Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз фінансового стану підприємства за його фінансовою звітністю

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 4. Аналіз фінансової звітності.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ

Діагностика фінансового стану підприємства

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством

 

Практичне заняття на тему:

 

На даному занятті студенти прогнозують платоспроможність підприємств за показниками фінансової звітності за різними моделями, наданими у додатку до теми 12.


 

Ціль роботи: Придбати практичні навички аналітичної роботи для прийняття рішень щодо фінансового управління підприємством, оцінки одержаних результатів з точки зору власників та менеджерів підприємства, його позичальників.

Короткий опис роботи. Для аналітичної роботи використовуються вихідні дані підприємства, де студенти проходили виробничу практику чи працюють. Робота виконується за допомогою спеціально розробленої програми . У процесі виконання роботи студент повинний:

- відповісти на ряд теоретичних питань, що відносяться до теми роботи;

- вивчити програму (читаючи її текст з екрана монітора) і відповісти на ряд питань, що відносяться до конкретного приклада;

- за допомогою програми провести коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства, прогнозувати його платоспроможність і прибутковість.

Теоретична основа роботи.

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинний постаратися відповісти на наступні питання:

1. Ваш вибір моделі аналітичної роботи щодо аналізу фінансового стану підприємства.

2. Які показники треба визначити для оцінки виробничого потенціалу підприємства?

3. Які показники треба визначити для оцінки ліквідності підприємства?

4. Які показники треба визначити для оцінки платоспроможності підприємства?

5. Перелічити основні показники рентабельності, які використовуються для оцінки фінансового стану підприємства.

6. Які види податків треба брати до уваги при розрахунку чистого прибутку?

7. Що розуміється під маржинальним доходом? Пригадайте, яку назву має це поняття в різних наукових і літературних джерелах?8. Операційний і фінансовий важелі: їх сутність і роль у фінансовому управлінні підприємством.

9. Які показники визначаються для оцінки управління оборотними активами?

10. Які показники визначаються для оцінки управління майном підприємства?

11. Сутність „Дюпонівської” моделі.

12. Як можна оцінити динаміку розвитку суб’єкту господарювання?

13. Як розподіляється чистий прибуток підприємства?

14. Роль фінансових інвестицій в життєдіяльності підприємства.

15. Дивідендна політика підприємства.

16. Акції підприємства, їх номінальна і ринкова вартість.

17. Які існують моделі прогнозування платоспроможності суб’єкту господарювання?

18. Які показники доцільно використовувати для оцінки фінансового стану з точки зору позичальника? власника? управлінця?

 

Підготовча частина роботи.

Вивчити структуру програми і відповісти на наступні питання:

1. Який часовий діапазон найбільш доцільно вибрати для аналітичної роботи?

2. Яка динаміка фінансових результатів підприємства по роках? (спадаюча?) (зростаюча?)

3. Які результати операційної діяльності підприємства? Що розуміється під перемінними і постійними поточними витратами? Як можна диференціювати операційні витрати на постійні і перемінні виходячи з приведених у фінансовій звітності?

4. Як визначається валовий прибуток? Чистий прибуток?

5. Як оцінити капітал підприємства і його достатність для підприємства?

6. Як оцінити робочий капітал підприємства ?

 

Виконання роботи.

Перед початком роботи студент проводить збір необхідної фінансової документації по аналізованому підприємству (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Додатки до фінансової звітності за три – чотири останні періоди).

Виконуючи роботу, необхідно дотримувати наступної інструкції:

1. Запустити електронну програму.

2. Ввести в програму вихідні дані з фінансової звітності підприємства згідно вказаним позиціям.

3. При уведенні вихідних даних варто враховувати особливості оподаткування в аналізованих періодах.

4. Після уведення усіх вихідних даних варто проконтролювати правильність обчислення всіх показників.

5. Результат роботи представити у виді файлу, з даними, що відповідають звітним даним „Вашого” підприємства.

 

Примітка:

а) спочатку рекомендується ввести дані для першого, потім другого і третього періодів,

б) при уведенні вихідних даних у програму необхідно пам’ятати, що підсумкові значення обчислюються автоматично, а не вводяться користувачем,

в) величини коефіцієнтів розраховуються автоматично.

 

*Аналітичні дані розрахунків показників і проведеного аналізу фінансової звітності можуть бути використані для написання курсової роботи.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 388; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.