кінця малогомілкової кістки.Запам’ятайте, що малогомілкова кістка в свійських тварин редукована, проте на довгій, тонкій та вузькій кісточці собаки та свині все ж знайдіть діафіз, проксимальний та дистальний епіфізи, а також відмітьте, що дистальний кінець її утворює в них латеральну кісточку.

Користуючись схемою 8 та звертаючи увагу на ступінь розвитку кісток передпліччя, наявність міжкісткових просторів та їх кількість попередньо виділіть дві схожі кістки тварин групи Б – велика рогата худоба та кінь, в яких очевидною ознакою є редукція ліктьової кістки. Далі, розрізніть ці кістки, враховуючи, що у великої рогатої худоби ліктьова кістка все ж таки редукована середньою мірою (складається з проксимальної, середньої та дистальної частин), між кістками передпліччя є два невеликі міжкісткові простори – проксимальний і дистальний, а ліктьовий горб має вирізку, тоді як у коня ліктьова кістка сильно редукована та має лише проксимальну частину, а між кістками передпліччя є один невеликий міжкістковий простір – проксимальний. Тепер знайдіть дві схожі кістки тварин групи А – свиня та собака, в яких, навпаки, очевидним є майже однаковий розвиток кісток передпліччя. Проте, розрізніть їх враховуючи, що в свині між ліктьовою і променевою кістками міжкістковий простір відсутній, у молодих тварин вони зчленовуються нерухомо широкими шорсткими поверхнями, а з віком – зростаються, тоді як у собаки між кістками передпліччя є один великий міжкістковий простір, вони з’єднані рухомо, а ліктьовий горб несе 2 маленьких горбка.

Користуючись схемою 9тазвертаючи увагу, перш за все, на ступінь розвиненості міжвиросткових горбків та розміщення гребенів і ямок на дистальній суглобовій поверхні великогомілкової кістки виділіть спочатку дві схожі кістки великої рогатої худоби і коня, в яких медіальний міжвиростковий горбок більший за латеральний. Серед цих кісток визначте великогомілкову кістку великої рогатої худоби враховуючи, що на її дистальній суглобовій поверхні гребені і ямки розміщені прямо відносно тіла, на дистальному кінці латерально розміщена суглобова поверхня для кісточки, а на латеральному виростку виступає рудимент проксимального кінця малогомілкової кістки (її голівка) та коня, на дистальній суглобовій поверхні кістки якого гребені і ямки розміщені косо відносно тіла, а на латеральному виростку є горбистість для голівки малогомілкової кістки. Далі знайдіть відносно коротку і масивну великогомілкову кістку свині, на якій латеральний міжвиростковий горбок більший за медіальний, гребені блока поставлені прямо, а на латеральному виростку є суглобова поверхня для голівки малогомілкової кістки та розгляньте довгу, тонку, S-подібну кістку собаки, яка має слабо розвинуті та однакові за висотою міжвиросткові горбки, а на латеральному виростку також є суглобова поверхня для голівки малогомілкової кістки.

Користуючись схемою 10розгляньте видові особливості будови малогомілкової кістки, звертаючи увагу на ступінь її редукції та загальний вигляд. При цьому враховуйте, що:

- у великої рогатої худоби голівка кістки зрослася з латеральним виростком великогомілкової кістки, тіло відсутнє або у вигляді кісткової шпиці, дистальний епіфіз має добре розвинуту латеральну кісточку;

- в коня кістка шилоподібна (у вигляді знаку оклику) – проксимальний кінець плоский і широкий, дистальний – звужений, шилоподібний;

- в свинікісткаложкоподібна – пластинчаста, довга і вузька, проксимальна частина її ширша за дистальну, латеральна поверхня жолобкувата;

-в собаки кістка у вигляді гантелі – епіфізи потовщені, проксимальна частина діафізу потовщена, а дистальна – пластинчаста.

Питання для самоконтролю:

1. З яких ланок складається скелет вільної кінцівки свійських тварин?

2. Які кістки входять до кожної ланки скелета вільних відділів кінцівок свійських тварин?

3. Які кістки входять до складу кісток передпліччя та гомілки?

4. Назвіть характерні особливості будови променевої кістки.

5. Назвіть характерні особливості будови ліктьової кістки.

6. Назвіть характерні особливості будови великогомілкової кістки

7. Які характерні ознаки будови мають вирішальне значення під час визначення видової приналежності кісток передпліччя?

8. Які характерні ознаки будови мають вирішальне значення під час визначення видової приналежності великогомілкової кістки?

9. Чим відрізняються кістки передпліччя великої рогатої худоби, коня, свині та собаки?

10. Чим відрізняється великогомілкова кістка великої рогатої худоби, коня, свині та собаки?

11. Чим відрізняється малогомілкова кістка великої рогатої худоби, коня, свині та собаки?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 860; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.