Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Банківські рахунки: види і порядок відкриття

Для здійснення всіх видів банківських і господарських операцій та зберігання коштів підприємствами відкриваються такі основні види рахунків, як в національній так і в іноземній валютах: поточний (розрахунковий), бюджетний (тільки в національній валюті), кредитний, депозитний, розподільчий (тільки при здійсненні валютно-експортних операцій).

Поточний (розрахунковий) рахунок — відкривається для зберігання коштів і здійснення всіх операцій. Кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній і іноземній валютах, не більше ніж у двох банках. Операції по рахунках здійснюються тільки після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік.

Бюджетний рахунок — рахунок для зберігання цільових коштів, отриманих за рахунок державного або місцевого бюджетів.

Кредитний рахунок — відкривається у будь-яких установах банків, які мають право видавати кредити. Він призначений для обліку кредитів, що отримані через оплату розрахункових документів або переказу коштів на поточний рахунок позичальника згідно умов кредитної угоди (за типом овердрафт).

Депозитний рахунок — відкривається власником в банку на встановлений строк. Кошти на депозит переказуються з поточного рахунку і після закінчення терміну дії депозитної угоди разом з відсотками, на нього ж і повертаються. Відсотки можуть переказуватися на поточний рахунок і протягом терміну дії депозиту. Проведення розрахункових операцій і видача готівки з депозиту забороняється.

Розподільчий рахунок — призначений для попереднього зарахування коштів в іноземній валюті. Еквівалент в гривнях тих валютних коштів, які були зараховані на розподільчий рахунок і згідно чинного законодавства України належать до 50%-го продажу на міжбанківській валютній біржі, після їх реалізації у встановленому порядку надходить на поточний рахунок. Друга частина надходить на валютний поточний рахунок. [33, ЗО - ЗІ].

Для відкриття розрахункових (поточних) рахунків як у національній, так і в іноземній валюті, підприємство повинно подати в банк такі документи:1. Заяву на відкриття рахунку встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера. Бюджетні рахунки відкриваються на основі розпорядження відповідного фінансового органу або державного казначейства України про відкриття фінансування з бюджету.

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, завірену нотаріально або завірену органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Копію рішення про створення або реорганізацію підприємства, завірені нотаріально або тим органом, який прийняв це рішення.

4. Копію Статуту (положення) підприємства, завірену нотаріально або органом, що здійснює реєстрацію. Банк, в якому відкриваються субрахунки, ставить відмітку на примірнику статуту, де є відмітка податкових органів про реєстрацію підприємства.

5. Картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджуватися рахунком. У картку включається відбиток печатки підприємства.

6. Копію документа, який підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

7. Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

8. Копію довідки про внесення підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, завірену нотаріально.

9. Документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків.

Юридичні та фізичні особи можуть відкривати декілька поточних рахунків та інших рахунків у різних банках. Про відкриття рахунку клієнти у 3-хденний термін повинні повідомити податковий орган за місцем реєстрації.

Підприємства та банківські установи повинні дотримуватись вимог з питань відкриття рахунків. За порушення цих вимог до банків застосовуються фінансові санкції у формі стягнення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закриття поточних рахунків_можливе у таких випадках:

1) за заявою власника рахунку;

2) на основі рішення органу, який має право ліквідації підприємства;

3) за рішенням суду.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 465; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Порядок снабжения сил МСГО различными видами имущества и характеристика баз снабжения.
 2. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
 3. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
 4. VIII. Порядок перехода доли в уставном капитале
 5. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
 6. Административный порядок защиты прав
 7. Административный порядок защиты прав
 8. Административный порядок обжалования актов налоговых органов
 9. Административный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов
 10. Административный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти и их должностных лиц
 11. Анализ урока и порядок его обсуждения

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.