Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рішення
Читайте также:
 1. Виключно прокурормає право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої чи розшукової дії, як контроль за вчиненням злочину.
 2. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 3. ВИРІШЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ ЕЙЛЕРА
 4. Вирішення задачі раціональності використання верстатів симплексним методом
 5. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
 6. Ділова гра: «Прийняття управлінського рішення методом номінальної групи».
 7. Ділова гра: «Рішення».
 8. Етап 6. Пошук відомого методу рішення загальної задачі (проблеми) наукового дослідження
 9. Етап 8. Декомпозиція загально наукової задачі (проблеми) наукового дослідження на окремі наукові задачі і проблеми, знаходження методів їх рішення і синтез загального рішення
 10. І. Методика вирішення задач
 11. Методичні вказівки для рішення типових задач
 12. Організаційні збори як метод спільного вирішення колективних проблем

Задачі розподілу ресурсів

При рішенні подібних задач широко використається ДП. Словесно ми вже описали алгоритм рішення. Спробуємо формалізувати і вирішити вказану задачу, спираючись на алгоритм ДП [12].

Припустимо, що на розвиток АТП відпущена певна сума коштів К, яку необхідно розподілити між двома АТП. Ефективність вкладення коштів у перше підприємство оцінюється коефіцієнтом річного прибутку α, у друге - β, причому α < 1 і β<1 і дорівнюють відповідно α=0,4 β =0,5.

Наприкінці кожного року відбувається зменшення первісної суми законом φ((х)=γх; φ(у)=θу, γ=0,8; θ=0,75 (х - сума капіталовкладень у перше підприємство, у - в друге).

Суми, що залишилися, наприкінці кожного року заново перерозподіляються. Обумовимо також, що сума, що залишилася наприкінці кожного року до прибутку не додається.

Необхідно знайти такий розподіл капіталовкладень в перше та в друге підприємство, при якому досягається максимальна сума прибутку за всі 5 років. Неважко уявити, що поставлена задача є класичною задача оптимізації багатокрокових процесів, саме яку доцільно вирішувати застосуванням ДП.

 

Представимо функціональну модель задачі у наступному вигляді (рис.7.2).

 

 
 

Рис.7.2 Функціональна модель задачі ДП

Вузловими крапками моделі є крапки розподілу суми коштів Kі між підприємствами. Практично це початок кожного календарного року. Таких кроків буде 5. Далі для спрощення виразимо уі через хі тобто уі = кі— хі. Записуємо функцію переходу ψі виграш zі для кожного з етапі починаючи, як це витікає з методу ДП, з п'ятого (останнього) етапу.

Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 87; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Виключно прокурормає право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої чи розшукової дії, як контроль за вчиненням злочину.
 2. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 3. ВИРІШЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ ЕЙЛЕРА
 4. Вирішення задачі раціональності використання верстатів симплексним методом
 5. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
 6. Ділова гра: «Прийняття управлінського рішення методом номінальної групи».
 7. Ділова гра: «Рішення».
 8. Етап 6. Пошук відомого методу рішення загальної задачі (проблеми) наукового дослідження
 9. Етап 8. Декомпозиція загально наукової задачі (проблеми) наукового дослідження на окремі наукові задачі і проблеми, знаходження методів їх рішення і синтез загального рішення
 10. І. Методика вирішення задач
 11. Методичні вказівки для рішення типових задач
 12. Організаційні збори як метод спільного вирішення колективних проблем
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.217.80
Генерация страницы за: 0.001 сек.