Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розподіл поясів грудної і тазової кінцівок на ланки

Розподіл скелета кінцівок на відділи

       
   


Скелет вільної кінцівки

Скелет поясу

       
   

 

 


Звернути увагу, що розрізняють пояс грудної кінцівкиплечовий поясcingulum membri thoraciciтапояс тазової кінцівки – тазовий пояс - cingulum membri pelvini (схема 2).

Схема 2

 

Пояс Ланка
Плечовий Лопатка (scapula) (дорсальна ланка)
Коракоїдна кістка (os coracoideum) (вентральна ланка)
Ключиця (clavicula) (вентральна ланка)
Тазовий Клубова кістка (os ilium) (дорсальна ланка)
Лобкова кістка (os pubis) (вентральна ланка)
Сіднична ланка (os ischii) (вентральна ланка)

 

Нагадати, що в більшості свійських тварин у плечовому поясі збереглася лише одна кістка дорсальної ланки – лопатка,а дві кістки вентральної ланки – ключицята коракоїдна кісткаредукувалися. Відмітити, що рудимент коракоїдної кістки зростається з лопаткою і формує горб лопатки та медіально спрямований слаборозвинутий дзьобоподібний відросток. Від ключиці залишився лише сухожилок (копитові, собака) або невелика кістка (кіт, собака), що розташована в медіальному відділі плечоголовного м’яза в складі сполучнотканинної смужки ключиці.

Акцентувати увагу, що лопатка ссавців має вигляд трикутної пластини з двома дорсальними та одним вентральним кутами. На латеральній її поверхні знаходиться поздовжньо витягнута ость лопатки, яка розділяє кістку на дві площадки – краніальну (передостну) та каудальну (заостну). Ость лопатки в бік вентрального (суглобового) кута утворює випин, що має назву акроміон, який значно коливається в різних видів ссавців за ступенем розвитку. Суглобовий кут лопатки має суглобову западину для з’єднання з першою ланкою вільної кінцівки, а також краніальний та медіальний випини – горб лопатки та дзьобоподібний відросток відповідно.

Вказати, що в тазовому поясі збереглися всі три кістки: дорсальна ланка – клубова, вентральна ланка – сіднична(позаду) та лобкова (попереду), які між собою зростаються і утворюють парну тазову або безіменну кістку (праву й ліву). Підкреcлити, що на місці зростання всіх трьох кісток формується суглобова западина,до якої приєднується вільна тазова кінцівка. Відмітити, що права й ліва тазові кістки зростаються між собою за допомогою тазового зрощення і разом з крижовою кісткою та першими хвостовими хребцями утворюють таз, всередині якого знаходиться тазова порожнина.Вказати, що ця порожнина має вхід, утворений зверху крижовою кісткою, з боків – клубовими, а знизу – лобковими кістками, і вихід, який сформований зверху хвостовими хребцями, а знизу – сідничними кістками.Звернути увагу, що в тазовому поясі найбільш розвиненою є клубова кістка, яка розташована краніо-дорсально. Її частина, що з’єднується з хребтом, має вигляд широкої пластини, яка визначається як крило клубової кістки. Краніальний край крила клубової кістки має назву клубовий гребінь, котрий медіально закінчується крижовим, а латерально – тазовим горбом (маклаком). Решта клубової кістки, що спрямована в бік суглобової западини, визначається як її тіло. Медіо-вентрально від тіла клубової кістки розташована Г-подібна лобкова кістка, яка складається з двох гілок – шва та западини. Друга вентральна ланка поясу тазової кінцівки має назву сіднична кістка, яка разом із лобковою кісткою утворює вентральну стінку тазової порожнини. Сіднична кістка складається з пластинки або тіла та двох гілок – шва і западини. Між обома гілками сідничної кістки та шовною гілкою лобкової кістки знаходиться затульний отвір. Вказати, що каудальний край сідничних кісток є дугоподібним і визначається як сіднична дуга, на бічних кінцях якої розташовані сідничні горби.

Користуючись схемою 3, більш детально зупинитися на видових особливостях будови лопатки, звертаючи увагу, перш за все, на наступні характерні ознаки: наявність та ступінь розвитку акроміону і горба ості лопатки, співвідношення розмірів передостної та заостної ямок, особливості будови лопаткового хряща. Для зручності і полегшення визначення видової приналежності лопатки свійських тварин умовно розділити на дві групи: А – собака і велика рогата худоба, в яких є вентральний відросток ості лопатки – акроміон та Б – свиня і кінь, в яких цей відросток відсутній.

Схема 3.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 399; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
 6. Амплітудно-фазовий розподіл у розкриві рупора
 7. Аналіз розподілу прибутку, обґрунтування основних напрямів використання прибутку.
 8. Аналіз розподілу та кооперації праці.
 9. Бланки документов
 10. Будова скелета вільної грудної і тазової кінцівок
 11. Вертикальні системи розподілу
 12. Вибір каналу розподілу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.